På en annen klode?

melkøya
Norge binder seg stadig tettere til oljemasta. Hvor lenge kan det fortsette? Foto fra Melkøya utenfor Hammerfest ved Lars Bjørn Mehus.

President Biden har beordret stans i ny oljeleting på føderal grunn. Han vil stoppe boring på land og i sjøen «så langt det er mulig», og sette USA i førersetet for internasjonalt klimaarbeid. – Og hva skjer i Norge? spør Wenche Cumming fra Besteforeldreaksjonen. Og svarer: «Norge fortsetter som om klimaproblemene hører til på en anna klode.»

Wenche Cumming bor i Sortland og ble nylig valgt til ny nestleder i BKA. Hennes innlegg har stått på trykk i flere aviser i regionen. Til oss sier hun at hun ikke forstår hva som går av flertallet av norske politikere. – I oljepolitikken likner de nesten mer på Trump enn på Biden, kan det se ut til. Noe av det siste Donald Trump gjorde som president, var å selge letelisenser for olje og gass i verneområder i Alaska. Det er ikke langt unna når det åpnes for stadig nye letelisenser langt nord i Barentshavet. Utrolig nok er vi i ferd med å gjøre oss mer avhengige av oljeinntektene – i en tid da investeringene burde vært mer framtidsretta.


– Stadig nye rekorder

På våre idrettsarenaer settes det stadig nye rekorder, til stor jubel både hos utøverne og i de tusen hjem, og de unge idrettsheltene fortjener det.

De har jobba hardt og lagt ned utrolig mye energi og innsats over mange år for å nå målene de har satt seg, og Norge er i toppsjiktet internasjonalt.

Men, ikke alle rekorder er til å juble over. På klimaarenaen er rekordene til å gråte over og dessverre, på denne arenaen markerer Norge seg svært negativt. 2020 var det varmeste året målt på kloden.

I dagens situasjon, der det haster å finne alternativer til fossil energi, gjør Norge rekordstore investeringer i olje og gass. Når den nye presidenten i USA innstendig oppfordrer alle medlemslandene i Arktisk Råd til å midlertidig forby oljeboring i Arktis, åpner regjeringa opp for oljeaktivitet mye lengre nord i Barentshavet enn noen gang tidligere. Olje- og energiminister Tina Bru slår fast at all olje og gass skal opp, og har nettopp delt ut 61 nye letelisenser til oljeselskapene og hun lover mange flere.

Klimaplaner og internasjonale avtaler forplikter Norge til å redusere klimagassutslippene, men regjeringen holder, i all hovedsak, olje og gass utenfor. Norsk olje og gass skal ikke kobles til global oppvarming, og forslaget til klimaplan innrettes deretter. En ny generasjon skal bindes til oljemasta.

FNs klimapanels advarsel om miljøkatastrofe, uoppfylte klimaforpliktelser og forskernes råd preller av: Oljealderen i Norge fortsetter som om klimaproblemer og CO2 hører til på en anna klode. Samtidig går den globale oppvarminga atskillig raskere enn det klimaforskernes beregninger forutså.

Morgendagens helter av alle slag er de som får miljøproblemene i fanget. Oppvasken de tvinges til å ta tårner seg opp, og mot og krefter vil kreves for å takle nye klimaødeleggende rekorder. Vi er i ferd med å la kommende generasjoner arve et økologisk konkursbo.

Barns rett til en levelig klode er de voksnes ansvar generelt og Stortingets ansvar spesielt. I Høyesteretts dom i klimarettssaka ble Staten frikjent; det er Stortinget som ifølge Grunnlovens paragraf 112 skal «sikre etterslekten et miljø og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» Dette er et politisk og et moralsk ansvar som regjering og stortingsflertall svikter.

Ta ansvar! Klimakrisa går ikke over – den vokser, og vi har dårlig tid!

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Reidunn Gilje | 01.02.2021

  Hva med vedfyring? Har hørt en teori om at tre som faller ned fordi de blir for gamle, også vil slippe ut klimagasser i råtningsprosessen?
  Jeg ser at vindmølleparker kan føre til klimautslipp/forstyrrelser i landskapet/faunaen.
  Vi er veldig heldige i vårt gode land med vannkraft, og jeg skjønner ikke at der fortsatt et bra potensiale.

 2. Helge Winsvold | 02.02.2021

  Når et tre råtner slipper det ut samme mengde CO2 som det det trakk ut av atmosfæren da det vokste. Unntak er om det ikke råtner helt, om det faller ned på dypt vann der det ikke er oksygen, eller ned i en myr. For mosen i myrer inneholder stoffer som gjør at organisk materiale ikke råtner. En viktig grunn til å verne våtmarker og myrer. Og motvirke klimaendringer
  Dette lærte jeg for 50 år siden, i Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*