Lavutslippssamfunnet avlyst?

Nasjonalbudsjettet

Statsbudsjettet 2013 er av regjeringsmedlemmer framstilt som «første steg mot lavutslippssamfunnet». Nasjonalbudsjettet forteller en annen historie, og blir kommentert av Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse og redaktør i magasinet Energi og Klima.

Nasjonalbudsjettet presenteres samtidig med statsbudsjett, og viser regjeringens kurs med beskrivelser av utviklingen i produksjon, sysselsetting, priser, inntekter, skatter, osv. – og i de senere år også klimagassutslipp.  

I Nasjonalbudsjettet for 2013 viser finansminister Sigbjørn Johnsen frem en graf som fortjener stor politisk oppmerksomhet, skriver Bjartnes. – En framskrivning mot 2030 viser at Norges klimautslipp vil være høyere om 18 år enn i dag.

 – Utslippene er som man ser forventet å øke ganske kraftig frem mot 2020 på grunn av økte utslipp fra petroleumssektoren, for så å falle litt det neste tiåret frem mot 2030. I den samme tidsperioden må de globale utslippene falle kraftig – hvis utslippsbanen skal følge kravene togradersmålet setter.

 – Finansdepartementet legger tilsynelatende til grunn at Norge ikke skal redusere sine nasjonale utslipp i denne perioden hvor «knekken» for alvor må slå inn for de globale utslippene, ikke minst i OECD-landene. Hva er dette for noe?

Les hele artikkelen i Energi og Klima.

Spre klimavett,
del denne saken!