Besteforeldreaktivist og plyklist

plyklisten
Torbjørn Sund med tomgods plukket opp fra grøfta mellom gangvegen og riksvei E136 mellom Dombås og Bjorli.

Torbjørn Sund «plykler»; han plukker bokser og plastflasker fra grøfta når han er ute og sykler. – Det er mitt lille bidrag til resirkulering og mindre forsøpling. Før korona ble det mye svenske Pripps- og Cola-bokser; uten pant pælmes de ut bilvinduet. Med ny Harry-handel er det på’n igjen, og nå etterlyser Torbjørn noen enkle grep fra myndighetene.


Til: Klima- og miljødepartementet
Fra: Besteforeldrenes klimaaksjon Oslo og omegn
DatO: 29. juni 2021

Norge og Sverige må samordne sine panteordninger

Som miljøbevisste besteforeldre etterstreber vi en bærekraftig livsstil. Dette innebærer blant annet å plukke opp og levere til retur eller gjenvinning tomflasker og tombokser som vi finner når vi er ute og går eller sykler.

Før Corona stengte grensen til Sverige, var det her i Østlands-området mye svenske bokser og plastflasker. Uten returpant i Norge ble de ofte kastet ut av bilvinduet eller til og med i skog og mark. Spesielt blir vi forferdet når vi ser tombokser i fôråkeren. Det er stadig reportasjer om bufe som får magen skåret opp av aluminiumsbiter fra bokser som har gått gjennom fôrhøsteren.

Nå er grensen til Sverige gjenåpnet, og nordmenn valfarter for å kjøpe brus og øl. Vi frykter da at grøftekanter og skog og mark igjen vil bli forsøplet av svenske flasker og bokser. I Norge er det firmaet Infinitum som administrerer returpant, i Sverige Returpack. Gjennom registrering av strekkoden på flaske og boks har hvert av firmaene nøyaktig oversikt over hva som blir pantet, og det vil være enkelt å gi pant i Norge (i NOK) på svensk tomgods, og tilsvarende i Sverige (i SEK) på norsk tomgods. Rutinemessig (månedsvis, årsvis) kan norsk og svensk tomgods motregnes, slik at Infinitum får refundert panten som er utlagt for svensk tomgods, og tilsvarende at Returpack får refundert for norsk.

Så vidt vi har kunnet se, har en liknende ordning vært forsøkt for noen år siden. Vi håper den kan gjeninnføres, så belastningen på miljøet blir mindre, og ryggsekken vår mindre full. Vi ber om tilbakemelding på at KLD vil ta et initiativ til dette.

På vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon,

Linda Parr, leder for BKA avdeling Oslo og omegn
Torbjørn Sund, medlem BKA

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*