Bergen: om klima og retorikk

  • DATO: 
    19/10/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 18:30
  • STED: 
    Kunsthallen, Rasmus Meyers allé 5, Bergen
Sannhet og realitet – om klimakrise og politisk handlingslammelse

Foredrag ved Anders Johansen, professor emeritus i sakprosa og medievitenskap ved UiB.

Anders Johansen har skrevet mye om politisk retorikk. I møte med klimakrisa er han opptatt av spriket mellom vår oppfatning av virkeligheten – og vår evne til å ta inn over oss det vi vet og anser for sant. Da vi intervjuet ham i desember 2022, sa han: «Kunnskapsfornekting og aktiv desinformasjon er et lite problem. Utfordringen er den sannferdige, ansvarlige, oppriktige tale – som ikke gjør regning med noen virkelig sammenheng mellom ord og handling (…) Det hadde vært enklere hvis Støre, Barth Eide og de andre løy, bløffet, eller de drev med rent bullshit-preik og var likegyldige til sannheten. Men slik er det ikke. De tar problemet på største alvor – samtidig som de helt åpenbart ikke fører en adekvat politikk, og heller ikke har til hensikt å gjøre det.»
https://www.besteforeldreaksjonen.no/2022/12/sannhet-og-realitet

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

Alle interesserte er velkommen! Etter foredraget blir det høve til spørsmål og samtale.

Spre klimavett,
del denne saken!