Miljøpris til Besteforeldrene

Thelma takketale
Thelma Kraft var både glad og rørt då ho heldt si takketale for fylkestinget. Prisen får Besteforeldrene «for å vere ei tydeleg stemme i klimadebatten».

Besteforeldrenes klimaaksjon får Hordaland fylkeskommune sin miljøpris for 2018. – Dette er ein verdig vinnar. Dei sloss for både barnebarn og fellesskapet på tvers av generasjonar og gjer eit framifrå arbeid, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun då prisen på 50 000 kroner vart delt ut under fylkestingsmøtet tysdag. – Pengane kjem godt med og skal brukast til forsterka innsats, vart det lova.

Vil ikkje la barnebarna rydde opp
– Vi takkar så mykje for denne oppmuntringa. Det betyr mykje for arbeidet vårt, og gleda ved å gjere ein innsats. Vi vil ikkje overlate til våre barnebarn å rydde opp i dei problema vår generasjon har bidratt så sterkt til å skape. Vi ynskjer å byggje solidariske verdiar i deira liv, sa Thelma Kraft, som er lokallagsleiar i Bergen og omegn.

– La meg òg seie at vi eldre har vore ute ein vinterdag før. Å gå i folketog og gjere gatene til debattarena er ikkje noko nytt for oss! På den måten skal vi fortsette å inspirere og overbevise, men også presse myndigheitene til ein politikk som reduserar klimautsleppa til eit nivå som let seg sameine med eit varig trygt liv på kloden. Situasjonen slik han er i dag, er svært alvorleg.

Fylkesordførar Anne Gine Hestetun

Dialog mellom generasjonar
I si grunngjeving for miljøprisen, legg Hordaland fylkeskommune vekt på at Besteforeldrenes klimaaksjon engasjerer befolkninga til å ta ansvar for miljøet. Dette skjer gjennom arbeidet med å endre åtferd og haldningar, med konkrete miljøsaker og ved å ta del i markeringar, debatt og politiske val, både lokalt og på landsbasis.

Hordaland fylkeskommune framhevar at Besteforeldrenes klimaaksjon har ei spesiell og viktig oppgåve i å bidra til dialog mellom generasjonane. Denne oppgåva blir viktigare jo tydelegare og meir alvorlig klimautfordringa blir. – Prisvinnaren har vore ein fast og trofast aktør i det lokale klimaarbeidet. Dei haustar sympati og tilslutning langt utanfor sine eigne rekker, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Grunngjevinga som fekk tilslutning
i utval for miljø og samferdsel:

«Klimautfordringene er mer alvorlig enn noen gang tidlegere, som vil berøre generasjoner i mange år framover.  Hordalands miljøpris for 2018 tildeles Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA).

Besteforeldreaksjonen ble lansert høsten 2006, etter initiativ fra høgskolebibliotekar Halfdan Wiik på Stord, og markerte seg tidlig gjennom flere opprop med støtte fra kjente besteforeldre innen politikk, kulturliv og kirken. Fram til sommeren 2012 var det et løst nettverk tilknyttet Framtiden i våre hender. Deretter en vanlig medlemsorganisasjon som mobiliserer «mennesker i besteforeldrealderen».

Besteforeldrenes klimaaksjon har vist at de engasjerer befolkningen til å ta ansvar for miljøet – gjennom endringer i atferd og holdninger, arbeid med konkrete miljøsaker og ved å ta del i markeringer, debatt og politiske valg, både lokalt og på landsbasis.

De har en spesiell og viktig oppgave i å bidra til dialog mellom generasjonene, en oppgave som blir viktigere jo tydeligere og alvorligere klimautfordringene blir.

Besteforeldrenes klimaaksjon har i mange år vært en tydelig stemme i klimakampen. En stemme som mobiliserer på tvers av generasjoner, som inspirerer og engasjerer. De har vært en fast og trofast aktør i det lokale klimaarbeidet som høster sympati og tilslutning langt utenfor sine egne rekker.»

Høgtideleg prisutdeling. Frå venstre: Anne Gine Hestetun, Thelma Kraft, Halfdan Wiik, Jannet Wiberg og Harald Smedal. Jon Askeland til høgre er leiar av utval for miljø og samferdsel. Foto: Hordaland.no

Spre klimavett,
del denne saken!

7 kommentarer

 1. Finn Bjørnar | 05.03.2019

  Gratulerer Bergen! Dere fortjener virkelig prisen, for dere gjør en stor innsats for saka!

 2. Terje Kollbotn | 05.03.2019

  Gratulerer med dagens miljøpris i Hordaland fylkesting! Det var populært og vel fortent!

 3. Christian F. Holst | 05.03.2019

  Slutter meg med stor gled til gratuoantene.
  Dette er også til inspirasjon for hele BKA.
  Gratulerer Bergen

 4. Steinar Høiback | 06.03.2019

  En fin gjeng får en velfortjent pris – gratulerer til alle i Bergen

 5. Kristin Aspelund | 07.03.2019

  GRATULERER BKA BERGEN !!! Denne prisen fortjener der virkelig !

 6. elisabeth tveter briseid | 08.03.2019

  Strålende! Vel fortjent pris. BKA Bergen inspirerer oss andre. Gratulerer og lykke til med fortsettelsen!

 7. Harold Leffertstra | 14.03.2019

  Kjempebra BKA Bergen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*