«Gode liv som ikke skader!»

Gunnar Torgallmenningen
Valgkampen 2017: Gunnar Kvåle holder appell på Torgallmenningen i Bergen.

Besteforeldrenes klimaaksjon er en påminning om at klima er et spørsmål om generasjonsansvar og solidaritet. De unge har jo bare snublet inn i den elendigheten vi har laget! Men hvordan skal vi som eldre mennesker jobbe for å kunne utnytte vår posisjon og få størst mulig gjennomslag i samfunnet? Dette skal opp til diskusjon på landsmøtet i Bergen til høsten, der Gunnar Kvåle innleder og blant annet vil ha oss med på et «besteforeldre-slagord-verksted».

Organisasjonens egenart 
BKAs initiativer og praktiske aksjonsarbeid har oftest blitt til ved at enkeltmedlemmer eller grupper har startet uten noe forutgående vedtak i organisasjonen. – Vegen blir til mens vi går, og dette er opplagt måten en løs organisasjon som BKA bør og kan arbeide, basert som den er på 100 prosent frivillig innsats, sier Gunnar Kvåle.

– Samtidig trengs noen overgripende kampanjer som særmerker og samler oss som Besteforeldrenes klimaaksjon – til forskjell fra andre miljøorganisasjoner. I BKAs formålserklæring krever vi «gjennomgripende endringer i samfunn og levemåte» og skriver at «materiell forbruksvekst i rike land, er uansvarlig». Kanskje dette bør føre til at vi i større grad i vår utadrettede virksomhet også legger vekt på generelle spørsmål vedrørende samfunnsutviklingen?

Gode slagord som treffer
Mange besteforeldre er aktive som skribenter, og bidrar med kronikker, høringsuttalelser og annet. Men for en bevegelse som ønsker å appellere direkte til folk flest, er det også svært viktig å kunne kondensere krav og synspunkter til slagord som får plass på en plakat eller et banner, og raskt blir forstått. «Barnas klima – Vår sak!» har lenge vært Besteforeldreaksjonens viktigste slagord. Det vil det fortsatt være, mener Gunnar. Men han vil gjerne lufte  noen flere muligheter, som:

 • INGEN FLERE BRUTTE LØFTER
 • SLUTT PÅ RAN FRA BARNEBARN
 • NEI TIL VEKST SOM SKADER KLIMA
 • NEI TIL MOTORVEI – JA TIL LYNTOG

Nestleder Gro Nylander har selv lansert slagordet «GODE LIV SOM IKKE SKADER». – Det er nettopp slikt som høres veldig bra ut i mine ører, sier Gunnar Kvåle. Håpet er at vi kan få til gode samtaler på landsmøtet i Bergen, og at vi ved felles kreativ innsats og idémyldring kan komme noen steg videre som aktivistisk organisasjon. Les hele notatet hans om saken her: Quo vadis BKA

rødt for kjærlighet og alarm!

Besteforeldrene i Folkets klimamarsj, Oslo 28. november 2015. Foto: Jan Walter Parr

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

11 kommentarer

 1. Knut Vidar Paulsen | 15.06.2018

  Forslag til slagord:

  Fred på og med Moder Jord
  Nullutslipp av klimagasser fra fossile lagerreserver.
  Nullutslipp og klimabalanse – temperaturnedgang til førindustrielt nivå i 1850 innen 2100/2150

  Knut Vidar Paulsen
  Medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon i Sandefjord
  Leder av Äppelgården Luggerud i Värmland, se http://www.norfm.org
  Leder av Nordahl Grieg Fredsfond, se http://www.fredsfond.info
  Leder av Stiftelsen Natur og Kultur, se http://www.leidin.info

 2. Anne Andersson | 15.06.2018

  Hei,
  Synes det var mye bra og det kommer sikkert flere gode.
  MEN det er en «ting» jeg ikke forstår: Hvorfor skal vi være positive til LYN-tog?
  Dette ut i fra naturforhold og årstider. Tenk hvor mye raskere tog hadde gått om det hadde vært dobbeltspor i hele Skandinavia. Dette både for gods- og persontrafikk.
  MEN da må privatisering NPM (New Public Management) og foretaksmodellen legges død. Infrastruktur må bli offentlig og ikke tuftet på en overdimensjonert bedriftsøkonomi modell.

 3. Linda Rundquist Parr | 15.06.2018

  Ja, slagord er viktige når vi aksjonerer. Det ble etterlyst i årets 1.mai-tog. Vi hadde en liknende runde med bl.a. slagord på landsmøtet i Trondheim. Referatet derfra kan vi dra fram igjen. Her kommer et slagord inspirert av både Gunnar og Knut Vidar:
  Det gode liv i takt med Moder Jord

 4. Kristoffer Rypdal | 16.06.2018

  Slagord er viktige, men også farlige, fordi den knappe formen kan skjule tvetydigheter og gi opphav til problematiske fortolkninger. Knut Vidar har to forslag som går på nullutslipp. Det første er «Nullutslipp av klimagasser fra fossile lagerreserver.» Problemet med dette slagordet er at det ikke angir noe tidsperspektiv. Før eller senere blir reservene uttømt og utslippene tar slutt. Dermed har egentlig ikke slagordet noe konkret innhold som danner utgangsdpunkt for handling. Det andre er «Nullutslipp og klimabalanse – temperaturnedgang til førindustrielt nivå i 1850 innen 2100/2150». Problemet med dette målet er at det er urealistisk. Jeg jobber selv med modeller for hvordan CO2-konsentrasjon og temperatur utvikler seg under forskjellige scenarier for utslipp. Selv om økningen i utslippene stanser i morgen, og vi reduserer utslippene med 5 prosent per år, så når vi ikke det målet. Det er fordi det er forsinkelser både i CO2-kretsløpet og temperaturresponsen. Faktum er at de aller fleste klimaforskere tror at 1.5-gradersmålet er urealistisk (det er et politisk generert mål som ikke er naturvitenskapelig fundert), og 2-gradersmålet vil være svært krevende. Jeg tror at det vil være bedre om vi fokuserer på å nå spesifikke mål for utslippsreduksjoner og ikke på temperaturmål. Disse utslippsmålene må være mulige å nå uten at det globale økonomiske systemet bryter sammen. Vi må først diskutere disse målene og komme til en konsensus før vi kan utforme de gode slagordene.

 5. Anne Andersson | 17.06.2018

  Hei igjen,
  Dette er ikke et ferdig resultat, men et innspill som jeg overlater til klokere personer å finpusse.
  Jeg synes vi skal følge opp ideen «tenkningen» bak §112.
  Krav til politikerne og da begynnende forslag i retning av:

  «Politikere ta ansvar for vår miljøframtid»
  «Politikere ta ansvar for en levelig framtid»
  «Miljø og framtid er større enn markedsmodellen»

  Anne Andersson

 6. Christian F. Holst | 17.06.2018

  Herfra kommer følgende forslag til slagord mot politikere om klima:

  «IKKE FLERE TOMME ORD, HANDLING NÅ!!!!»

 7. Berit Norum Ljone | 18.06.2018

  Jeg er utdannet innenfor fagområdene Mat og Helse, og skulle gjerne sett at skoleverket la mer vekt på forebyggende miljø-arbeid gjennom faget Mat og Helse.
  Nå er jeg senior og støtter flere organisasjoner, men bor mye i Spania.
  .

 8. Gro Nylander | 20.06.2018

  Morsomt med sa mange kommentarer og gode innspill. Formuleringen av de «reviderte» slagordene Gunnar presenterer handlet også om at de skulle være rytmisk rop-bare.
  Men jeg er litt enig i kommentaren om lyntog. Kanskje vi kunne korte det inn ytterligere:
  NEI TIL MOTOR – JA TIL TOG
  Eller, det blir vel feil, motor sies jo også om de elektriske. Og ordet fossil gjør det urytmisk.
  NEI TIL OLJE – JA TIL TOG
  Underforstått: fremkomst ved hjelp av oljeprodukter.
  Vi får holde på! Gleder meg til å se dere i Bergen!
  🙂 Gro

 9. Randi Lorina Strand | 21.06.2018

  Den Regjeringa vi har står for New Public Management – samt å Konkurranseutsette på anbud så kan private aktører fritt heller velge arbeidskraft der arbeidsledighet er mye høyere og de alltid har hatt mindre rettsvern – de godtar derfor lavere lønninger enn norske – Viser også bare hvor Klimafornektere når de samme gnir seg i hendene og gleder seg til Pernafrosten tiner på Svalbard – kanskje finner de mer Olje og gass og ikke minst gliser Siv bredt hver gang det nevnes Rekordvarme flere måneder på rad – breis som smelter kan det bli levelig og bo og drive næringsvirksomhet der oppe – det kan bli et nytt Skatteparadis og helt supert for Finans og Banker – alt ligger til rette når det er null m.v.a. – er det aksjon foran Stortinget første fredag i Juli måned eller er det ferie?

 10. Randi Lorina Strand | 21.06.2018

  Jeg hadde faktisk en slik banner med 4 plakater ferdig trykt – kaller den Klessnora – Jeg vil ha Rein Samvittighet er overskrift på 1.plakat med Jordklode rammet av Ekstremvær – Den neste plakaten er for Omstilling til Bærekraftige jobber blir som Sirkulærsøkonomi jobber forskerne på CICERO med – I går presenterte jeg for Flyktningrådets frokostmøte planen – Løse flere Kriser samtidig og ønske Flyktninger velkommen – bo sammen med Eldre og andre som har Pleiebehov – det etiske og behoven lærte jeg om når jeg selv studerte Utviklingsgeografi med fag som Miljø og Samfunn og holdt klimadebatter med positiv vinkling sammen med de studentene fikk jeg også kontakter både blant lærerne der og panelmedlemmer – Men jeg selv slet med kognitive utfordringer fikk så god hjelp av de unge – samtidig når vi venter en Eldrebølge burde heller deres Livskunnskap læres bort – blant dem finnes kunnskapen om Gjenbruk og reparere og omsøm – men at en slik perfekt match av mennesker fikk bo sammen – Transporten står for mer enn 30% men ingenting av Eksport/Import som var Utenriks var utelatt i Miljødirektoratets statistikk – – – så selvsagt bygger vi et svært Drivhus i 4 etasjer så dyrker vi all maten vår selv – med gjennomsiktige solcelle-vinduer – I slike kulturelle sentre ble det lokale markeder som bugnet av den ferskeste økologiske frukt/grønt en kunne tenke seg og åpent for hele Lokalsamfunnet – her blir det meningsfylte jobber og et vell av aktiviteter å være med på – alle innvandrerne jeg har kjent er så gode på omsorg og har sånn respekt for eldre som lærte dem språket og å bo sammen slik er utrolig stimulerende fører til utvikling – ensomhet ble et fremmedord – Sykehjem derimot var mye oppbevaring – teknologien finnes, men de bør være Statlige og bygd som Plusshus type Campus Evenstad – Jeg har en plakat som gir en idé hvor godt vi kunne hatt det bodd sammen – Den siste plakaten er med jenta på 5 som kaller meg tante Randi – overskrift: Det er vår Framtid Hun ligger over en klode, og hun har alle dyre-vennene sine spredt rundt henne – under folder hun hendene i en bønn til oss: For vår skyld – Idéen til Klima-annonsen ble opprinnelig skapt når jeg kom i samtale med en som skulle på Besteforeldrenes Klimaaksjon i 2012 – Da stod dere foran Stortinget – og anledningen var Rio-konferansen – jeg kom i kontakt med Bestefar på trikken og var nettopp ferdig utdannet Samfunnsgeograf – og nevnte problemene at det var ei Systemkrise og nødvendig med skifte av verdier (hadde selv fått nye verdier når jeg nesten hadde mistet livet 2 ganger – Gøy at jeg kunne bruke Reklame-erfaringen for Klimasaken, men den hadde ikke blitt skapt uten Bestefar) Har bilde av oss på Egertorget – jeg var for flau, men han tvang meg til at vi tok hver vår stav – skulle gå dere i møte. Bestefar løp inn på Oslo City først, og ba meg vente på han ved Tigeren – han hadde kjøpt alt vi trengte for å tegne plakater var med tusjer og papir – Med kosteskaft og wire og klesklyper – og han rundsnakket politiet ga oss unntak fra å søke polititillatelse – ennå visste jeg ikke at han skulle tvinge meg til å gå opp halve Karl Johan til Egertorget hadde vi fått plass siden forsiden var opptatt av Besteforeldrene – Men Klessnora er videreutviklet siden den gang og trykt på tøy – den er som et Kinderegg og å samarbeide blir en vinn for alle parter – vi løser opp i Flyktning-krisen med at de får omsorgsjobb blinde lynkjapt integrert og de Eldre lærer dem språket og sistnevnte har så mye å lære bort av Livskunnskap til de yngre så vi lar Studenter med dårlig råd også bo der sammen med dem får de relevant jobbpraksis, men Eldre vil selv holde seg friskere både mentalt og fysisk ved deltagelse på alle aktivitetene – er mer enn de få tiltakene med Reparasjonskaféer – mye bedre og mer aktiviserende enn sykehjem – men de unge hjelper de mange eldre faller utenfor grunnet at de ikke klarer å følge med i den teknologiske utviklinga blir det vanskeligere å få hjelp når selv enkle Velferdstjenester må søkes om via Internett og kommunikasjonen med det offentlige må skje via Digipost – tror jeg klarer å sette meg litt inn utfordringer mange sliter med fordi jeg selv hadde dobbeltsyn var bivirkninger av medisin og klarte ikke bruke noen BankID brikke og bommet på rad og kolonne etter egen svulst-operasjon – jeg skalv også for mye på hendene – er lignende problemer mange eldre sliter med. Hvor mange har derfor Doro eller gammel Nokia mobil med store taster? Vi trenger hverandre – på tvers av generasjoner og nasjoner – da løser vi Klimautfordringen samtidig 🤪 bare tenk omsorgsjobber er klimanøytrale

 11. Knut Vidar Paulsen | 24.06.2018

  «Tenkningen» bak Grunnlovens paragraf 112 skal stimulere oss til å angi en ansvarlig retning for å sikre framtiden til våre barnebarn m.fl.
  Forslaget er derfor:
  * Fred på og med Moder Jord.
  * Nullutslipp og klimabalanse – temperaturnedgang til førindustrielt nivå i 1850 innen 2100/2150.
  Nye slagord:
  * Nullutslipp av klimagasser fra fossile lagerreserver i planperioden 2018 – 2028.
  * 10 % årlig reduksjon av CO2-utslipp fram til 2028.
  Å etablere mål for temperaturnedgang er nødvendig og påkrevet, da de fossilt orienterte aktørene innen naturvitenskapen, klimaforskningen, blant mange politikere og folk flest ikke vil fase ut den fossile forbrenningen av Moder Jords lagerreserver.
  Det nåværende globale økonomiske systemet med driveren – den svarte fossile økonomien – er regulert av avtalene i WTO. Dette avtalesystemet og forbrenning av fossile lagerreserver er en del av problemet.
  Fokus skal rettes mot forbrenning av olje, men også på forbrenning av fossile lagre av kull, da denne forbrenningen fører til den nåværende temperaturstigningen på Moder Jord.
  Vi fortsetter diskusjonen på Landsmøtet i Bergen den 22. – 23. september.

  De over nevnte sammenhenger og spørsmål behandles på Fordypningsdager – Äppelgården Luggerud, fra 12. – 13. august innen Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905, Årjäng kommun i Värmland, se http://www.norfm.org
  Dere er velkomne. Påmelding til stnaku@gmail.com

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*