Vil ha lokal klimaskatt

Moss
Et lite påslag i eiendomsskatten kan finansiere klimaplanen for Moss, mener lokallaget av Besteforeldrenes klimaaksjon.

Den nye klimaplanen for Moss gir et solid og gjennomarbeidet inntrykk, mener lokallaget av Besteforeldrenes klimaaksjon. For å sikre at den kan bli gjennomført i henhold til ambisjoner og mål, foreslår de å øke eiendomsskatten, øremerket til klimaformål. I disse ‘koronatider’ viser det norske fellesskapet stor handlekraft. Det lover godt for evnen til å takle klimakrisen, mener Besteforeldrene.

Det er særlig to områder – fossilfri transport/infrastruktur og miljøvennlig energi/bygg – som er av sentral betydning i en kommunal klimaplan for Moss. Når det gjelder transport, må det utarbeides en bypakke med kraftfulle tiltak for å redusere privatbilismen. Fremkommelighet for kollektivtransport må økes og gang- og sykkelveier må prioriteres. Fremkommeligheten særlig for busser må bedres! Dette krever en målrettet satsning på bygging av kollektivfelter. Vi bruker ikke buss hvis vi ikke kan nå våre mål for transporten til de oppsatte tidene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*