Foresatte for framtida!

care abour
Eve White og hennes barn i Tasmania. Foto fra:: Australian Parents For Climate Action

Foreldre og omsorgspersoner mobiliserer nå til støtte for ungdommens klimabevegelse som har feid over verden. Under banneret «Parents for the Future» har over femti grupper på fire kontinenter stilt seg bak et felles klimaopprop. Fra Norge er Besteforeldreaksjonen med. Det kreves strakstiltak for å forhindre at global temperatur stiger mer enn 1,5 C, med ubotelige skader på våre barns livsmiljø.

For en trygg, rettferdig og fossilfri framtid

Vi er foreldre, besteforeldre, omsorgspersoner, tanter, onkler og alle som støtter ungdommen i deres krav om en trygg, rettferdig og ren fremtid. Og vi lover å handle nå!

Den 15. mars 2019 demonstrerte 1,6 millioner skoleelever fra 125 land og mer enn 2000 byer, med beskjed om at det haster og krav om raske, effektive tiltak mot klimakrisen.

Klimaendringene skjer nå mye raskere enn man trodde for bare ti år siden, – det er et kappløp med tiden som vi er i ferd med å tape. Internasjonale, nasjonale og lokale klimatiltak har vært iverksatt siden 1990-tallet, men ikke vært tilstrekkelige. Innsatsen for å kutte utslipp er langt unna det som må til for å begrense global oppvarming til 1,5 grader Celsius, til tross for Parisavtalen. For å lykkes, må takten økes radikalt. Vi er allerede mer enn 1 grad over førindustriell tid, og er på veg mot over 3 grader i våre barns levetid.

Det våre barn forteller oss nå, er nøyaktig det vitenskapen har fortalt oss i mange år. Vi har ingen tid å miste. Klimaendringene er ikke lenger en fjern trussel. Det er en eksistensiell krise som påvirker oss her og nå. Dødelige skogbranner i California, døende korallrev i Australia og historiske varmebølger og tørke i Japan og Sør-Afrika. FN regner med et sted mellom 250 millioner og en milliard klimaflyktninger innen 50 år. Hvert år kan 5-20 millioner mennesker miste hjemmene sine om vi ikke raskt sørger for å stoppe klimaendringene.

Den globale bevegelsen av barn og unge har tatt opp kampen mot vårt nåværende globale system og den iboende tregheten som gjør at vi ikke klarer å beskytte framtida deres. Barna våre har gitt oss marsjordre, nå er det vår moralske plikt å følge opp.

Vi – foreldre, besteforeldre, andre omsorgspersoner og alle dem som bryr seg om neste generasjon og deres livsvilkår. Vi står opp for barna våre, og sammen med dem. Vi står sammen med det vitenskapelige samfunn. Vi krever klimahandling og politiske strakstiltak slik forskningen viser er absolutt nødvendig.

Politikken må respektere Parisavtalen og FNs klimapanel samt IPCCs spesialrapport “Global Warming of 1.5°C”. Det betyr ikke bare at våre globale utslipp må ned mot null, men at dette må skje så snart som overhode mulig. Klimatiltakene i alle land må baseres på rettferdighetsprinsippet, der det tas hensyn til både historiske utslipp og evne til omstilling.

Våre barn har reist en opinion globalt, sterkere enn noe vi har sett tidligere. Deres mot har gitt oss håp! Vi skylder dem å handle, kraftfullt og effektivt og uten ønsketenkning. Sammen er vi de siste generasjonene som kan ta på oss utfordringen om å stabilisere klimaet og unngå katastrofale klimaendringer.

Akkurat nå har vi opinionen med oss, men den vil bare kunne fortsette å vokse om den stimuleres gjennom handling. Å støtte de unges globale klimastreik kan bare være første steg. Som engasjerte foreldre og besteforeldre må vi gå videre og handle med stor besluttsomhet. Som samfunnsborgere og velgere må vi bruke stemmeretten vår på vegne av våre barn og deres framtid. Som forbrukere må vi prioritere klima og miljø.

Klimaendringene blir ikke borte om vi lar være å forholde oss til dem. Klimaet vil bare stabilisere seg hvis vi støtter opp om og gir våre stemmer til politikere som står for en troverdig politikk i samsvar med 1,5 gradersmålet. Klimakatastrofen kan forhindres hvis vi styrker vår handlingskompetanse, inspirerer hverandre og arbeider for å få flere av våre medborgere med i kampen. Vi kan lykkes om vi mobiliserer og organiserer over alt og på alle samfunnsnivåer.

Foreldre og foresatte! Vi finnes over alt i samfunnet: Vi er lærere i skolen, bønder på landsbygda, arbeidere i industrien, ledere i styrerommene, politikere som påvirker det politiske systemet. Vi har makt og mulighet til å bygge en trygg, rettferdig og fossilfri framtid for våre barn og for oss alle. Å lykkes i arbeidet med å begrense klimaendringene er den aller største utfordring i dette århundre. Sammen er vi klar til innsats.

(oversatt av Halfdan Wiik)

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*