Finnes ingen «ren» gass

Naturgass er «ren energi» og svaret på verdens energibehov, hevder norske myndigheter. Men dette kan være en farlig illusjon, skriver Gunnar Kvåle, Svein Tveitdal og Hans Martin Seip i en kronikk i Stavanger Aftenblad. De er alle medlemmer av Besteforeldreaksjonen og tungvektere i klimadebatten. En rekke studier publisert i noen av verdens mest anerkjente vitenskapelige tidsskrifter har vist at lekkasjer av metan ved produksjon, distribusjon og bruk av gass er så store at det kan nulle ut en ellers gunstig klimaeffekt. Gass er i mange tilfeller ikke stort bedre enn kull. Dessuten kan den fortrenge satsing på fornybar energi.

kvåle tveitdal seipKLIMAVIRKNINGEN av metan (CH4) er om lag 30 ganger sterkere enn av CO2 i et 100-årsperspektiv, og i en periode på 20 år rundt 80 ganger sterkere. Lekkasjer av metangass må være under 3–4 prosent fra utvinning til levering dersom gass i et 20-årsperspektiv skal ha en klimafordel sammenlignet med bruk av kull for kraftproduksjon. I mange tilfeller er det påvist lekkasjer i denne størrelsesorden eller større.

I USA ER DET PÅVIST opp til 10 prosent lekkasjer fra skifergassbrønner. Lekkasjer fra norsk produksjon er trolig atskillig lavere. Men når norsk gass eksporteres til Europa, vil størrelsen av lekkasjer fra distribusjonssystemet der ha stor betydning for klimaeffekten. En nylig publisert studie viser at de i praksis kan ligge på mellom 2,3 og 3,3 prosent.

VIDERE UTBYGGING, både av skifergass og konvensjonell gass, vil låse oss for lang tid til en infrastruktur for bruk av fossil energi. En rapport basert på FNs siste klimarapport konkluderer med at man ikke kan fortsette å satse på gasskraftverk uten karbonfangst og -lagring (CCS). En studie i tidsskriftet Nature viser at selv med CCS må om lag 50 prosent av verdens gassreserver bli liggende. CCS vil dessuten ikke kunne ta seg av utslipp av metan ved produksjon og distribusjon av gass. Bygging av ny infrastruktur for gasskraft med levetid på 40–50 år er derfor klimamessig en meget farlig politikk.

KLIMAHENSYN TILSIER at produksjon av alle fossile brennstoff, også gass, raskt må nedtrappes og erstattes med fornybar energi, skriver Kvåle, Tveitdal og Seip. Satsingen fra oljeselskapene som vi nå ser, med full kjør for utvinning av gass fra skifer og andre kilder verden over, er klimamessig meget farlig og innebærer dessuten en betydelig økonomisk risiko. For Norge bør et første skritt være at Statoil trekker seg ut av skifergassproduksjon.

LES HELE KRONIKKEN i Stavanger Aftenblad 20. februar: Gass ikke stort bedre enn kull

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*