Norsk klimapolitikk: «utilstrekkelig»

CAT 4

Marokko er det eneste land i verden med klimapolitiske ambisjoner som er på høyde med målene i Parisavtalen, viser en analyse fra det anerkjente Climate Action Tracker. På bunn ligger land som USA og Russland, mens Norge ligger midt i laget sammen med bl.a. Brasil og EU, og får karakteren «Insufficient». Svak oppfølging av egne klimamål gjør imidlertid at Norge står i fare for å rykke ned til klassen «Highy insufficient», sammen med Kina og Sør-Afrika.

Fotfølger Paris-målet
Climate Action Tracker holder oppsyn med klimapolitiske tiltak verden over – med ett siktemål: Å vurdere om oppvarmingen av kloden vil stoppe ved målet som er satt i Parisavtalen. Det forplikter statene til å holde global oppvarming godt under 2 ° C, og arbeide for å begrense oppvarmingen til 1,5 ° C. Prosjektet er forskningsbasert og sammensatt av folk fra Ecofys, Climate Analytics og Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Vurderingen av norske klimapolitikk som «Utilstrekkelig» er basert på klimamålet Norge har meldt inn til FN i samband med undertegning av Paris-avtalen, dvs. 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030 sammenlignet med 1990. Det offisielle norske ambisjonsnivået peker mot en global temperaturstigning på 2 til 3 grader eller mer.

Samtidig slår Climate Action Tracker fast at Norge så langt ikke ser ut til å følge opp sine egne mål på troverdig vis. Hvis vurderingen skulle baseres på regjeringens nåværende politikk og de prognoser som følger av denne, ville Norge havne i gruppa «Svært utilstrekkelig». Det betyr at landets klimapolitikk i realiteten peker mot en global oppvarming på mellom 3 og 4 grader Celsius – hvis alle andre land fulgte vårt eksempel. 

Se rangeringen av land her: http://climateactiontracker.org/countries.html

Se vurderingen av norsk klimapolitikk: http://climateactiontracker.org/countries/norway.html

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*