El-bil rekord for bedre helse og miljø

wcI Oslo settes det lørdag 31 august ny verdensrekord for antall el-biler i kortesje, se World Electric Vechile Parade. Blant dem som går i spissen for arrangementet er tidligere helseminister Werner Christie (AP). «I mange byer er gateluften nå like forurenset som inneklimaet var før på de mest røykfylte serveringssteder», skriver han i Dagsavisen. «Helseskadene som følger av eksos er de samme som fulgte med røyking: Lungesykdommer, astma, kreft, hjerte-karlidelser og andre tilstander. Tiden er inne til å ta neste skritt for å bekjempe disse sykdommene, som kommer fra fremkomstmidler med fossilt drivstoff.» Les hele artikkelen.

Spre klimavett,
del denne saken!