En ny dele- og samarbeidsøkonomi

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 13. okt 2014
  • AV:
    Redaksjonen
NUI Galway Car Share launchedPhotograph by Aengus McMahon
Bildeling er i ferd med å bli et godt og rimelig alternativ for mange byboere. Er det et skritt mot en ny deleøkonomi med lavere forbruk av ressurser?

I en undersøkelse blant 10.500 mennesker i 29 rike og nyrike land, erklærer 55 prosent seg enig i at «mitt lands økonomi fungerer ikke». Bare i Kina mener et flertall at det fortsatt går rette veien. Syv av ti er enige i at «overforbruk setter samfunnet vårt og planeten i fare», bare åtte prosent er uenige. 52 prosent sier at de trolig kunne leve lykkelige selv om de måtte kvitte seg med halvparten av alt de nå eier, bare 20 prosent mener det motsatte. Men samtidig er fet flertall enige i påstanden om at et lavere forbruk vil sette arbeidsplasser i fare. Finnes det et alternativ til systemet som tvinger oss til å svinge kredittkortet for å holde hjula i gang?

Gjennom det siste århundret har mange land beveget seg fra knapphetsøkonomier, der det handlet om å sikre tilgang til grunnleggende materielle behov, til en sterk velstandsvekst og økonomier karakterisert ved overforbruk og «shop till you drop»-mentalitet. «Men meget har ændret sig i det nye århundrede,« skriver den danske avisen Information med henvisning til undersøkelsen fra Havas Worldwide og rapporten «Den nye forbrukeren og deleøkonmomien».

«Det handler ikke bare om, at folk har færre penge at bruge som konsekvens af diverse dyk og frie fald i økonomien. Det handler også om, at mange af os er blevet trætte af overforbrug. Vi får simpelthen ikke den fornøjelse ud af at shoppe, som vi gjorde engang. I stedet for opstemthed ængstes vi over ubetalte regninger. I stedet for at føle glæde ved den øjeblikkelige tilfredsstillelse over et strålende fund bekymrer vi os over konsekvenserne for planeten af vore forbrugsvalg. Og mange af os føler os begrænsede af alle de ’ting’, vi har ophobet – indkøb, der fysisk fylder vore hjem og garager og psykologisk tynger os ned.»

Les mer i Information.dk.: En ny økonomi kommer til syne.

Spre klimavett,
del denne saken!