Oljefondet, etikk og klima

Bente milliarder
Bente Marie Bakke er ikke trygg på at Oljefondet blir forvaltet på en måte som kommer barnebarna til gode.

Etikkutvalget for Oljefondet vil utvide kontrollen av pengeplasseringene, men ikke gå så langt som til etisk risikovurdering på forhånd, før en eventuell investering. Sammen med ti miljø- og utviklingsorganisasjoner utfordrer nå Besteforeldrenes klimaaksjon norske politikere. Flere private fond praktiserer slik forhåndsfiltrering, og det er ingen grunn til at staten skal henge etter, skriver de i en kronikk på E24.

Svake på klima
Etikkutvalget foreslår flere gode, små steg mot et mer ansvarlig fond, skriver organisasjonene. – Men det virkelige sjumilssteget vil være om fondet vurderer risikoen for etiske normbrudd allerede før man investerer i selskaper. Regjering og storting har en gylden mulighet til å ta dette steget, den sjansen må de gripe. I etikkutvalgets rapport heter det at «alle viktige veivalg i investerings-strategien forankres i Stortinget».

De ti organisasjonene er skuffet over den passive holdningen etikkutvalget viser til klimakrisa vi står overfor. Utvalget foreslår ingen endringer i det såkalte klimakriteriet, og legger til grunn at det må få tid til å virke. Men det er lite som tyder på at vi kan forvente hyppig benyttelse av klimakriteriet, og organisasjonene ber Stortinget sørge for en mer offensiv holdning også på dette området. Praktiseringen av klimakriteriet må være i overensstemmelse med Parisavtalen.

Risikosport
Nestleder Bente Marie Bakke har representert Besteforeldrene i samarbeidsgruppen med de andre organisasjonene. – Måten vi bruker Oljefondets 10 000 milliarder kroner på har politisk betydning og etiske konsekvenser enten vi vil eller ikke, sier hun. Hun minner om tanken bak og hensikten med fondet – å sørge for at ikke bare vi som lever her og nå, men også våre etterkommere skal nyte godt av verdiene som er skapt på norsk sokkel. – Men hva hjelper det våre barnebarn og deres barn og barnebarn hvis vi ikke klarer å stanse videre global oppvarming, og at enda mer av vår livsviktige natur blir ødelagt.

– Det er forresten en fare for at også økonomien svekkes ved den politikken som nå føres, tilføyer Bente Marie Bakke. Bare tenk på tapene Equinor har fått ved sine utenlandsinvesteringer – flere hundre milliarder kroner.  Jeg mener krisepakken som norske politikere nå har gitt oljeindustrien på over 100 milliarder kroner kan føre til at ellers ulønnsomme prosjekter i det det sårbare Barentshavet blir bygget ut. Det er ren risikosport – både økologisk og økonomisk.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Linda Rundquist Parr | 24.06.2020

    Oljefondet er en motor i verdensøkonomien. Begynner de å vurdere risikoen for brudd i det etiske reglementet på forhånd, blir dette er sterkt signal og kan sette en effektiv stopper for ulønnsomme fossile prosjekter. Meget bra at BKA er med på denne oppfordringen til Stortinget. Takk til Bente.

  2. Oddbjørg Langset | 05.07.2020

    Bra at etikkutvalget i Oljefondet presses til å styrke klimakriteriet. Erfaring har vist at å drive langsiktige veddemål mot klimapolitikken som Equinor gjorde, er uklokt og uansvarlig. Oljedirektørene kan faktisk havne på tiltalebenken for å ha villedet befolkningen om skifergass og oljesand. Skal staten fortsette med ulønnsomme prosjekter i det sårbare Barentshavet, er det veldig bra at miljøorganisasjonene inkl. BKA sier ifra om denne risikosport – både økologisk og økonomisk! Vh

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*