Folk flest er vårt eneste håp

McKibbenÅ investere i fossil energi, er å satse på at vi ikke vil prøve å stoppe klimaendringene, sa Bill McKibben i sin tale ved tildelingen av Sofieprisen i går kveld, til de mange frammøtte i Chateau Neuf. Jeg trodde lenge at bare jeg skrev nok om klimabevisene, og kom med gode nok forslag til løsninger, så ville systemet reagere. Men jeg tok feil. Det var de egentlige makthaverne, i fossil-industrien, som vant alle slagene. Politikerne er i deres vold. Jeg forstod at vi må skape en motkraft i tradisjonen etter de store folkebevegelsene. Det er bare én kraft politikerne lytter mer til enn pengemakta, det er folk flest. Mange folk!

Den siste Sofieprisen
Årets pris er den sekstende i rekka, og den siste fra fondet Jostein Gaarder opprettet i 1997, etter den internasjonale suksess med boka «Sofies verden». Historien om Sofieprisen viser at også enkeltpersoner kan utgjøre en forskjell, skriver Liv Røhnebæk Bjergene og andre fra stiftelsens styre i en kronikk i Aftenposten.

– Gaarder kunne ha trukket seg tilbake og brukt pengene på prangende hytter og dyre biler. I stedet besluttet han og kona Siri Dannevig å utgjøre en positiv forskjell her i verden. De satte av 16,5 millioner kroner og opprettet en egen pris til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for klodens miljø, og dermed menneskehetens fremtid.

Oljeindustrien må avvikles

sitatBill McKibben mener at massemobilisering er vårt viktigste våpen i kampen mot oljeindustriens makt. Han har vist at det nytter, heter det i begrunnelsen for Sofieprisen. I februar i år førte massive protester til at president Barak Obama utsatte godkjenningen av en rørledning som skal frakte råolje fra tjæresandutvinning i Canada tvers igjennom USA til raffinerier ved den meksikanske golf.

Ikke et tørt øye i salen da det store elevkoret fra Romerike folkehøgskole framførte John Lennons Nothing gonna change my World

Ikke et tørt øye i salen da det store elevkoret fra Romerike folkehøgskole framførte John Lennons Nothing’s gonna change my world.

Årets prisvinner er i ferd med å endre verdens holdning til fossil energi. Dette er en umoralsk industri som vi må slutte å investere i og tjene penger på, sier han. Den kjenner ingen grenser. Hvis den får det som den vil, er vi fortapt. Vi må, så snart det er praktisk mulig, avvikle denne industrien og finne nye løsninger for våre energibehov.

Oljefondet inn i klimakampen
Dagens tette kobling mellom verdens rikeste industri og politiske beslutningstakere må opphøre. Også Statoil og det norske Oljefondet fikk sitt pass påskrevet av McKibben. Tjæresandutvinning er fullt sammenlignbart med rasering av regnskogen, mente han.

Norge har tjent seg rik siden det første oljefunnet på 1960-tallet, og sitter på verdens største pengesekk. Store deler er i dag videreinvestert i kull og olje – og i tjæresand. McKibben oppfordret det norske folk om å gjøre noe med dette. Statens pensjonsfond ut av fossilindustrien vil være et mektig moralsk signal, i en verden som sårt trenger et nytt lederskap og politikere med mot til å se framover.

Les intervju med McKibben i Aftenposten 28. oktober

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*