Men Blekkulf var ikke død

blekkulf linda

For nesten 30 år siden flytta Linda Engstad fra Lofoten til Oslo for å jobbe med noe hun mente var viktig, Blekkulfs miljødetektiver. Nå skal det bli liv igjen i det som var verdens første og største miljøorganisasjon for barn, forteller hun. – Jeg mener de yngste kidsa har rett til å være med på noe som gir tro på framtida. Blekkulf sier at ingen kan gjøre alt, men at alle kan gjøre noe. Det mener jeg også!

Vi møtte Linda Engstad på årets Broen til framtiden-konferanse. Hun er strålende blid – som alltid, og praten går om det fine samarbeidet Besteforeldrene hadde med Miljøagentene den tida hun jobba der. Blant annet i 2014, under Grunnlovs-jubileet, da vi med finansiering fra Unesco i fellesskap laget en brosjyre for barn og unge om «Naturens egen lov» – paragraf 112.

– Miljøagentene er en fantastisk organisasjon, og jeg er veldig glad for alle de åra jeg har arbeidet der, sier Linda. – Men samtidig skjedde det over tid en utvikling der vi, uten å ville det, slapp tak i de minste ungene. Innretninga ble på et vis for politisk for dem. I Blekkulf la vi vekt på å skape holdninger, men det hele var samtidig mer uskyldig, hvis du skjønner hva jeg mener.

Dette forsøker jeg nå å gjenskape, sammen med Blekkulfs mor Bente Roestad, for enda en gang å kunne appellere mer til dem under 10 år. Om vi skal fortsette som medlemsorganisasjon eller noe annet, det vil tida vise. Men jeg er sikker på at det er et stort behov – kall det gjerne et marked – for den vennlige og smarte Blekkulf-profilen. Bare tenk på all oppmerksomhet som havmiljøet, havforurensing, plastavfall, osv. har fått nå de siste åra. Dette engasjerer barn. Jeg jobber med barn, så det vet jeg!

Sier Linda Engstad, som jobber med nye Blekkulf på helt frivillig basis, uten annet vederlag enn arbeidsgleden og vissheten om at det er viktig å la barn få lov å være barn og utvikle holdninger gjennom lek. – Og dere som er besteforeldre kan godt huske på at vi trenger nye medlemmer, se https://blekkulfklubben.no


Fra Wikipedia:
Blekkulf er en barnebokfigur skapt av Bente Roestad. Det er blitt laget programmer om Blekkulf i Barne-TV og Barneradioen på NRK. Dukketeaterforestillingen «Blekkulf og den mystiske flaskeposten» er blitt spilt for mer enn 300 skoler og barnehager. Den første Blekkulf CD-en solgte til gullplate.

Blekkulf er en blekksprut, og bøkene og programmene formidler på en pedagogisk måte for barn at miljøvern er viktig, med særlig fokus på forurensning i havet. I 1989 kontaktet Bente Roestad Norges Naturvernforbund og viste dem en bunke med over to tusen tegninger og brev fra barn som var sendt til Blekkulf i etterkant av TV-serien der Terje Strømdahl satt på bryggekanten og leste fra Blekkulfbøkene. Norges Naturvernforbund og Bente Roestad samarbeidet om å lage en miljøvernklubb for barn, som ble kalt Blekkulfs venner og senere Blekkulfs miljødetektiver.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*