Sinke blant storbyene

per hjalmar med barnebarn
Per Hjalmar Svae med barnebarn.

Stavanger legger opp til 40 prosent kimakutt i 2030. Dermed havner de langt bak de andre norske storbyene, påpeker Per Hjalmar Svae – pensjonert miljøkoordinator i Hordaland fylkeskommune – i en kronikk i dagens Stavanger Aftenblad. Det er også alt for seint i forhold til Parisavtalen. – Jeg håper innspill som dette, med konstruktiv kritikk utenfra, kan bidra til å skjerpe bevisstheten i Stavanger, sier Svae, som også har henvendt seg direkte til politikerne i byen.

«I 2030 har Bergen har som mål å være en fossilfri by, Oslo har som mål 95 % klimakutt og Trondheim 80 %.»

«Stavanger nøyer seg med halvparten: 40 prosent klimakutt i 2030 og fossilfri by i 2040. Drøftingsutkastet til Klima- og miljøplan 2018-2030 for Stavanger legger med andre ord opp til at Stavanger skal være klimasinken blant storbyene i Norge, byen som skulker i den globale klimadugnaden.»

«Å få redusert klimagassutslippene raskest mulig dreier seg om å sikre våre barn og barnebarn minst mulig levekårsreduksjon på grunn av den globale oppvarmingen. De største kildene til klimagassutslipp i byer er transport og oppvarming. Hovedmålet er derfor å gjøre disse sektorene fossilfrie.»

«Det er byene, ikke nasjonene, som leder an i verdens klimadugnad. Når man innfører fossilfri transport, primært elbiler, elbusser og elektrisk varetransport, løser man også problemet med lokal luftforurensning. Tenk så takknemlige vi er for røykeloven! Fossilfri transport er bare røykeloven akt 2 – at det ikke lenger er lov å forpeste byluften med eksos fra fossil energi.»

Les hele kronikken: Stavanger – Storbyenes klimasinke eller med på dugnaden

Svar fra politikere

På brevet Per Hjalmar Svae har sendt til politikerne
i Stavanger, har han så langt fått svar fra tre partier:

Fra Venstre:
Takk for fin e-post!
Jeg og Venstre arbeider masse for å få ned utslippene i Stavanger. Tallene her viser at det må vi fortsette med for full tyngde.
Med vennlig hilsen, Kjartan Alexander Lunde (V), medlem av Stavanger bystyre

Fra Høyre:
Det som vel er mest interessant er hvilke utslippsmål man har i absolutte tall? Ikke prosentmål ut fra helt ulike startpunkt?! Sjekk gjerne hvilke utslipp Stavanger har kontra de andre byene. Det burde være mer interessant enn prosentregning.
Med vennlig hilsen, John Peter Hernes, Gruppeleder H/Kommunalråd 

Fra Arbeiderpartiet:
Helt enig med deg, Per!
Derfor stemte vi for langt mer ambisiøse mål da under behandlingen i kommunalstyret for miljø og utbygging. Det gjorde dessverre ikke Høyre og FrP. Men kampen er ikke over – vi skal igjen votere over den i kommunalutvalget, og da er stemmer som din viktig for å bidra til en opplyst debatt. Mange takk.
Med vennlig hilsen, Kari Nessa Nordtun, Gruppeleder (AP)/Kommunalråd

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Torgeir Havik | 15.02.2018

    Godt innlegg Svae
    Jeg skal bruke argumentene i vår uttalelse til klima-¨og energiplanen i Steinkjer. Nord-Trøndelag fylkeskommune har hatt egen oljekonsulent ansatt siden 1978 og i nesten 40 år! Oslo derimot har nå egen klimaetat med Levangerjenta Heidi Sørensen som direktør. Alle kommuner trenger egen klimaetat for å nå de nødvendige og ambisiøse målene.
    Torgeir Havik

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*