Hagejord er en klimabombe

plantejordDet er vår og full aktivitet i titusener av norske hager og balkongkasser. Da er det viktig å huske at jorda du kjøper på hagesenteret består av torv som graves ut fra myrer som er viktige karbonlagre, flomdempere og matfat for mange fuglearter. Norske hageeiere blir lurt til å være miljøsvin, mener Framtiden i våre hender som har utarbeidet en rapport om saken. Den viser også at det finnes gode alternativer. Hagesenterkjeden Plantasjen har lansert sitt første torvfrie jordprodukt i år, og flere varsler at de vil følge etter. Så her gjelder det å bruke sin forbrukermakt og etterspørre et miljøvennlig og klimanøytralt produkt!

Torv må fases ut
Besteforeldreaksjonen har denne våren kjørt en kampanje mot drenering og utgraving av den store myra Jødahlsmåsan øst for Gardermoen. To millioner kubikkmeter jord skal her omgjøres til torvstrø med et samlet utslipp på 300.000 tonn CO2, tilsvarende et års utslipp fra 150.000 biler.

Framtiden i våre hender har kartlagt omsetningen av jordprodukter til norske forbrukere, og viser at vi kjøper jord tilsvarende 4 millioner 50-literssekker i året. Med en gjennomsnittlig torvandel på 86 prosent, bruker norske hageeiere 176.000 kubikkmeter torv i løpet av et år. Dette skjer selv om det finnes miljøvennlige alternativer, som kompost og annet. Det er et stort potensial i organiske biprodukter fra jordbruket, hager og parker samt matavfall. I dag går mye av næringsstoffene tapt og fører til forurensning av vann og luft mens kunstgjødsel brukes unødig for å kompensere dette tapet.

Vil du vite mer om undersøkelsen og finne ut hvilke produktalternativer som finnes på markedet?  Last ned rapporten «Fossil jord» her: http://www.framtiden.no/rapporter/rapporter-2015/752-fossil-jord/file.html

Vil du bidra til epostaksjon med protest til statsministeren fordi Norge ignorerer Grunnlovens krav til bærekraftig forvaltning av naturressursene? Du finner mer informasjon her: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=18962

PALKAT JØDAHSMÅSAN

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*