1,5 grader og Norge

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  tirsdag 12. feb 2019
 • AV:
  Redaksjonen
1,5 gr report
Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at umiddelbar handling er nødvendig. Det gjelder hele verden, og også Norge, som må redusere sine utslipp med rundt 5 prosent per år. Gjennomsnittlig nedgang de siste ti år har vært på 0,5 prosent.

Etter at FNs klimapanel la fram sin alarmerende «1,5 grader-rapport», sendte Besteforeldrenes klimaaksjon brev til norske partiledere. Vi har nå fått svar fra klimaministeren, på vegne av statsministeren. Han understreker at regjeringen tar klimaproblemet på største alvor. «Utfordringen kan bare løses gjennom globalt samarbeid, men Norge må også kutte egne utslipp betydelig, raskt og tilstrekkelig.»

BKAs brev til Erna Solberg m.fl.: Ta ledelsen – gå foran

Svaret fra regjeringen:

Jeg viser til Besteforeldrenes klimaaksjons brev av 10.10.2018 til statsminister Erna Solberg og partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Statsministeren har bedt meg svare på brevet på regjeringens vegne. Jeg beklager at dette svaret kommer seint.

Besteforeldrenes klimaaksjon gjør et verdifullt arbeid med å påvirke og bevisstgjøre politikere, myndigheter og folk flest om hvor viktig det er å redusere klimagassutslippene, i Norge og i resten av verden.

Regjeringen tar klimaproblemet på største alvor. FNs klimapanels rapport om 1,5 graders global oppvarming viser hvor dramatiske klimaendringene kan bli. Klimaendringene medfører også betydelig klimarisiko for Norge og andre land.

Utfordringen kan bare løses gjennom globalt samarbeid, men Norge må også kutte egne utslipp betydelig, raskt og tilstrekkelig. I Granavolden-plattformen fastslår regjeringen at den vil at Norges ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030 skal reduseres med minst 45 % sammenlignet med 2005. Regjeringen har som mål at reduksjonen skjer gjennom innenlandske tiltak. Regjeringen vil i tiden som kommer arbeide systematisk med tiltak og virkemidler for å nå dette målet. Vi vil også legge frem med en strategi for å nå målet om å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn i 2050, hvor ambisjonsnivået er at klimagassutslippene reduseres med 90-95 0/0. Vi vil sende inn vår strategi til FN i løpet av året.

Regjeringen setter pris på den innsatsen Besteforeldrenes klimaaksjon og mange andre organisasjoner, bedrifter og enkeltmennesker gjør for å heve bevisstheten om klimaproblemet og foreslå løsninger. Vi vil ta disse bidragene med oss inn i arbeidet med å utvikle klimapolitikken i årene som kommer.

Med hilsen
Ola Elvestuen

Spre klimavett,
del denne saken!

6 kommentarer

 1. Tone Toft | 12.02.2019

  Dette er et utrolig skuffende svar fra Klimaminister Ola Elvestuen. Men kanskje som forventet, generelt prat om at Regjeringen tar klimasituasjonen og global oppvarming på største alvor – men har ingen konkrete tiltak å vise til. Det har heller ikke vært så mye å hente fra denne ministeren når det gjelder å ta tak i de store utfordringene Norge og verden forøvrig står ovenfor.
  Det er i det store og hele store og svulstige ord som preger den nye regjeringsplattformen. I kapittel 12. Klima og Miljø står innledningsvis som følger:
  «Naturmangfoldet og livsgrunnlaget må sikres for kommende generasjoner slik at vi overlater naturen og miljøet i minst like god stand som vi overtok det fra våre forfedre. »
  Ja, dette høres jo flott og riktig ut – men hvor blir den politiske handlingen som gir mening til ordene og målene.
  Det vi opplever er det motsatte – nemlig at oljekrana er åpna for fullt slik det aldri tidligere har vært gjort… stikk i strid med det som må til for å være med på en global klimadugnad. Dette nevnes ikke i svaret fra Ola Elvestuen… han hopper elegant bukk over å svare på de forholdene som BKA tar opp i sitt brev til Erna og Jonas.
  Videre står det i den nye regjeringsplattformen at «Hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv.»…..videre… «nye,lønnsomme funn som sikrer inntekter, verdisksapning og sysselsetting er viktig for å opprettholde vårt velferdssamfunn.»
  Det er grunn til å spørre: Et velferdssamfunn for hvem? For oss som lever akkurat nå… kortsiktig og uten å ta hensyn til kommende slekter. Denne politikken vil rett og slett medføre en total avvikling av et velferdssamfunn… og det er her den norske Regjering og styresmaktene svikter totalt. Regjeringens politikk er med på å umuliggjøre at Planetens natur, miljø og livsgrunnlag kan overlates til de kommende generasjoner i minst like god stand som vi overtok det fra våre forfedre.
  Brevet fra Ola Elvestuen er preget av unnfallenhet og jeg kan jeg ikke se at Regjeringen gjennom konkrete tiltak prøver å ta ta ansvar i forhold til Jordas kritiske situasjon.

 2. Finn Bjørnar Lund | 12.02.2019

  Det er jo fint at Regjeringa uttrykker takk for innsatsen vi gjør. Vi får i det lengste tru at det er ment slik. Det var neppe å vente nytt substansielt innhold i et slikt brev. Likevel: Dette er den vanlige retorikken som ikke tar utfordringene på alvor etter min mening. Og jeg er helt enig i det Tone sier i sin kommentar.

 3. Gunnar Kvåle | 14.02.2019

  Ja, enig i det som Tone og Finn Bjørnar skriver om regjeringens unnfallenhet. Dessverre kan vi heller ikke stole på Arbeiderpartiet i denne saken. Som reaksjon på et innlegg av Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide i gårsdagens Bergens Tidende, (se https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/BJQ9J7/om-a-lre-av-lykkeland?spid_rel=2) har jeg lagt inn følgende kommentar under innlegget deres:

  Våre ledere gambler med klodens framtid
  Det er trist at vi ikke kan stole på Jonas Gahr Støre i klimasaken. Sammen med Espen Barth Eide skriver han BT 13. februar følende om oljeindustrien: «Sammen med de rundt 170.000 sysselsatte i denne industrien må vi gå for full maskin inn i omstillingen til et klimavennlig samfunn». Men AP har ingen planer, verken å stoppe oljeletingen eller å starte nedtrapping av oljeproduksjonen. Er det bare Norge som ikke må la 80% av sine fossile ressurser bli liggende urørt om klimakrisen skal kunne begrenses?

  Også Espen Barth Eide er nå med på å skrive: «Det vil være bruk for hydrokarboner i overskuelig fremtid… Derfor skal vi fortsatt ha letevirksomhet for å finne nye areal». Dette er som et ekko av feilinformasjonen fra oljeindustrien. Det er tydelig at AP, som Høyre, fortsatt prioriterer olje foran klima. Den lille kontroversen om oljeleitingsrefusjonsordningen forsøkes nå lagt død av toppene i partiet.

  Dette er en trist beslutning, verst for våre barns og klodens framtid, men uklokt også for AP. Partiet kunne tatt ledelse foran Høyre på klimafronten. Når vil våre politikere begynne å ta ansvar og lytte til ungdommen og Greta Thunberg, samt til den inderlige appellen fra David Attenborough ved klimatoppmøtet i Polen: «Leaders og the world – you must lead»!

 4. Svein Skartsæterhagen | 15.02.2019

  Her har vel Ola Dimmen allerede gitt den mest treffende kommentaren:
  Og Ola Elvestuen får også være med.
  Nå sitter han og lager en klimaplan et sted.
  D’ ække orntli’ klimaplan d’er noe han skal ha,
  for jobben hans det er å si at alt er bra.

 5. Vidar Lillebo | 15.02.2019

  Skal profitt styre overgangen til bærekraftige samfunnsmodeller, ja da blir det ikke noe av det grønne skifte. Alle land med mengder fosilbærende energikilder vil av-vente og se hva andre storprodusenter gjør. «Trapper vi ned, så vil jo andre aktører ta over vår del, – omstillinga uteblir, og vi har mista ei stor inntektskilde».
  Så lenge ikke klima står øverst på dagsorden og virkelig erkjennes å være vårt største verdens-problem, ja så kan gammeltida sine profeter sette dagsorden. Stakkars våre barne-barns-barn.

 6. Reidar Arnmann Nilsen | 15.02.2019

  Jeg deler bekymringene og fortvilelsen over politikernes unnfallenhet og manglende evne til å ta inn over seg og handle i tråd med den svært alvorlige klimasituasjonen kloden er i. Jeg mener vi nå må bruke alle de mulighetene vi har for å redusere utslipp av skadelige klimagasser.

  Jeg har tidligere skrevet om Østfoldbanen og IC-utbyggingen her inne. IC-banen gjennom Østfold er et godt eksempel på hvordan vi nå ved å handle annerledes kan oppnå betydelig reduksjon i CO2 ved å velge en annen linje mot svenskegrensen og videre gjennom Bohuslen mot Gøteborg. Fremfor å bare oppgradere den gamle Østfoldbanen fra 1879, ønsker flere og flere Østfoldinger at det bygges en Rett Linje gjennom fylket. Dette er en linje som kan dimensjoneres for både IC, gods og høyhastighet. Østfoldbanen er hovedbanen mot Europa, og det regjeringen går for nå er kun å bruke tiden fram til 2034 på å bygge en IC-bane som i det store og hele kun skal «frakte matpakker» mellom Halden og Oslo. En Rett linje gjennom Østfold er et svært viktig klimatiltak. Vi har beregninger som viser at vi kan redusere CO2-utslipp med 440.000 tonn med en rett linje kontra den vedtatte traseen. Dette er en sak som burde få stor oppmerksomhet fra BKA. Vi sitter på svært mye informasjon som viser hvor overlegen en Rett linje er gjennom Østfold både når det gjelder klima, miljø og kostnader. Bare i Moss og på strekningen Råde til Skjeberg er det beregnet en besparelse på 25 milliarder hvis vi velger rett linje!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*