Mest lest: fred og klima

atomtog haugesund
BESTEFORELDRE MOT ATOMVÅPEN: Besteforeldrenes klimaaksjon var godt representert i fakkeltoget for fredsprisen i Haugesund søndag 10 desember.

Hva liker leserne av Besteforeldreaksjonens nettside å lese om? Når vi ser på artiklene som har fått flest ‘liker’, må svaret bli: «nesten alt» – bare det handler om mennesker som bryr seg og ønsker å gjøre en forskjell i verden. I desember i fjor skrev vi om Besteforeldrene i Haugesund som gikk i fakkeltog for fredsprisvinneren ICAN og barns rett til å vokse opp uten frykt for den verst tenkelige av alle menneskeskapte katastrofer. Det vakte gjenklang!

Enda alvorligere enn klimakrisa
Fredsprisvinneren 2017 er en global kampanje som mobiliserer folk i alle land for å få stater, organisasjoner og andre aktører til å erkjenne at enhver bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser, og at det finnes et universelt humanitært imperativ for å forby atomvåpen, også for stater som ikke har disse våpnene.

Atomvåpnene er eksistensiell trussel mot oss alle og våre barn og barnebarn, sa Ståle Pedersen i sin appell under fakkeltoget for ICAN i Haugesund. Skal vi som besteforeldre ta oss selv og vårt engasjement på alvor, så har vi ikke noe valg: Vi må delta i den globale kampen for å stigmatisere og forby de mest inhumane våpen som finnes.

Besteforeldrenes klimaaksjon har ett overordnet og samlende slagord: Barnas framtid – vårt ansvar! 

Men det vi i dag marsjerer mot, er en trussel enda mye større enn klimautviklingen. 

Vi kan ha håp og tro på at klimautfordringene kan løses – hvis politikerne tar ansvar, hvis vi alle tar ansvar ved å endre vår måte å leve på og at vi får en teknologiutvikling som bidrar til bærekraftig framtid. 

Men hvis atomvåpnene blir brukt, vil vi oppleve at hundretusener og millioner av mennesker blir drept. Minst like mange skadet og like mange flyktninger. Det vil også være en global økologisk katastrofe. Jord, hav, vann, luft, klima, infrastruktur, alt vil blir ødelagt. 

Det er nok atomvåpen i verden til å ødelegge jorda mange ganger – men de fleste av oss kan bare dø en gang, og vi har bare en jord.

For alle våre barn og barnebarn, for nåtida og framtida er det vi i Besteforeldreaksjonen marsjerer og holder våre fakler høyt i dag! 

Å bry seg om framtida
En av dem som likte Haugesunds-initiativet, og ivrer for at Besteforeldreaksjonen skal slutte seg til ICAN, var dansk-norske Birthe Nielsen, pensjonert lærer og flyktningarbeider. – Å bry seg om fremtiden for de kommende generasjoner er viktig for meg, og det nytter ikke bare å ha det i tankene, man må tørre å si det og handle for det. Vi bor på en felles klode og alle har rett til like gode livsbetingelser, fred i landet sitt, tilgang på skole, helse og en natur som byr på friskt vann og ren luft. Å jobbe for fred og for klima er det viktigste for meg nå. Å være pensjonist betyr ikke å gjøre ingenting, men for meg tvert imot å bruke den siste tiden til en verdig kamp for en god framtid for mennesker på vår felles klode.

– Jeg trives i Besteforeldrenes klimaaksjon. Jeg synes også det er greit at vi som organisasjon ikke skal spre oss på alle mulige andre gode saker. Men atomvåpnene er i en særstilling, mener jeg. I strid med all human tankegang!

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. John Gunnar Mæland | 20.06.2018

    Atomkrig og global oppvarming er de to største truslene mot menneskeheten. Men vi kan forhindre atomkrig ved at ni statsledere skriver under på et papir hvor de forplikter seg til å gi slipp på våpnene. Global oppvarming kan bare unngås hvis milliarder av mennesker aksepterer å endre sin måte å leve på. Hvordan får vi til det?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*