Bybane også i Oslo?

bybanen nytt

Oslo bør lære av Bergen og komme i gang med moderne bybane, skrev to medlemmer av BKA i en kronikk i «Vårt Oslo» i fjor. Det er blitt Norges mest vellykka kollektivprosjekt noensinne, og nå ser det ut å skje noe med bybaneplanene også i Grenland. For persontransporten er dette det klart mest miljøvennlige og arealeffektive alternativet.

Av Jørn Ruud og Halfdan Wiik,
medlemmer av BKA i Bergen

For 50 år siden valgte Oslo å beholde deler av sitt gamle sporveisnett. Nedlegging ble påbegynt på 1960-tallet, som i andre byer, men stoppa igjen på slutten av 70-tallet. Som en av verdens minste byer bygde Oslo dessuten ut et omfattende tunnelbanesystem. Æren for dette har ikke minst byplansjef Erik Rolfsen, som klarte å stå imot presset fra alle som mente at skinnegående transport tilhørte fortida.

Bergen hadde ingen Rolfsen. Her ble den siste sporveislinja avvikla i 1965. Trikkene ble dumpa i Puddefjorden. Framtida var maksimal og fri mobilitet på hjul, og konsekvensene var uunngåelige: en byspredning som førte til stadig mer biltrafikk, køer, støy, forurensing og forslumming av sentrumsgater.

11. januar 2010 var Bergen Europas mest forurensa by, med 349,2 mikrogram NO2 pr m³ målt på Danmarks plass. Det som hadde vært en av byen staselige plasser, var i løpet av noen tiår blitt et visuelt katastrofeområde og en trussel mot folkehelsa.

Alt tidlig på 1970-tallet kom forslag om å stagge den negative utviklinga, ved å bygge lokalbane sørover mot Nesttun og nordover mot Åsane. Men først på 2000-tallet lyktes det, gjennom et tverrpolitisk kompromiss, å få vedtatt en bybane – under intens motstand fra så vel Vegdirektoratet som mannen i gata som mente alt som går på skinner var et angrep på hans personlige frihet.

 – Les hele kronikken i Vårt Oslo 12. mai 2021: Har Oslo noe å lære av Bergen?

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*