En egen klimalov må til

SnipImage WWF
Pådriver for en klimalov har vært WWF. I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk ba stortingsflertallet regjeringen om å utrede hensiktsmessigheten av en klimalov i Norge.

«Vi har lover for det vi synes er viktigst. En klimalov vil være et tydelig signal til alle i samfunnet om at våre politikere tar de nødvendige grep som sikrer våre etterkommere de rettigheter som Grunnloven gir nåværende og fremtidige borgere av nasjonen.» Det skriver Besteforeldrenes klimaaksjon i sin uttalelse til regjeringens høringsrunde om en norsk klimalov, slik det er foreslått av WWF. Loven må regulere hvor mye som skal kuttes, slik at hvert departement får et årlig, lovhjemlet kuttpålegg. «Karbonbudsjettet» må holdes, på samme måte som andre budsjetter. Det er også viktig med sanksjonsmuligheter.

Medlem av klimalovutvalget Wenche Frogn Sellæg, tidl miljøvern- og justisminister (H)

Medlem av klimalovutvalget Wenche Frogn Sellæg, tidl miljøvern- og justisminister (H)

Demokratisk nødvendig
Besteforeldreaksjonens klimalov-utvalg har bestått av Wenche Frogn Sellæg, Torgeir Havik og Steinar Høiback. De legger vekt på behovet for en mer forpliktende rapportering av klimagassutslipp, som en forutsetning for å nå klimamålene. Departementer og sektorer får i dag en økonomisk ramme gitt av regjeringen som de må budsjettere med. På samme vis bør det også være med karbonutslippene.

Et grundig klimaregnskap må fremlegges hvert år for Stortinget. «På denne måten vil loven legge til rette for en åpen, demokratisk diskusjon av hva samfunnet kan og bør gjøre for å ivareta et levelig klima og miljø for samfunnets yngste, og dermed samfunnets fremtidige borgere. Dette vil være å muliggjøre en bærekraftig utvikling i ordets rette forstand.» Storbritannias klimalov fra 2008 har hatt stor betydning og bør være et forbilde for den norske loven, mener Besteforeldreaksjonen. Som der trenger vi et uavhengig klimaråd som kan gi nasjonen advarsler og råd om hva som kan eller bør iverksettes av tiltak. Medlemmene må representere det beste vi har av innsikt i klimaproblemene: vitenskapelig, samfunnsmessig, juridisk og etisk, heter det i uttalelsen. «Våre barn og barnebarn er avhengige av at nasjonens klimapolitikk blir gjennomført på et slikt grunnlag, og ikke gjennom forhandlingsløsninger der hensynet til å oppnå klimamålene ikke nødvendigvis spiller hovedrollen.»

Les brevet fra Besteforeldreaksjonen: Høringsuttalelse om klimalov

Se regjeringens høringsnotat: Perspektiv på en klimalov

Aktivistnettverket Avaaz har satt i gang en underskriftsaksjon på nettet til støtte for en norsk klimalov. Gå hit for å skrive under: https://secure.avaaz.org/en/petition/Regjeringen_Jeg_vil_ha_en_klimalov

Avaaz klimaliv

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*