Anke forkastet, viktig dissens

berg webster 3
Nedslående å høre på førstevoterende dommer Berg, som ga staten medhold på alle punkter, uten forbehold. Et lyspunkt derfor med dommer Webster som tok viktig dissens. Fra sending på Facebook.

Leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar W. Christensen, er skuffet over dommen i Høyesterett som ga staten medhold. Flertallet massakrerer nesten Grunnlovens miljøparagraf, sier han. – Et stort lyspunkt var likevel dissensen som fastslår at det er begått alvorlige saksbehandlingsfeil mht utredning av klimakonsekvenser.

Se grundig reportasje NRK: Miljøorganisasjonene tapte på alle punkter

Se Klimasøksmål Arktis og reaksjoner fra miljøorganisasjonene: Klimaet er rettsløst

Viktig og god dissens

Høyesterett mener enstemmig at tildelingen av oljelisenser i Barentshavet i 2016 ikke var brudd på Grunnlovens miljøparagraf. Men mindretallet på fire mener de fulle konsekvensene av klimagassutslipp fra eventuelle funn burde vært utredet.

Fordi domstolene vanskelig kan overprøve vedtak gjort i Stortinget, er det desto større grunn til å prøve om saksbehandlingen har vært forsvarlig, sa dommer Webster. «Når det gjelder spørsmålet om utredning av klimakonsekvensene av forbrenning, er jeg kommet til at det er begått saksbehandlingsfeil som må lede til at de utvinningstillatelsene som ble gitt i 23. konsesjonsrunde i Barentshavet sørøst, er ugyldige.»

Steinar Winther Christensen karakteriserer dissensen som god og viktig og en støtte til miljøorganisasjonenes måte å tenke på. – Webster understreker at utslipp fra forbrenning av norsk olje og gass for det aller meste skjer i utlandet, men at dette ikke fritar norske myndigheter fra grundige konsekvensutredninger.

– Hun bryter dermed med den snevre nasjonale tilnærming som flertallet legger til grunn. Klimaproblemet er globalt, og selv om den videre juridiske veien i Norge nå er stengt, kan det være grunnlag for å ta saken videre til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. EMD har signalisert at de ønsker seg en rettssak av dette slaget, for å kunne vurdere de globale klimaproblemene og klimapolitikken i lys av Menneskerettskonvensjonen, sier Steinar Winther Christensen.

Spre klimavett,
del denne saken!

6 kommentarer

 1. Svein Rognlien | 22.12.2020

  Høyesterett har slått fast at det ikke er lovbrudd å leite etter olje i Barentshavet med den hensikt å pumpe den opp. Jeg mener likevel at dette er en svært dårlig idé. Vi trenger hverken aksellerasjon av global oppvarming eller mer forurensning. Derfor har en organisasjon som Besteforeldrenes klimaaksjon blitt enda viktigere. Neste oppgave blir å få så mange meningsfeller inn på Stortinget at det går an å få stoppet galskapen.

 2. vidar Lillebo | 22.12.2020

  Enig med Svein Rognlien.
  Meningsfeller inn på stortinget ved neste valg?; Da må vi finlese og påvirke nominasjonslistene i god tid før valg, Vi vil trenge god rettledning i evt. organisering av forandring av stemmelistene. Kunne de være en oppgave for fylkeslagene?

 3. Finn Bjørnar Lund | 22.12.2020

  Som oftest setter Høyesterett sluttstrek for saker som blir endelig avklart gjennom en klar dom. En ting er sikkert etter denne dommen: Det går ikke over! Utslipp og norske bidrag til klimakrisa fortsetter. Klimaendringene blir bare verre i åra framover. Høyesteretts manglende blikk på / forståelse for konsekvenser for etterslekta er slående tatt i betraktning §112 sin poengtering av nettopp etterslekta. Det kan ikke gå mange år før denne dommen blir erstattet av en ny. Klimaansvaret kan ikke staten løpe fra om en noe perspektivfattig, ansvars-fragmenterende dom greier å gi inntrykk av at utvidet norsk oljevirksomhet til er uproblematisk for etterslekta.

 4. Gunnar Kvåle | 22.12.2020

  Hør viktig kommentar fra Steinar W. Christensen om hvordan dissensen i Høyesterett kan ha betydningen når det gjelder spørsmålet om en videreføring av saken gjennom Menneskerettskommisjonen.

 5. Per-Einar Fiskebeck | 22.12.2020

  Norges olje- og gasspolitikk blir avgjort av Stortinget. Å bruke rettssystemet til omkamper vil aldri føre frem. Retten kan ikke bestemme Norges olje- og gasspolitikk. Endringer på dette området, får man bare til i Stortinget. Innsatsen må rettes mot våre lovlig valgte stortingsrepresentanter.

 6. Bjørghild des Bouvrie | 23.12.2020

  https://www.greenpeace.org/norway/nyheter/8149/dommen-i-klimasoksmalet-ble-ikke-julegaven-vi-hadde-hapet-pa/
  Tusen takk, Steinar, for arbeidet du har lagt ned i å studere og kommentere dette søksmålet! Jeg har vanskelig for å forstå, hvordan domstolene i Nederland, på alle nivå kunne gi medhold i Urgenda-stiftelsens søksmål mot den nederlandske stat, mens det norske rettsvesenet i alle ledd legger de enorme klimaskadene fra petroleumsutvinning til side.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*