«Hvordan slutte fred med naturen?»

fjelland endelig

Filosofiprofessor og fysiker Ragnar Fjelland holdt åpningsforedraget for Besteforeldreaksjonens landsmøte i Bergen 22-23 september. Ved siden av atomkrig er forurensning av miljøet og global oppvarming den største trussel menneskeheten noen gang har stått overfor, fastslo han. Det finnes ingen teknisk løsning på problemene. Problemene kan bare løses ved at vi slutter fred med naturen.

Les Ragnar Fjellands foredrag HER

«Av tittelen på dette foredraget kan det se ut som om jeg har en enkel oppskrift på hvordan man skal slutte fred med naturen. Det har jeg naturligvis ikke. Men jeg skal nevne noen betingelser som må oppfylles for at vi skal bevege oss i riktig retning.»

– Den første betingelsen er at vi innser at alt henger sammen med alt.

– Den andre betingelsen er at vi innser at naturen vet best.

– Den tredje betingelsen er at vi kureres for neomania (troen på at det nye alltid er bedre enn det gamle).

– Den fjerde – og kanskje viktigste – betingelsen er å redusere avstanden mellom rike og fattige.

«De fattige landene påpeker med rette at de har samme rett til utvikling som oss. Samtidig vet vi at jorden ikke har bærekraft til at alle kan ha vår levestandard. Det er bare én løsning på det problemet: Vi må forbruke mindre. Det er absurd at alle partier i Norge går inn for økt økonomisk vekst. Denne veksten vil i hvert fall ikke gjøre oss lykkeligere, snarere tvert imot. Ett argument for fortsatt vekst er at det gjør oss i stand til å løse klimaproblemene. Som jeg har påpekt, vil dette føre til mer av det som har forårsaket problemene.»

«En forutsetning for å lykkes er også at vi kan få tilbake troen på at menneskeheten ikke bare er selvisk og grådig, som den neoklassiske økonomiske teorien har fått oss til å tro. Mennesket kan være grådig, og konkurrerer med andre når forholdene legges til rette for det. Men det kan også være uselvisk og samarbeide dersom forholdene legges til rette for dét. I stedet for å basere samfunnet på egoisme og grådighet må vi få et samfunn basert på fellesskap og samarbeid.»

Barry Commoner (1917-2012), amerikansk biolog og økopolitisk filosof, er en viktig inspirasjonskilde for Ragnar Fjelland. «Alt henger sammen med alt» er Commoners første økologiske lov.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Elin Leer-Salvesen og Are Dammann | 07.10.2018

  Vi har fått tillatelse til å publisere Erik Dammanns kommentar til denne artikkelen om Ragnar Fjellands foredrag:

  «Dette gledet meg virkelig! Jeg har jo i mange årtier vært overbevist om og snakket om
  at vi bare flykter fra miljø-, klima- og fordelingsproblemene så lenge vi ikke innser at alt springer ut av en økende overbelastning av klodens produksjonskapasitet på grunn av vår – den rike verdens meningsløst høye forbruk og ustoppelige krav om ytterligere vekst (som igjen er en nødvendig konsekvens av vår kapitalistiske konkurranseøkonomi). Dette var jo også hovedbudskapet i «Verdirevolusjon», så vel som i bl.a. «Pengene eller Livet»».

 2. Monika Utter | 07.10.2018

  Så sant och klokt formulerat! Vi må spara på våra resurser till våra barn och inte låta dem ärva våra sopor och åverkan i naturen!

 3. Per Ivar Hagen | 30.10.2018

  Viktige ord for alle på alle plan. Er redd for at katastrofen inntar oss hvis ikke budskapet erkjennes og omgjøres til handling!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*