Rekordhøye medlemstall

diagr grå kant

BKA er på en stigende kurve i tilstrømming av nye medlemmer: over 150 siste uke, 600 siden vervekampanjen begynte og bare 550 fra målet i «Prosjekt 5000». – En av mange som vil bidra til at vi blir flere og mer slagkraftig, er Vibege Roggen, klassiskfilolog ved Universitetet i Oslo og kjent stemme for alle Språkteigen-lyttere. Besteforeldrenes klimaaksjon er et genialt påfunn, synes hun.

Med Cicero i bagasjen

– Bakgrunnen for at jeg nå har meldt meg inn er naturligvis den alvorlige situasjonen verden står overfor. Og jeg ser dessverre ikke at tiltakene er sterke nok. I min nåværende arbeidssituasjon kan jeg ikke delta aktivt, men det å være medlem må være bedre enn ingenting.

– Selv ble jeg bestemor i fjor, og det fikk spørsmålet om jordens fremtid til å komme nærmere for meg. Jeg mener det er et genitrekk å oppfordre besteforeldre spesielt til å engasjere seg på denne måten, sier Vibeke Roggen. 

– Aktuelt akkurat nå er høyesterettssaken; jeg håper selvfølgelig at Grunnlovens § 112 viser seg å være et godt vern, slik den var ment som. Selv er jeg klassisk filolog av yrke og utdanning, og jeg kan vise til at Cicero, for eksempel, var opptatt av å verne og bevare naturen. I andre bok av sitt verk Lovene (De legibus) viser han til Platons verk med samme tittel, og her dreier det seg om gravplasser opp mot hensynet til dyrkbar mark:

«Platon forbyr at noen del av dyrket eller dyrkbar mark tas til gravplass; brukes skal jord som av naturen bare kan ta imot dødes kropper uten tap for de levendes. Men den jorden som vil kunne bære grøde og skaffe mat, som en mor, den skal ingen, verken levende eller døde, forminske for oss.» Cicero: Om lovene 2.67

Et annet sted i samme verk skriver Cicero: «Med naturen som fører kan man på ingen måte feile.» Om lovene 1.20

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*