Ny blogg: klimafakta og psykologi

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 13. nov 2013
  • AV:
    Redaksjonen

hans jorgenHans Jørgen Rasmussen heter en pensjonert psykolog og familiemann i Narvik, opprinnelig fra Danmark, som er blitt en sterk og kunnskapsrik talsmann for klimasaken. Du kan følge hans brede engasjement på www.klimautfordringen.org. «Jeg trodde jeg skulle ha en avslappet og koselig pensjonisttilværelse, men for et par år siden leste jeg en bok – en forskningsrapport – som totalt snudde opp og ned på livet mitt. Den handlet om klodens situasjon i en tid med massiv eksponentiell vekst på alle områder. Jeg fant fort ut, at denne kunnskapen måtte deles med andre om den skulle ha verdi.»

Psykologer og klima

Det forhold at psykologer engasjerer seg i spørsmål omkring klima er i seg sjøl noe å reflektere over. Per Espen Stoknes på BI i Oslo har gjort seg bemerket med foredrag, artikler og seminarer. Siste nr. av Tidsskrift for Norsk psykologforening omtaler hva slags utfordring klimasaken er for psykologer. I styret for Besteforeldreaksjonen i Oslo er flere psykologer, inkludert meg selv.

Det er ikke behovet for å diagnostisere klimafornektere som er grunnen til psykologers interesse for klimasaken. Selv om det for oss ikke er vanskelig å se mønsteret i den vedvarende påståelighet, med sjølsnekra og importerte påstander om hvorfor det ikke finnes noe klimaproblem.

Et felles trekk ved psykologers engasjement synes heller å være behovet for å formidle kunnskap og beskrive trusler og muligheter – for å bidra til å sette individ og fellesskap i stand til å handle adekvat i situasjonen.

Den personlige dimensjon

Hans Jørgen Rasmussens blogg bredder ut kunnskap fra flere vinkler. Mange vil finne det interessant å se en del av filmene han har lagt ut, bl.a. er et par av Sofiepris-vinneren Bill McKibben som nylig var på besøk i Norge. Han har også tekstet noe av dette, sjøl om det meste fortsatt er på engelsk.

Hans Jørgen gjør også klimainnsatsen til et personlig ansvar. «Jeg lurer meg selv hvis jeg ikke tar det jeg vet på alvor.» Han samarbeider med en amerikansk psykologkollega som har lansert begrepet «å leve i klimasannhet». Etter hvert fikk han imidlertid en litt dårlig følelse rundt begrepene «Living in Climate Lie» og «Living in Climate Truth», forteller han. Det ble for absolutt og «religiøst», noe han mislikte. Selv vil han heller snakke om «Å leve i samsvar med klimafakta».

Dette er bare noen smakebiter av bloggen til Hans Jørgen Rasmussen. Innhold, lenker og videoer gir interessante innfallsvinkler for de fleste av oss. Heng med!

13.11.13
Finn Bjørnar Lund, Oslo

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!