Medborgerinitiativ for karbonskatt Sverige

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 13. nov 2013
  • AV:
    Redaksjonen

Lars aLars Almström har vært primus motor for Grand Panthers i Stockholm, der besteforeldre demonstrerer for sine barnebarns rett til et sunt klima. Nå er han engasjert i den nystartede foreningen «Klimatsvaret», som arbeider for politisk innflytelse etter modell fra Citizen’s Climate Lobby i USA. CCL vil ha en stigende skatt på fossilt drivstoff. «Ett viktigt problem med en koldioxidskatt är att allmänheten kommer att drabbas av prishöjningarna. Och det är ju meningen», skriver han i en presentasjon for norske lesere. «För att få allmänheten att acceptera skatten måste hela skatteintäkten återföras till allmänheten.»

Al Gores film blev väckarklockan 
Citizens Climate Lobby (CCL) i USA grundades av Marshall Saunders för 5 år sedan. Saunders hade i 20 år arbetat i organisationen RESULTS med att utverka medel till fattigdomsbekämpning från den amerikanska kongressen med en speciell, framgångsrik metod för lobbying, när han plötsligt mötte klimatfrågan i form av Al Gores film «An Inconvenient Truth» (2007). Han såg filmen fyra gånger på tio dagar och förstod att alla de som han hade hjälpt (varav många bodde i Bangladesh) skulle drabbas ohyggligt av fortsatt klimatförändring.

Saunders försökte då hitta en organisation som arbetade med klimatfrågan på samma sätt som RESULTS, men eftersom det inte fanns någon sådan grundade han CCL.

Saunders3CCL-metoden i praktiken
CCL arbetar målmedvetet mot två mål: att skapa den politiska vilja som krävs för att stoppa klimatförändringen och att stärka individernas förmåga att utöva sin politiska makt. Arbetsmetoden inbegriper utbildning av alla CCLs medlemmar i tre steg.

Första introduktionssamtalet er på telefon. Nästa steg är workshops, där man går igenom hur man arbetar med att påverka politiker, media och allmänhet. Man förklarar också det verktyg som CCL förespråkar, en stigande koldioxidskatt med full utdelning.

Det tredje steget är ett nationellt möte som hålls den första lördagen i varje månad, för alla CCLs medlemmar. Mötet inleds med en nationell telefonkonferens, med föredrag av någon expert. Därefter jobbar alla grupper med att a) öva sig att framföra ett nytt ”Lasertal” b) fördela de arbetsuppgifter man tänker genomföra under månaden.

«Laserfokus» på fakta och framförande
Lasertalen är korta argumenterande texter med dokumenterade fakta, som kan användas vid diskussion med utomstående. Man övar dessa tal ingående, så att alla kan använda dem rätt, inte som utantilläxor, utan på ett naturligt sätt.

Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att försöka få den lokala tidningen att skriva en ledare om stigande koldioxidskatt med full utbetalning, att skriva en debattartikel (ibland med hjälp av en central mall) eller att be om ett möte med en ledamot av kongressen.

Fossilskatt med full utbetalning 
En stigande skatt på fossila bränslen betyder att allmänheten kommer att drabbas av prishöjningar. Och det är ju meningen med denna skatt! För att få allmänheten att acceptera skatten måste hela skatteintäkten återföras till allmänheten. Det bästa sättet är enligt CCL att dela ut hela intäkten i lika stora delar till varje vuxen medborgare. Staten behåller inte ett enda öre! Hela skatten delas ut igen, i lika stora delar. 

Effekten av skatten kommer att bli att allt fler människor försöker undvika att köpa de allt dyrare fossila bränslena och sådana varor som producerats med ett stort inslag av fossila bränslen. Kreativiteten hos befolkningen kommer att skapa massor av koldioxidfria lösningar efterhand som priserna på fossila bränslen stiger. Det är viktigt att starta med en liten skatt, som får växa år efter år. Både medborgarna och företagen behöver tid att ställa om. Efterhand kommer fler och fler att minska sin konsumtion av fossila bränslen genom tilläggsisolering, annat val av uppvärmning, effektivare transporter, osv.

Och ganska snart kommer de hållbara energialternativen att vara de billigaste! Inga subventioner av vindel och solel kommer att behövas. Staten kan koncentrera sig på att ta bort hinder och bygga ut smarta elnät.

CCL i Sverige
Klimatsvaret – CCL Sverige startade i augusti i år med en liten arbetsgrupp, vars gemensamma bas var Grand Panthers. Deltagarna är spridda över landet och möts på Skype. Vi började med att hitta ett namn och göra en enkel webbsida. Efterhand har vi övergått till att arbeta med två saker: att skriva insändare till tidningarna och att leta efter personer som vill delta i arbetet. I slutet av november kommer vi att träffa den första riksdagsledamoten.

Liksom CCL i USA vill vi på sikt bygga upp lokala grupper på så många orter som möjligt, men tills vidare har vi valt att bilda skypegrupper som består av personer på olika håll. Vi har god kontakt med några mentorer i USA och funderar på hur vi så småningom ska kunna genomföra workshops och lördagskonferenser. Vi har också börjat redigera våra första Lasertal. Att arbeta med Klimatsvaret – CCL Sverige känns just nu mycket meningsfullt och lovande!

Vår webbsida finns här: www.cclsverige.se

Vi skulle gärna samarbeta med en norsk och en finländsk CCL-grupp. Förutsättningar finns eftersom det finns grupper av klimatmedvetna ,handlingskraftiga personer i båda länderna.

Lars Almström, 2013-11-09

Spre klimavett,
del denne saken!