Er det greit at sjefredaktør fornekter fakta?

Svein T lykke til

Under overskriften «Jag tror, jag tror på sommaren …» forteller Agderpostens redaktør at han ikke er overbevist om at klimaendringene er menneskeskapte. Han slutter seg til Siv Jensens «klimarealistiske» standpunkt og mener «det må være lov å lede oppmerksomheten mot at naturen har spilt en vesentlig rolle i den utvikling vi har opplevd». Men dette er så langt fra greit, mener Svein Tveitdal, tidligere FN-direktør, leder av Klimavalg 2013 og mangeårig drivkraft i stiftelsen Klimapartnere. – En viktig regionavis som Agderposten burde ta seg tid til å gjøre litt enkel faktasjekk før en tar posisjon i en så alvorlig sak som denne, skriver han i et svar 7. mai.

Agderposten ut av skapet som klimaskeptiker
Av Svein Tveitdal

Agderpostens sjefredaktør Morten Rød kom gjennom en lengre kommentar i avisen lørdag 2. mai ut av skapet som en klar klimaskeptiker. Han virket nærmest lettet over å finne en anledning til dette i forbindelse med Siv Jensens intervju med Aftenposten tidligere i uka, der hun tviler på om klimaendringer er menneskeskapte.

Hva som får sjefredaktøren til å tvile på hva 97 prosent av verdens klimaforskere, FNs miljøprogram, Verdens Meteorologiske Organisasjon og FNs klimapanel sier, kan en jo bare lure på. Han sier ingenting om dette i kommentaren.

Nå er det selvsagt greit at Agderposten gir spalteplass til klimafornektere og klimaskeptikere. Men når sjefredaktøren går ut med et slikt standpunkt må dette tolkes som avisas posisjon, og det er langt fra greit. En viktig regionalavis som Agderposten burde ta seg tid til å gjøre litt enkel faktasjekk før en tar posisjon i en så alvorlig sak som denne. Det er vanskelig å finne tema der det finnes større enighet blant forskere enn at klimaendringene skyldes CO2 og andre drivhusgasser vi har forurenset atmosfæren med siden starten på den industrielle revolusjonen i 1750.

Å tvile på dette er like kunnskapsløst som å tvile på at jorda er rund.

Et berømt utsagn i et strateginotat fra tobakksindustrien lyder slik i norsk oversettelse: «Tvil er vårt produkt, siden det er det beste virkemidlet for å konkurrere med opplevelsen av fakta som eksisterer i sinnet til allmennheten. Det er også effektivt for å etablere kontrovers». Strategien brukes i dag av fossilindustrien som ønsker å forhindre at verden gjennomfører globale klimamål som legger restriksjoner på fortsatt utvinning av kull, olje og gass. Og strategien er svært effektiv; mens 97 prosent av forskerne er enige om at klimaendringer er menneskeskapte og farlige, tror bare ca. halvparten av opinionen at forskerne er enige. Og da er det enkelt og menneskelig å ikke bry seg.

Det alvorlige i kommentaren til sjefredaktøren er Agderpostens rolle som opinionsdanner. Gjennom å flagge klimaskepsis bidrar avisen til å nøre opp under denne tvilen, som kanskje er den viktigste årsaken til at gapet mellom det forskerne sier vi bør gjøre, og det vi gjør fortsatt øker.

På et møte i Roma forrige uke som sjefredaktøren heller burde vist til enn Siv Jensen, samlet pave Frans vitenskapelige, religiøse og politiske ledere for å diskutere klimaendringene. Uttalelsen fra møtet sier at klimamøtet i Paris i desember kan være siste sjanse til å holde den globale oppvarmingen innenfor et område ansett som «sikkert» for verden, våre folk og våre økosystemer.

Agderpostens sjefredaktør velger å forholde seg til klimaendringer med en useriøs, ironisk og lett fleipende penn. Men han er ute av skapet. Det er heldigvis ikke mange norske redaktører som følger hans eksempel.

Skjermbilde rød

 

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Sven Ake Bjorke | 07.05.2015

  Det er bare flaut at redaktøren i fylkets største avis avslører sin egen mangel på innsikt og kunnskap så til de grader. Hvis han virkelig ikke har orket å sette seg inn i sakskomplekset, er det et lynkurs her:
  http://ufbutv.com/2014/06/25/klimaendringer-har-skjedd-for/

 2. Stein Bergsmark | 12.05.2015

  Redaktøren har sitt på det tørre. Alt tyder på at han har satt seg inn i argumenter fra begge siderr før han inntar et standpunkt, noe Tveitdal antakelig ikke har tatt seg bryet med å gjøre. Det er dessuten grunn til å anta at redaktøren sitter på nyere og mer relvant litteratur enn Tveitdal. Vi lesere har heller ingen grunn til å tro at redaktøren har svakere utviklet tekstforståelse og vurderingsevne enn Tveitdal. Tveitdals budskap var relevant for 10 år siden. Nå er Tveitdal akterutseilt.

 3. Tor Engebakken | 12.10.2015

  97% av verdens klimaforskere er enige? Akkurat den bløffen er da for lengst avslørt. Det sier vel det meste om Tveitdal at han påkaller paven som sannhetsvitne i denne saken. Og i god religiøs stil forarges han over at kjettere slipper til med sine godt begrunnede meninger. Og i god sekterisk stil prøver han å stigmatisere sine meningsmotstandere med de tanketomme betegnelsene klimafornektere og klimaskeptikere. Det er da virkelig ingen som fornekter eller er skeptiske til klima? Trist, men alt for vanlig retorikk hos religiøse sekter, noe mye tyder på at dette har utviklet seg til.

 4. HELT ENIG | 13.11.2015

  ENIG med klimanekterne her. Det er viktig å høre på begge sider.

  For eksempel BÅDE geologer OG de som tror at jorden er flat.

  For eksempel BÅDE biologer OG kreasjonister.

  For eksempel BÅDE historikere OG Holocaust-fornektere.

  Man må høre begge siders argumenter, ikke sant?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*