Økonomer på banen: På tide å tenke nytt

Finansbransjen må ta innover seg verdens klimamål, skriver Christine Tørklep Meisingset, leder for bærekraftsanalyse hos Storebrand, i en kronikk i VG. «Trolig er flere oljeselskapers reelle verdi langt lavere enn det vi i dag anslår. Risikoen dette innebærer kan være større enn den forrige finanskrisen og få alvorlige følger for våre pensjoner.» Hennes hovedpoeng er: Lykkes klimapolitikken, blir store deler av oljereservene verdiløse. Det vil føre til fall i verdien av oljeselskaper, med potensielt store tap for bl.a. Statens Pensjonsfond. Hun får følge av siviløkonom Kathrine Aspaas, som i Aftenposten hevder at Norge og norsk energipolitikk begynner å ligne på de som hårdnakket satset på hest og kjerre den gangen bilen var i ferd med å overta transportsektoren. «Oljealderen kan være over før vi vet ordet av det.»

Spre klimavett,
del denne saken!