Vekst = sløseri

grønn vekst 3

«Grønn vekst» er en selvmotsigelse, skrev filosof Kristian Kise Haugland i en kronikk i Stavanger Aftenblad. I realiteten dreier det seg om overforbruk av ressurser. Det har endt med katastrofe før og vil gjøre det igjen. – Det er klar tale, som Silvia Kriz fra Besteforeldrenes klimaaksjon setter pris på. Våre politikere må sette seg hårete mål – og følge dem strengt, skriver hun i en kommentar.

Takk til Aftenbladet og Kristian Kise Haugland for tankevekkende kronikk 5. august. Kronikken belyser at vi gjør ubotelig skade på klima og muligheter for at mennesker i framtidige generasjoner kan leve på jorda, når vi satser på økonomisk vekst.

Jeg mener vi må kunne oppnå mye ved å øke nytteverdien av det vi produserer. 90 % av alt som produseres i verden går rett til avfall etter null eller en gangs bruk.

Vi kan få mye mer verdiskaping med mindre ressursbruk ved å slutte med denne utrolige sløsingen. Min oppfordring er: Kjøp bare det du faktisk trenger. Velg varer som varer. Krev merking som viser hvor mye ressurser produksjonen krevde, om det er brukt miljøgifter, forventet levetid og muligheter for reparasjon og mulighet for gjenbruk av varen og råstoffene.

Alle offentlige innkjøp må gjøres bærekraftige. Teknologi for resirkulering må videreutvikles og bygges opp. Forretningsmodeller for gjenbruk og god ressursutnyttelse må stimuleres. Bedrifter med godt miljøregnskap og effektiv bruk av ressurser må belønnes God energiøkonomi må belønnes i produksjon, transport og i hjemmene.

Opinions undersøkelse fra februar 2020 viste at 8 av 10 har planer om å leve mer klimavennlig. 6 av 10 støtter strenge reguleringer for å tvinge bedrifter og folk til å handle mer bærekraftig.

Så, kjære politikere: våg å sette hårete mål, og følg dem strengt. Regjeringen har satt som mål at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre». Vi heier på dere, når dere i høst skal arbeide med den nye stortingsmeldingen om dette.

Hilsen Silvia Kriz, medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon


Fra kronikken «Lønnsom framtid?»
Kristian Kise Haugland, filosof og pedagog

«’Grønn vekst’ er en selvmotsigelse. Det finnes ikke noe slikt som en økonomisk lønnsom framtid. Uttrykkene ‘grønn energi’ og «grønn vekst» klinger i mine ører like dårlig som om light-sigaretter eller festrøyking ble omtalt som ‘sunn røyk’.

Vi snakker ikke lenger om at enkelte sentrale deler av systemet har noen løsbare utfordringer, slik som ozonlagets oppløsning eller sur nedbør. Vi snakker om flere samtidige katastrofer som alle er et resultat av at mange mennesker deltar i et samfunn hvor ressurser og energi forbrukes, og at hele systemet har begynt å kollapse.

Den globale temperaturen er bare en bit av isfjellet, om enn en ganske vesentlig bit. Vi snakker også om at vi er sikre på at dette skjer. Dessverre er den politiske debatten fortsatt preget av at vi skal unngå katastrofe ved å fortsette å gjøre skade.»

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Oddbjørg Langset | 16.08.2020

    Ja, det er så mye som må endres i verdigrunnlag, holdninger og adferd for å redusere global oppvarming og miljø-svekking. Viktig å legge sin energi inn i globalt perspektiv, f.eks med å dyrketrimme/opparbeide økologiske dyrkebedd i sin hage + bruke plassen til frukt og bærbusker i stedet for prydbusker . Kjøpe brukte klær, møbler og annet en trenger. Sykle, gå, kollektivtransport dit en nødvendig skal. ENOVA må støtte og legge forholdene enda bedre til rette for bærekraftig strøm/energieffektvisering – og bygningsforekriftene må mere stille slike krav. Alt dette er velkjente løsninger, men må økes. Fantasi + opplysning må stimuleres i bærekraftig retning, både i fritid og jobb. Politiske partier, barn og unge må påvirkes, fagforeninger styrkes, også i bærekraftig retning. Flott at sløsinga blir fokusert på, så økt sirkulær økonomi/ressursbruk stimuleres!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*