Kirke for oljestans

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    søndag 21. nov 2021
  • AV:
    Redaksjonen
gunleiksrud
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet og talsperson for et sterkere klima- og miljøengasjement. Foto: Den norske kirke

– Det gir håp, for de unge især, at Kirka er så konkret, sier Elisabet Breen. Som aktivist i BKA og initiativtaker til Teologenes klimaaksjon, er hun glad for vedtaket på Kirkemøtet, – om å be regjeringa slutte å lete etter olje og gass. Selv skal Kirka kutte utslipp fra reisevirksomhet med 60 % innen 2030, og alle menigheter skal bli grønne.

«Det skal ikke herske tvil om at engasjement for et truet skaperverk angår en kirke som bekjenner Gud som skaper av universet og alt som lever, Jesus som frelser av hele kosmos og Ånden som livgiver.» Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.


Mer himmel på en truet jord

Elisabet B Breen, teolog og mormor

At et så å si enstemmig Kirkemøte (103 av 105 stemmer) ønsker at «det norske samfunnet følger forskningsbaserte råd fra FN» og ber «den norske regjeringen lytte til anbefalingen fra det internasjonale energibyrået IEAs rapport NetZero by 2050 om å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel» – er godt nytt for klodens framtid!

Men også godt nytt for kirken! For er det i klimakrisens tid mulig å skille olja fra etikken? Eller skille vårt luksusforbruk og rovdrift på jorda – fra troen på Jesus og idealet om nestekjærlighet samt et liv «i gudsfrykt og nøysomhet»?

Deler av norsk kirkelandskap mener oljeleting ikke strider med kristen etikk. Offisielt vil verken Pinsebevegelsen, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet, Misjonskirken, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag eller Den katolske kirke si at de har tatt et standpunkt til den norske oljevirksomheten.

Men Den norske kirke har siden sin første uttalelse i 1969, vært tydelig på forholdet mellom vårt norske forbruk av ressurser – sammenliknet med resten av verden, og hevder at dette strider mot kristen etikk og tro.

Personlig syns jeg det er merkelig at ikke «Økokrisa og tro, håp og handling» står øverst på agendaen til alle kristne trossamfunn. «Rettferdighet og miskunn» går jo som en grønn tråd gjennom hele Bibelen, umulig å overse! Med nestekjærlighet som ideal er det umulig å være med på å ødelegge nestens helse, liv og eiendom. Eller å ikke ville lytte til dyras stønn og jordas sukk.

Sammenhengen mellom klima- og naturkrisens årsaker og virkninger er i dag overtydelige. Og derfor gir det håp, for de unge især, når Kirkemøtet kommer med en så konkret oppfordring: Folk, hør på FN! Kjære regjering: Lytt til IEA som ber om at olja får ligge!


På plass foran Stortinget under den store klimademonstrasjonen 22. mars 2019: Elisabeth og barnebarnet Torbjørn, 8 år.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*