Klimasøksmål også i Sveits

Møte med Sveits 7.8.17
I årets travle la olja ligge- aksjonssommer var Greenpeace vertskap for internasjonale gjester. Truls Gullowsen med ryggen til, Anne Mahrer med jussprofessor Mads Andenæs til høyre. Rosmarie Wylder over bordet til venstre ved siden av Steinar Winther Christensen og Mette Newth fra Besteforeldreaksjonen. Foto: Steinar Høiback

Representanter fra sveitsiske Grands-parents pour le climat har vært på besøk i Oslo for å snakke om klimasøksmålet mot myndighetene som nå forberedes på vegne av en stor gruppe eldre kvinner. Utgangspunktet for søksmålet er statens mangelfulle beskyttelse mot effektene av den kommende klimakrisen, særlig med tanke på belastninger eldre utsettes for med økende temperaturer. I fjellandet Sveits er effekter av klimaendringer allerede uomtvistelige.

FØR OG NÅ: Isbreene forsvinner i Sveits.

Da BKA fikk forespørsel fra GPC om å møte representantene Anne Mahrer og Rosmarie Wylder, var svaret selvsagt JA.  Møtet 8. august ble for oss en velkommen anledning til å utveksle ideer og erfaringer om forberedelse av søksmål, et virkemiddelet som Greenpeace og Natur og Ungdom med partshjelper Besteforeldrenes klimaaksjon og støtte fra mange andre organisasjoner nå tar i bruk.

I Dagsavisen 26 juli beskriver jussprofessor Beate Sjåfjell slike søksmål som en internasjonal trend. «Det er hundrevis av søksmål verden over mot stater og mot selskaper. Fortvilte mennesker og representanter for miljø og for fremtidens generasjoner setter sin lit til at domstolene skal være klimaets, miljøets og menneskerettighetenes beskytter. Det er for mange den siste skanse i et demokratisk system når det politiske motet for den nødvendige omstillingen til bærekraftige samfunn svikter.»

For de fleste av oss er det å gå rettens vei i kampen for en tryggere (eller snarere mindre utrygg) klimaframtid for våre etterkommere, ganske ukjent terreng. Men mange, og stadig flere eldre, innser at vi ikke kan vente på at flertallet av politikere skal ta til fornuften og snu mens det ennå er tid. Så får man heller begynne å lære om nye kampmidler på sine eldre dager.

I det interessante møtet vi hadde med våre sveitsiske venner, var det gjensidig læring som sto i sentrum. De hadde behov for å vite mer om det norske søksmålet, og Andenæs og Gulowsen orienterte med kommentarer fra oss andre. Og sveitsernes forberedelser og utfordringer – ikke minst anklagene om kun å være selvopptatte kvinner bak søksmålet, var for oss andre svært tankevekkende.

Til tross for åpenbare ulikheter mellom Norge, Sveits og ikke minst med rettsaken som 21 ungdommer og den verdensberømte «klimabestefar» James Hansen fører i regi av Our Children’s Trust i USA, er det likheter, og den viktigste er kanskje at eldre står støtt på barrikadene for framtidens klima.

Ok, US government  – see you in court er tittelen på artikkelen som James Hansen og barnebarnet Sophie Kivlehan skrev i The Boston Globe den 14 august. Rettsaken deres mot president Trump er berammet til 5 februar 2018, og sak blir det nok, tross Trumps forsøk på å legge kjelker i veien. For selv om politikere bremser, arbeider tiden for oss som vil se de store endringene igangsatt NÅ. Noe av det viktigste vi gjør er både å forberede oss på søksmål, samle bred og mangfoldig støtte i våre hjemlige samfunn, og holde god kontakt internasjonalt med alle likesinnede som har gått rettens vei før oss, som forbereder søksmål, eller som ennå ikke har bestemt seg.

Det er ikke et mål i seg selv å reise søksmål mot statlig klimasendrektighet eller udugelighet, men det er et viktig mål å bygge folkebevegelser som sørger for at den klimapolitiske avtalen som nesten 200 land jublet for i Paris 2015, faktisk blir realisert. Søksmål er da ett av redskapene vi som borgere i en rettstat har.

Sett fra BKAs side er det svært viktig å holde oss orientert via de utenlandske kontaktene vi nå har – og nye som kommer til, slik at vi kjenner tenkningen og utviklingen som foregår hos søsterorganisasjoner i resten av verden. Vi opplevde en stor interesse for det kommende søksmålet som tingretten skal behandle i november. Behovet for nærmere kontakt via e post, Skype og lignende er absolutt nødvendig. Dette bør kommende sentralstyre prioritere.

Mette Newth, leder Foreningen Grunnloven § 112
Steinar Høiback, leder Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*