– Ser fram til lederjobben

steinar høibackDet er nå klart at 67 år gamle Steinar Høiback fra Asker er valgt som ny styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon. Som nye styremedlemmer får han med seg Kristin Aspelund (Oslo) og Brita Helleborg (Porsgrunn). Alle tre er valgt for ett år fram til neste årsmøte. Dette er første gangen BKA benytter seg av muligheten for elektronisk valg og avstemming, etter det ordinære årsmøtet 2016 der tidligere leder og to tidligere styremedlemmer valgte å stille sine plasser til disposisjon. – Jeg er takknemlig for tilliten og ser fram til å gå inn i dette vervet med alt det pågangsmotet jeg har, sier den nye lederen, som er særlig opptatt av klima og stortingsvalget 2017.

vaalgOrganisasjonsmann
Steinar Høiback har mangeårig organisasjons- og ledererfaring, og har nylig pensjonert seg etter et langt og variert arbeidsliv, først og fremst i Arbeidstilsynet gjennom ulike lederfunksjoner i blant annet Telemark og Buskerud. Han har vært sjømann, industritekniker, hovedverneombud ved Norsk Hydro og forhandlingsleder. Han har i flere år vært et aktivt medlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon. «Herfra kjenner vi Steinar Høiback som en positiv og aktiv debattant og møtedeltaker», skrev valgkomiteen i sin innstilling.

Selv ber han om litt tid for å finne ut av sin nye rolle. Men det oppleves som spesielt, sier han, å bli leder for det som faktisk er landets eneste klimaorganisasjon – samt å overta vervet etter Halfdan Wiik, Besteforeldreaksjonens grunnlegger og leder gjennom 10 år. Det er all mulig grunn til å gå til denne oppgaven med respekt for det som har vært gjort tidligere. Han håper på godt samarbeid med alle, sier han, det er nødvendig for å klare denne oppgaven. – Jeg er også opptatt av samarbeid med andre organisasjoner og med kunnskapsmiljøene. Det er utrolig viktig at vi fremstår med troverdighet, som en organisasjon som tydelig baserer oss på fakta og den best tilgjengelige kunnskap.

Steinar sier at det viktigste for Besteforeldrenes klimaaksjon nå, ved inngangen til valgkampen 2017, er å sørge for at klima kommer høgt opp på dagsorden. Det må bare ikke bli en kamp om pavens skjegg og bagateller, slik det ofte er i norsk klimapolitikk. Klarer ikke vi i Norge å bli fossilfrie, klarer ingen det. Vi må snarest få en skatte- og avgiftspolitikk som effektivt belønner klimavennlig adferd og straffer den klimaskadelige. Det må vedtas en egen klimalov for å sikre tilstrekkelige og langsiktige kutt i klimagassutslipp innen alle sektorer. Det må også iverksettes en omfattende og vedvarende klimavettkampanje slik Paris-avtalen pålegger landene. Uten folkelig deltakelse kommer vi aldri i mål. Da er det våre barnebarn som må betale prisen for vår uforstand.

Kristin Aspelund (76) er pensjonert lege og har arbeidet mye med forebyggende helsearbeid. Med sine fem barnebarn er hun bekymret for den fremtiden som møter generasjonene etter oss. Hun vil ikke være passiv tilskuer, og tror at potensialet for rekruttering til Besteforeldreaksjonen er enormt. – Det er en sak jeg som medlem av styret vil være med på å sette på agendaen, sier hun

Brita Helleborg (62) er leder i Besteforeldreaksjonen i Grenland. Hun er sivilingeniør, har vært ansatt i mange år ved Norsk Hydro, nå i IT-selskapet EVRY. Da hun ble bestemor fikk hun et nytt tidsperspektiv, forteller hun. – Klimakampen er det viktigste vi kan engasjere oss i. Kanskje barnebarnet mitt på to år er i live om 100 år og opplever konsekvensene av det vi gjør nå – og det vi ikke gjør nå!

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. åke bjørke | 18.11.2016

    Gratulerer med nye verv! Dette blir spennende. Det er bare å stå på!

  2. Birgitte Grimstad | 18.11.2016

    Gratulerer med overtagelsen! Og masse lykke til! Det blir spennende! Birgitte G.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*