Barnas stemme på COP27

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  lørdag 19. nov 2022
 • AV:
  Redaksjonen
Barnas Klimapanel Egypt
Fra venstre: Ulrik Hellum (14) Fredrikstad, Emanuel Smari Nielsen (15) Oslo, Olivia Moe-Jordan (14) Tromsø, Milla Søreide Charbaut (13) Florø, Jakob Sande Haugset (12) Gloppen. Foto: Svein Tveitdal

Barna er framtida. De vet det, og er klar på hva de vil når de møter Svein Tveitdal i Sharm El-Sheikh. De er fem fra Barnas klimapanel som har tatt turen, fordi de mener de har rett til å bli hørt. Men før de haster videre til nye møter med forhandlere og politikere, svarer de villig på spørsmål fra en imponert besteforeldrerepresentant.


– NÅR BARNA KREVER SIN RETT
TIL EN BÆREKRAFTIG FRAMTID!

Barnas klimapanel ble stiftet av Miljøagentene i 2015. hvert år velges åtte miljøagenter fra forskjellige steder i landet til å sitte i panelet. Sammen representerer de barn i Norge sine meninger om klima og miljø. Hvert år skriver panelet en rapport basert på innspill fra barn som blir presentert for politikere og andre beslutningstakere. Årets rapport er nylig kommet og kan leses her. Rapporten refererer til en spørreundersøkelse blant barn som viser at bare 1 av 4 tror verden klarer å løse klima- og miljøproblemene vi står overfor, og 4 av 10 er bekymret for egen framtid. 1 av 6 svarer de har mulighet til å påvirke politikerne i klima- og miljøsaker og bare 14 % er enige i at politikerne gjør nok for å løse klima- og miljøproblemene.

Med disse tallene i bakhodet møtte jeg de fem representantene fra Barnas klimapanel som er til stede på COP27. De kommenterte villig på spørsmålene jeg stilte: 

Inntrykk

Det er spennende å være her så tett på alt som skjer, selv om det går sakte. Vi har hatt møter med FNs klimapanel, stortingsrepresentanter, forhandlerne og klima-  og miljøminister Espen Barth Eide, og har vært med i paneldebatter med andre unge. Det er interessant å få et inntrykk av hvordan stemningen er inne i forhandlingene. Å delta her gir oss kunnskap om hvordan internasjonale klimaforhandlinger foregår. Vi var også i Glasgow i fjor. Det er stor forskjell. Der var det 100 000 som demonstrerte i gatene og mange av dem var barn. Her er det ikke mulig å demonstrere utenfor konferanseområdet. Noen har prøvd seg, og vi har hørt at 700 er arrestert. 

Hovedsaker

Vi ønsker å bli mer inkludert siden de forhandler om vår framtid. Vi har ikke tid til å vente med å løse klimaproblemet til vi blir voksne, for da er det for sent. Vi har ikke stemmerett, så politikerne må høre på oss. Hovedsakene vi er opptatt av her på konferansen er barns rettigheter, og utfasing av fossile brensler som er årsaken til klimaendringene. Vi tar opp disse sakene når vi møter politikerne. Den norske delegasjonen har muligheter til fremme sakene våre, og vi har godt håp om at barns rettigheter kan bli tatt inn i sluttprotokollen i år. Videre ønsker vi at  det etableres et globalt klimapanel for barn med paneler i hvert land som i Norge og et globalt barne-panel. Dette synes vi Norge som et rikt land kunne betale for. Vi mener ellers at Norge opptrer med dobbeltmoral når de sitter på klimaforhandlingene og planlegger nye oljefelt, stikk i strid med FNs råd om vi skal nå klimamålene. Vi mener Norge bør slutte seg til BOGA-alliansen, gruppen av land som har vedtatt å slutte olje- og gassproduksjon i 2050, der Danmark og Sverige er med. Da tror vi flere andre land som produserer olje og gass vil følge etter. 

Om framtida

Framtida lages i dag og verden vil se mye annerledes ut. Den blir avgjort her på klimatoppmøtet, den blir avgjort i Stortinget, den blir avgjort i kommunevalget neste år. Vi kan ikke vente til vi er store og kan ta over. Vi prøver å ikke være redde selv om FNs generalsekretær Antonio Guterres sier vi er på en motorvei med full gass mot klimahelvete. Vi velger å være optimister og kjempe for en god framtid for alle barn

Og til slutt en oppfordring til Besteforeldrenes klimaaksjon og andre besteforeldre:
 • Ta praten! Besteforeldre er koselige gamle samtalepartnere, bruk dette til å snakke med barnebarna deres om klima også.
 • Verv barnebarn til Miljøagentene og hjelp oss med å starte nye lag. (oversikt over laga her)
 • Snakk med andre besteforeldre om klima og miljø. Mange eldre er kunnskapsløse og usaklige i klimadebatten, for eksempel på sosiale media.
 • Hjelp til å fremme rapporten fra Barnas klimapanel og Miljøagentene.

Svein Tveitdal rapporterer fra Egypt og COP27. Han er tidligere direktør ved FNs miljøprogram UNEP, med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Akkreditert observatør for BKA og ForUM, slik han har vært ved flere tidligere toppmøter.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Linda Rundquist Parr | 19.11.2022

  Her er det en marsjordre til oss godt voksne. Ta klimapraten både med voksne og barn, still krav til politikerne om at barn må bli hørt i viktige saker for klima og miljø og gjør lokalvalget i 2023 til et klimavalg. Og det kan vi begynne med i dag den dag. Heier på Barnas klimapanel som tar kampen for de unge.

 2. Tone toft | 21.11.2022

  Jeg er full av beundring over barna og de unge i Sharm El- Sheikh som har meningers mot og en klokskap som vi savner hos våre politikere.
  Det er et psykologisk mysterium at næringslivsaktører og politikere ikke lar seg berøre av barnas stemmer. At deres rettmessige krav om en livgivende fremtid ikke blir hørt.
  Fin rapport…barn og unge er våre rettlede.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*