– Det gjelder å holde ut!

Guttorm Statoil
Guttorm Grundt legger fram sitt aksjonærforslag i Stavanger i dag: «Styret legger frem en strategi for full avvikling av all ny letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser."

«Velformulert, presist, konkret og konstruktivt» er karakteristikken Mette Newth bruker om aksjonærforslaget Guttorm Grundt legger fram på Statoils generalforsamling i dag, på vegne av Besteforeldrene. Selv var hun sentral i kampanjen mot den natur- og klimaskadelige tjæresandvirksomheten der Statoil til slutt måtte trekke seg. – «Det viser at tålmodige gjentakelser nytter. Det gjelder å holde ut!»

Økologi, moral og økonomi
Mette Newth er forfatter og klimaaktivist. Hun leder Foreningen Grunnloven § 112, som bl.a. arbeider for politisk og folkelig støtte til søksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom har reist mot staten etter planene om ny oljevirksomhet i arktiske områder. – Dette er ikke bare økologisk og klimamessig svært skadelige planer. Hvis det blir noe av dem, kommer de høyst sannsynlig også til å bli et pengesluk for både Statoil og staten, i likhet med tjæresanden. Guttorm Grundt gjør helt rett i å koble sammen de to tingene.

– Statoils generalforsamling i dag kommer nokså forutsigbart til å stemme ned Guttorms Grundts forslag. Men tida arbeider for oss, på litt lengre sikt. Vi skal huske at så sent som i 2013 hadde Statoil ingen planer om å bremse tjæresandinvesteringene. Canada-sjefen uttalte seg optimistisk om framtiden, og fortalte at de hadde satt 60 forskere på jobben for å redusere utslippene. Konsernsjef Helge Lund sa at «oljesand er et viktig ressursgrunnlag og alle de store selskapene deltar». Kort etter innrømmet likevel Statoils klimasjef John Knight at satsingen hadde vært en feilvurdering. «Klimaeffekten av oljesandprosjektet er mye klarere nå enn den var i 2007. Hadde vi visst det vi vet i dag, tror jeg kanskje ikke vi hadde gått inn i prosjektet», uttalte han til Dagens Næringsliv i januar 2015.

Det er en etterpåklokskap vi selvfølgelig skulle vært spart for, sier Mette Newth. Da hadde vi også spart Statoils egentlige eier, det norske folk, for gigantiske tap de senere år. Hun viser til Øystein Noreng, professor i petroleumsøkonomi, som nylig karakteriserte Statoils utenlandssatsinger (oljesand i Canada, skiferolje og skifergass i USA, offshore i Angola og Brasil) som «naiv» og «skandaløs».

Hun synes også det er grunn til å minne om brevet 36 organisasjoner sendte regjeringen i mai 2013, og som ble lagt merke til også internasjonalt. Blant underskriverne var en samlet miljøbevegelse, ungdomspartier, kirken, fagbevegelse og hjelpeorganisasjoner. Det er et brev til ettertanke, mener hun, som sier noe grunnleggende om forholdet mellom moral, økonomi og oljevirksomhet, og peker framover mot en annen forvaltning av natur og ressurser enn det vi har sett til nå. – Før eller senere må både Statoil og norske politikere forstå at de ikke kan fortsette med sin dobbelkommunikasjon, sier Mette Newth. «Vi kan ikke forstå at den norske stat og dermed det norske samfunn er tjent med å være medansvarlig for en virksomhet med så mange negative sider», het det i brevet. Og videre: «I tillegg til de enorme belastninger for canadisk natur og urfolkssamfunn som utvinningen av tjæresand representerer, innebærer den en stor økonomisk risiko for Statoil og for Norge. På grunn av statens høye aksjeandel påføres norske borgere medansvar både for sannsynlige økonomiske tap på sikt, og for sviktende etiske vurderinger nå (…) Statoil har nytt anseelse som et miljø- og sikkerhetsbevisst selskap. Men beslutninger som å gå inn i og fortsette et sterkt engasjement i tjæresandindustrien, oppkjøp i amerikansk skifergass og skiferolje, samt deltakelse i USAs oljelobby (Consumer Energy Alliance), er skadelig for selskapets omdømme. Dette slår tilbake på den norske stat. Vi vil derfor sterkt oppfordre regjeringen til å iverksette de tiltak som er nødvendige for at Statoil trekkes ut av canadisk tjæresand. Vi kan ikke akseptere at det norske folk indirekte blir medansvarlige for en omstridt virksomhet som verken er forenlig med norsk eierskapspolitikk, norsk urfolkspolitikk eller norske klimamål.»

TJÆRESANDPROTEST 17. april 2012: Femti besteforeldre tropper opp foran Statoils hovedkontor på Vækerø, med ståltrommer lånt fra Greenpeace.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Torstein Fjeld, Naturvernforbundet i Grenland | 15.05.2017

    Det er ufattelig at så gode tanker om økonomi, miljø og moral som Besteforeldreaksjonen her utviser, skal sitte så langt inne hos våre politikere og folk flest. Her er det bare å stå på for en sak som angår alle jordens folk og hva slags vilkår våre barn og barnebarn skal leve under i framtida.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*