Hvem bør skjemmes?

flyvinge-varsel

Det går over 100 fly per dag parallelt med toglinjene Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, fortalte NRK forleden. Nordmenn slipper ut dobbelt så mye CO₂ ved å fly som svensker og tyskere. Årsaken er enkel: 1) Vi har noen av de verste somletog-forbindelsene i Europa. 2) Det er mye dyrere å ta klimavinneren toget – enn å bruke klimaverstingen fly.

Noen mener det er på tide med mer flyskam på norsk. Men når jeg skal reise fra Bergen til Oslo, for å delta på et møte i BKA, må jeg faktisk skamme meg for å ta toget. For det er BKA som betaler for reisa, som hvis jeg velger å ta nattoget, kan bli fire ganger dyrere enn flyet. Tar jeg ettermiddagstoget tilbake, slik at jeg er heime nærmere midnatt, kan jeg komme fra det for litt over 2000 kr. Pluss mat som man trenger på den 7 timer lange reisa, dvs. like lang tid som samme tur tok for femti år siden. Det er fortsatt mye billigere å ta flyet.

Hvis det er noen som skal skamme seg, er det våre politikere, som har tillatt at det har fått utvikle seg på denne måten.

Den eneste moderne toget i Norge er Flytoget – som er skapt for å stimulere til enda mer flyreising. Ellers er jernbanenettet for det meste bygd for hundre år siden, stort sett utdatert og lite konkurransedyktig for både person- og godstrafikk. Og mens de flyreisende premieres med taxfree, må de av oss som gjenstridig holder på jernbanen betale en skjult ekstraskatt for å dekke opp for de mange milliardene Vy og andre togoperatørselskap må betale til staten for å få lov å kjøre på sine ulike strekninger. Ikke rart billetten blir dyr!

Klima-konsekvensene av den jernbane-fiendtlige politikken er alvorlig. For ingen må la seg lure av offisielle tall der fly bare utgjør litt over 2 prosent av norske CO2-utslipp. Det skyldes at internasjonal luftfart er unntatt fra statistikken, og at det heller ikke tas hensyn til at utslipp i store høyder har en sterkere effekt på klimaet enn utslipp nær bakken.

Her er noen fakta: Et arbeid publisert i fjor av et internasjonalt team av forskere (der også norske CICERO deltok), kom til at den totale klimavirkninga fra flytrafikk er omtrent tre ganger så stor som beregna fra CO2-utslippa (slik SSB gjør). Flytrafikken anslås å utgjøre omtrent 3,5 prosent av den globale menneskeskapte klimavirkninga. Alt i 2008 kom en studie ved NTNU til at flyreiser i inn- og utland utgjorde rundt 10 prosent av norske klimaskader. I følge en rapport fra Chalmers tekniska högskola 2021 har fly et klimaavtrykk per passasjerkilometer som er inntil 30 ganger større enn de beste tog.

Gjennom 60 års favorisering av vei- og flytrafikk, på bekostning av lavutslippsalternativene båt og jernbane, er vi i Norge kommet veldig skeivt ut i møte med de store klima-, natur- og energiutfordringene. Og det fortsetter på samme måte, – som om ingenting har skjedd. Før helga var en haug veibyråkrater, lobbyister og folkevalgte samla på Flesland for å diskutere framtidig stamvei mellom øst og vest. Entusiasmen skal ha vært stor. At vi i 2015 forplikta oss på Paris-avtalen, og nå på en minst like krevende Montreal-avtale for naturbevaring, skaper ingen kursendring.

Vi må bare håpe at det kommer opp en ny generasjon av politikere som har med seg andre verdier, og har tatt innover seg at menneskets fotavtrykk er blitt alt for stort. Og at nye prinsipper derfor må legges til grunn ved planlegging av ny infrastruktur for transport:

 • Minst mulig utslipp/forurensing
 • Høyest mulig energieffektivitet
 • Lavest mulig arealbruk
 • Minst mulig bruk av ikke fornybare ressurser

Alle analyser viser at jernbanen kommer suverent best ut av dette. Ny, moderne infrastruktur for fjerntog, regiontog, lokaltog og lettbaner må bygges. Det er også mulig å forbedre de gamle baneløsningene. Og det må ikke minst være mulig å få opp tempoet i prosjektene – vesentlig. Husk at for over hundre år sida ble hele den fantastiske Bergensbanen bygd på bare ti år, mer eller mindre for hand!

Spre klimavett,
del denne saken!

8 kommentarer

 1. Jørn Ruud | 30.01.2023

  Glimrende skrevet og dessverre helt sant.

 2. Anette Munthe | 31.01.2023

  Veldig bra, men stemmer dette: «… lavutslippsalternativene båt og jernbane..»

  Jeg vet ikke riktig hva slags båter man tenker på, men de som er alternativer til fly er vel store ferger, og iflg en oversikt fra FIVH er ikke det akkurat noe bedre enn fly.

 3. Anette har rett i at båt ikke alltid er et lavutslippsalternativ. Det er vanskelig noen ganger å nyansere i en slik kort og polemisk tekst. Men båtfrakt særlig av gods er gunstig.

 4. Einar SPURKELAND | 01.02.2023

  Mange gode punkter i artikkelen. Flytoget og forhåpentligvis Follobanen representerer fremtidens jernbane i persontrafikken. Resten kan skrotes og må bygges på nytt med dobbeltspor mellom Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.
  Opprusting av Rørosbanen kan gi dobbeltspor til og fra Trondheim. På gods må det etableres ny godsterminal som kan erstatte Alnabru, som kan skrelles ned til en byterminal for Oslo. Jernbanen må også få dobbeltspor Oslo-Gøteborg og Oslo-Narvik via Sverige. Når man ser de problemene som oppstår bare med Follobanen, så er det nok ikke mange som tror at det vil komme en jernbanerevolusjon i Norge. I tillegg er jernbanesystemet splittet opp i en rekke selskaper og myndighetsorganer som gjør at ansvaret for utvikling av banesystemene nærmerst er visket bort under flagget til fremadstormende liberalister i regjering og Storting. Fremtiden blir nok fortsatt på gummihjul for både personer og gods både på bakken og i luften.

 5. Helge Winsvold | 01.02.2023

  Båt versus fly:
  Fly bruker enormt med energi for å løfte oss 10 km rett opp, og deretter holde stor fart for ikke å dette ned.
  Passasjerferger: Har akkurat reist med Kielferja: Et gigantisk luksushotell, enorme volumer, TaxFree. Båten er så brei, at jeg en stund trodde båten kjørte av gårde på tvers! Energiproblemet er at båten veier 50 tonn pr passasjer. 50 tonn vann må derfor dyttes unna for hver passasjer ombord. Har lest at 10% lavere fart, ville senke enrgibruken med 25%.
  Ellers veier transportgjenstanden vi fraktes med rundt ett tonn. Altså både fly, båt og bil veier ett tonn pr passasjer. Tog triller priksjonfritt på sine kulelagre, og den lange kroppen glir lett gjennom lufta. I neoverbakkker genvinnes energien som ble brukt opp bakken

 6. Svein Skartsæterhagen | 01.02.2023

  God artikkel !
  Og i dag kom den nedslående beskjeden at premieringen av de flyreisende med taxfree skal fortsette som før. Regjeringen feiget ut nok en gang.
  Til en av kommentarene ovenfor vil jeg bemerke at Norge om en 5 års tid skal ha moderne jernbane Tønsberg – Hamar, Oslo – Rygge og Bergen – Arna. Det er veldig mye mindre enn det burde vært, men det er dog adskillig mer enn Gardermobanen.

 7. Gunnar A Kajander | 01.02.2023

  Tydelig, rett på sak og med et relevant faktaunderlag. En klar innertier på «klimatavla» du kaster inn her, Halfdan. Mens vi venter på NGJ (Ny Generasjon Jernbane) i vårt langstrakte land må vi, som du er inne på, bruke den demokratiske veien for å få fram både en ny generasjon politikere og mer nytenkende tjenestemenn og -kvinner i de berørte forvaltningene. Den grønne modellen på transport (som på de fleste samfunnsområder) krever nytenking på et «overidelogisk plan». Kunnskap og innsikt er tilgjengelig for alle, og vi vi har kort tid på oss(!).

 8. Gro Fjeldtvedt | 02.02.2023

  Glimrende beskrivelse av dagens samferdsels-politikk. Målet er å kutte klimagassutslipp, men veien dit har vi ikke en felles forståelse for. Foreløpig heier vi på politikere som planlegger flere nye, store veianlegg. Ikke rart i et land der 24% av befolkningen er skeptiske til at klimaendringene er menneskeskapte.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*