Skal barna bli tapere?

du har rett

Barneombudet mener barn overkjøres i spørsmål om miljø og klima, og har anbefalt Besteforeldrenes klimaaksjon å vende seg til statsministeren om saken. Dette blir nå gjort. «Hva gjør din regjering … På hvilken måte mener du at barna blir hørt i en sak som mange mener legger deres fremtidstro i grus? Vi ønsker svar på dette», skriver Steinar Winther Christensen i brev til Erna Solberg.

Til Statsminister Erna Solberg                                                       Oslo, 25. juni 2020

Å lytte til barns rettigheter i viktige klima- og miljøspørsmål

I brev av 12. juni 2020 besvarte Barneombudet en henvendelse fra Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) og Miljøagentene om barns rettigheter til å bli hørt i prinsipielle klima- og miljøspørsmål.

I brevet fremhever Barneombudet barns rett til liv og utvikling, at FNs barnekomite i 2018 henstilte Norge til å beskytte barn mot de klimaskadelige effekter av fossilt brensel, sørge for forskning, regulering og kontroll for å sikre denne beskyttelsen. Videre ble fremhevet barns rett til informasjon og opplæring i miljøspørsmål og den forankring rettslig sett som ligger i barnekonvensjonens artikkel 29. Ombudet fremhevet videre retten til å bli hørt, fremhevet bl.a. skolestreikene og at artikkel 12 forplikter staten til å lytte til barn og unges stemme. Endelig fremhevet ombudet i særlig grad i hvilken grad staten (og næringslivet) bør ta hensyn til barns rettigheter ved beslutninger i store miljøsaker. – Ombudet konkluderer med at det er «vanskelig å se om myndighetene i det hele tatt vurderer konsekvensene for barns rettigheter …» når slike beslutninger fattes. Barneombudet anbefalte oss å tilskrive vår statsminister for å få svar på hvorfor dette skjer.

Den skremmende klimasituasjon er faglig solid forankret i FNs klimapanels rapporter, og er ikke bestridt av din regjering. Dette gjelder både den fossile forbrenning som skadeårsak, fremtid-scenarioet om temperaturøkningen ikke kommer under kontroll og at verdens påviste fossile reserver ikke kan forbrennes om klimamålene i Paris-avtalen skal nås. Likevel utlyser din Regjering i disse dager et stort antall nye letekonsesjoner og i Barentshavet.

Du vet at klimaet er truet og du vet at mer norsk olje og gass er feil medisin for å redde klimaets nedtur. Vi vet at du også vet at de som vil bære disse byrder i fremtiden nettopp er dagens barn og unge. Du er opplagt et godt menneske. Men hvorfor gjør du da dette? Og hva gjør din regjering for å hensynta barnas rettigheter? På hvilken måte mener du at barna blir hørt i en sak som mange mener legger deres fremtidstro i grus? Vi ønsker svar på dette.

Vi forstår selvsagt den spagat du må føle i politikkens mange dilemmaer. Likevel. Din ledelse av landet omfatter også et ansvar for de «stemmeløse» barna og deres fremtid. BKA og vår generasjon har løftet frem vår oljebaserte velstand. Vi føler derfor et særlig ansvar når vi nå ser hva vi klimamessig har bidratt til.  I Klassekampen 23. juni skrev filosof Arne Johan Vetlesen tankevekkende om «Voksensviket», – om hvordan klima – dvs. barna – alltid taper. Dette er anbefalt lesning for deg.

BKA og Miljøagentene imøteser ditt svar. Vi ønsker deg en god sommer!
Steinar Winther Christensen, leder Besteforeldrenes klimaaksjon

Kopi: Miljøagentene og Barneombudet

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Ola Dimmen | 29.06.2020

  Takk for sterk og tydeleg bodskap til statsministeren! Veldig bra å framheve at klimasaka og framtida for barna er eit personleg spørsmål og eit personleg ansvar. Dette er også formelt rett fordi alle statsrådar er personleg ansvarlege for vedtak i statsråd og regjeringa sin politikk, f.eks. utdeling av oljelissensar i Arktis.

 2. Oddbjørg Langset | 29.06.2020

  Flott og viktig at BKA og Miljøagentene m.fl. holder fokus på Klimakrisa – også for å bygge opp under Klimasøksmål Arktis 4.november.
  Fikk inn denne på baksida i Romsdals Budstikke i dag:
  Klimakrisa
  Regjeringa foreslår å forverre klimakrisa.
  Samtidig med varmerekorder på Svalbard og i Sibir, foreslår regjeringa å dele ut 136 nye oljeblokker til den forurensende oljeindustrien. Forslaget er et gedigent hån mot fremtidige generasjoner og de millioner av ungdommer som klimastreiker. Verden skal halvere klimagassutslippa på 10 år, og da kan ikke Norge fortsette å kaste nye oljelisenser etter fossilindustrien. Også på grensa til Mørebanken har regjeringa gitt blaffen i miljøfaglige råd, og delt ut oljeblokker.
  Medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

 3. Brit Haver | 01.07.2020

  Takk for at dere står på. Dette er bra. Jeg er stolt medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon.

 4. Nils Nordenstrøm | 01.07.2020

  Veldig bra! Barna er menneskehetens fremtid. Min generasjon, jeg er 85, har skapt problemene, mine barns generasjon gjør praktisk talt ingenting for å rette det opp, men kanskje mine barnebarns generasjon, Greta Tunbergs generasjon, vil gjøre noe som monner. Vi lever over evne, og det er barnebarna som vil leve med følgene av vår kortsiktighet. De har rett til å forvente seg at vi tar vårt ansvar.

 5. Alfhild Berg Johnsen, BKA Grenland lokallag | 01.07.2020

  Takk, Steinar og Styret. Dette er bra. Direkte spørsmål til de som tar viktige beslutninger som gjelder framtida. Hva med de andre ministerne og partilederne?
  Takk igjen, og God sommer til alle.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*