For bomring og renere luft

frode bilde 1
På plass for å ta imot kjør-sakte-aksjonen: 23 besteforeldre og en førerhund. Foto: Frode R Jensen

Bompengemotstanderne gjennomførte sin kjør-sakte-aksjon inn mot Oslo torsdag kveld. De måtte finne seg i å dele oppmerksomhet med Besteforeldrenes klimaaksjon som hadde mobilisert og var på plass med bannere, plakater, sang og rop om «Bomring – 1000 takk!» da kortesjen av tutende fossilbiler og rusende motorsykler ankom endestasjonen for aksjonen ved Frognerparken.

Gro Nylander er nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon og syns det er på tide at noen står opp og representerer de mange som er glad for tiltak som reduserer trafikkbelastning og forurensing.
– Bompengemotstanderne får alt for stor oppmerksomhet. Det er litt pussig at de skriver ‘Ja til miljøet’ på plakatene sine, samtidig som de spyr ut eksos og bråker mens de kjører sakte gjennom byene våre.  Vi mener det er på tide at noen takker politikerne for at de har innført bomringen. Vi vil si fra på vegne av de mange som fryder seg over mindre trafikk i byen, og renere luft, mindre svevestøv, mindre støy og friskere barn!!

Vi ser allerede positive resultater, sier Gro Nylander i intervju med Dagbladet. Etter ett år med tids- og miljødifferensierte bomtakster går det nå 53 000 færre fossilbiler gjennom bomringen hver uke. Bomringen bidrar til det grønne skiftet ved innfasing av elbiler og økt kollektivtransport.

Hun sier hun forstår dem som kjenner det verst på lommeboka, men mener helse og miljø må gå foran. – Forurenser betaler! Sånn må det bare være hvis vi skal endre samfunnet og gjøre det grønnere. Det kan kjennes tungt for enkelte. Men alle avgifter rammer sosialt urettferdig. Skjevhet må kompenseres gjennom skatten. Kanskje kan også tiltak som økt småbarns-barnetrygd eller graderte bompenger være en løsning for noen grupper?

Nylander bedyrer at BKA ikke var ute etter noen form for konfrontasjon mot dem som protesterer mot bompenger. De må jo få lov til å vise at de er imot, sier hun, men innrømmer samtidig at noen av besteforeldrene var litt urolige for hvordan kjøre-sakte-aksjonistene ville reagere på deres motaksjon.
– Litt skremmende opplevdes det faktisk der vi stod i halvmørket med fakkelboksene våre, særlig da det kom en gjeng motorsyklister som stoppet opp, kjørte nærmere oss, ruset voldsomt og steg av motorsyklene og ropte. Masser av fossilbiler tutet og brukte motoren flittig mens dieseltåka la seg. En svær lastebil kjørte over kantsteiner og gress, også den ubehagelig nær vår fredelige flokk som stod og vinket vennlig.

– Så da pakket vi sammen og dro etterhvert, vel fornøyd med oppmerksomheten vi har fått i media. Det hele endte svært gemyttelig. «Nå går de gamle hjem», sang aksjonistenes etter oss, mens begge sider klappet og lo!

Aksjonssangen: Oslo skal leve!
Løpeseddel: Bomring – tusen takk!

Besteforeldrenes motaksjon fikk god dekning i NRK Østlandssendingen. Foto: Frode R Jensen

Gro Nylander i midten. Foto: Frank R Jensen

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Harold Leffertstra | 06.10.2018

  Flott aksjon og flott gjennomført. Tusen takk til Linda og Gro som har stått på.
  Jeg synes at argumenter om (for) stor økonomisk belastning for noen grupper skal lyttes til, vurderes og eventuelt dempes gjennom skattefradrag, barnetrygd, eller andre målrettede ordninger til de somtrenger det, men ikke gjennom å svekke bomringordningen. Den gir oss mindre trafikk med mindre utslipp av klimagasser, bedre luft, helse og trivsel og mindre ulykker og finansiering av kollektiv transport og sykkelveier. Med mindre rushtidstrafikk bedrer den framkommeligheten til de som virkelig trenger å kjøre bil. Og det uten store investeringer i økt veikapasitet.

 2. Arne Bunæs | 06.10.2018

  Å komme med motargumenter her, blir vel som «å banne i «kjerka»! Men jeg tar sjansen likevel, fordi jeg tror også vi besteforeldre må innrømme at bilen er et gode. For uten bilen begrenses mange barn, foreldre og besteforeldres mulighet til å til å utfolde seg i naturen, tilbringe tid sammen, komme seg på fritidsaktiviteter, ferier etc. Jeg er enslig pensjonist og har barn og barnebarn i 2 av nabokomunene til Oslo. Selv bor jeg i Oslo mellom ring 2 og ring 3. Jeg setter stor pris på bilen min. Har mye glede av den, og kommer meg rundt på besøk til familie og venner. Jeg stiller mye opp for barnebarn både med kjøring, barnepass og øvrig besøk. Det tror jeg er noe vi alle gjensidig setter pris på og verdsetter. Men nå skal altså politikerne ta fra oss den muligheten, og «mure» oss inne i vår egen by.
  For jeg som har en vanlig pensjon, må enten velge å flytte, eller selge bilen. For med de nye bomstasjonene i tillegg til at vi allerede har, verdens dyreste bensinpriser, gjør bilhold økonomisk umulig, for i alle fall meg. Noe som både jeg som pensjonist, og mine barnebarn vil tape på.
  Alle vi besteforeldre ønsker best mulig miljø for oss alle. Selvsagt gjør vi det. Men det betyr ikke at det kun er de med bil, som skal rammes. For i Norge er vi så heldige å ha verdens beste luft, også i byene. Og utviklingen og teknologien jobber til stadighet, og lykkes med, at utslippene fra biler og fly, stadig reduseres. Og flere og flere velger miljøvennlige biler. Der er Norge i verdenstoppen.
  Jeg syntes det blir feil å dytte barna foran seg i denne debatten. Barn og familier har så mye glede av bilen. At besteforeldre stiller seg opp og gir honnør til politikere i takt med at bomstasjonene dukker opp på snart alle gatehjørner og veier, er utrolig naivt. Når man samtidig ser hvor negativt dette er for mange.
  Skjønner jo at dere besteforeldre i denne gruppen er ressurssterke og sikkert ikke har problemer med å betale bompenger. Dere ser jo forbausende spreke og ressursterke ut. Men også for dere kan jo dagen komme at dere vil være glade for at bilen finnes, og kan frakte dere dit dere skal når helsa kanskje svikter. Det kan ikke være slik at det kun er folk med økonomiske midler som skal ha muligheten til å komme seg ut fra heimen og oppleve glede med samvær og opplevelser.
  For bilen er slett ingen miljøversting, det er nok noe helt annet. For politikerne setter ikke opp bomringer for å redde miljøet, men for å flå oss vanlige folk for mest mulig penger til å dekke alt mulig at kommunale og statlige utgifter. Og tydligvis også for å begrense enkeltindividets bevegelsesfrihet.

 3. Steinar Winther Christensen | 07.10.2018

  Vi i BKA forstår mye av dine innvendinger mot den nye bompengeordning.
  Flere av oss er nok i samme båt som du. Og vi er alle en slags fanger av et tilvant levesett hvor bilen gjør hverdagen langt enklere. Og særlig for oss eldre og vår avlasting for travle foreldre. Men mange avgifter rammer ulikt og det er politikernes oppgave om enn vanskelig å kompensere via offentlige tilskudd. Samtidig er klart at alle biler forurenser uavhengig av hvem som sitter bak rattet.
  Jeg er enig med deg i at bompenger ikke kan løse de store klimautfordringer. Det kan bare rask utfasing av alle fossile utslippskilder, dvs stans i mer leting etter olje/gass for Norges del. Men alle bidrag teller med og dette ønsker vi i BKA å støtte.
  Mvh Steinar Winther Christensen, leder BKA

 4. Gro Nylander | 10.10.2018

  Vi som aksjonerte er et stykke på vei enige med innsigelsene til Arne Bunæs. Trist og vanskelig at mange rammes hardt av økte bompenger. Men ALLE avgifter rammer sosialt urettferdig, være seg biler, alkohol, moms. Det må vi be politikerne gjøre noe med. Først og fremst gjennom skattesystemet, som i dag i økende grad prioriterer de rike og belaster de som har lite. I tillegg foreslår vi at man ser på alternative løsninger, som økt barnetrygd (den har stått stille alt for lenge), graderte bompenger (det kan nå gjøres gjennom bombrikken, f.eks. etter søknad). Personlig tenker jeg man må må diskuterer muligheter for grupper som f.eks. håndverkere som har alt utstyr i bilen (heldigvis er stadig flere varebiler elektriske, med egne ladestasjon i bykjernen), eller enslig forelder med barn i to forskjellige barnehager (rett til barnehage nærmest mulig hjemmet bør innføres), muligheten for EL-subsidier til slike, så vel som folk i grisgrendt strøk, osv. La de tusen blomster blomstre! Snart kommer elektriske bruktbiler på markedet. Det, sammen med langt lavere driftsomkostninger, gjør at flere kan ha råd til å skifte til utslippsfri bil osv. Helt enig med bestefar Arne, bilen er et stort gode. Vel og merke rett brukt.
  FOR vi må ikke glemme at tøffe tider trenger tøffe tiltak. Bilen til en med dårlig råd forurenser dessverre like mye som bilen til en riking! Forurenser må i prinsippet betale. Oslo må få renere luftet. Da får vi og friskere barn, færre KOLS-pasienter og andre med svekket helse. Og tross alt kjører 8 av 10 alene gjennom bomringen. Besteforeldre kan ofte unngå rushtidsavgift når de skal kjøre barnebarn.

  BKA er tilhenger av bomringer for å dempe trafikken i byene, men ikke bompenger for å finansiere enda flere motorveier. Og vi er nok ganske uenige med AB når det gjelder å dyrke den personlige friheten, dersom den går på bekostning av andres helse og velvære. Friheten til å bruke forurensende fossilbiler – når som helst, hvor som helst – bør reguleres. For fossilbiler er absolutt en del av klimaproblemet. Sammenlignet med september i fjor kjører nå 53 000 færre slike inn i Oslo hver uke. Det monner allerede. Velkommen som medlem av BKA. Da kan du være med å påvirke våre prioriteringer. Mvh Gro Nylander, nestleder BKA

 5. Arne Bunæs | 11.10.2018

  Til Gro Nylander!
  Takk for kommentarene. Men syntes nok at det her var vel mye «bla,bla,bla»!
  Tror ikke jeg orker å argumentere med dere. Forsøkte meg på et innlegg på Facebooksiden deres, vedlagt en artikkel jeg hadde skrevet på bloggen min. Bompengesituasjonen sett fra mitt ståsted. Men det ble slettet umiddelbart. Andre meninger eller forklaringer ble tydligvis ikke akseptert. Med så lav takhøyde, orker jeg ikke å komme med flere innlegg eller kommentarer. Virker som om denne «menigheten» deres er veldig «forståelsefulle» men ingenting kan rykke ved grunnsynet, «takk for alle bomringene»! Jeg har senest i dag studert statistikken for luften i Oslo. Den ligger langt bak det myndighetene karakteriserer som «faregrensen». Det blir for lettvint å bare argumentere for renere luft og bedre helse og velvære. Det skal vi jobbe for videre, slik at luften blir enda renere, enda vi er på verdenstoppen allerede. Flott med mindre trafikk gjennom bomringene. Reduksjonen tilsvarer 2 cruisebåter på dagsbesøk i Oslo! Kanskje dere heller burde demonstrere når cruisebåtene kommer på besøk?
  Jeg har dessverre ikke råd til å kjøpe ny El-bil. Må klare meg med den jeg har. Bruker den minst mulig. Men det reduserer selvsagt mulighetene mine til å kunne ha omgang med familien og spesielt barnebarn. Eller besøke familien på hytter. Utgifter til bil tur/retur Lillehammer koster meg kr 700,00 inkl. bensin og bompenger. Som pensjonist må jeg takke nei, det blir for dyrt. Og dyrere skal det bli, samtidig som dere står med plakater og jubler! Jeg jobber som frivillig i en veledig organisasjon hvor bilen min er et velkomment hjelpemiddel for folk som trenger transport. Det har jeg dessverre måttet si jeg må slutte med.Det blir for dyrt, fordi utgifter til bilkjøring må jeg som frivillig dekke selv.
  Dere besteforeldre får nå bare fortsette å demonstrere og gi honnør til disse «dyktige» politikerne som vedtar bompenger i et tempo som ingen klarer å følge med på. Og i verdens rikeste land, med verdens beste luft! Dere er helt i utakt med folk flest. TUSEN TAKK for at dere tar fra meg muligheten til å ha en meningsfylt alderdom og legge hinder for min utfoldelse. Uten bilen stopper Norge! Kanskje dere også en dag blir avhengig av bilen!
  Jeg er for et godt klima, renere luft, god helse til alle. Men også såpass realistisk at bilen er er gode som de fleste av oss er avhengig av og har stor glede av. Det må det være mulig å kombinere med miljøet. Men det får politikerne finne ut av!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*