Utfordrer finanseliten

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  søndag 19. jan 2020
 • AV:
  Redaksjonen

I en rapport fra World Economic Forum topper «climate action failure» lista over globale trusler, foran masseødeleggelsesvåpen og vann- og matkrise, og godt foran «financial failure». Da har de bare én ting å gjøre, sier Greta Thunberg: De må stanse alle investeringer i fossil energi – umiddelbart! Til uka demonstrerer hun sammen med tusenvis av barn og unge under forumets toppmøte i Davos.

Brev fra Greta Thunberg og 20 andre barn fra hele verden,
– til deltakerne i World Economic Forum, 21-24 januar

Vi har nettopp tatt steget inn i et nytt tiår, et tiår der hver måned og hver dag vil være avgjørende for hvordan framtida skal se ut. Mot slutten av januar vil toppledere, investorer og beslutningstakere samles i Davos til 50-årsjubileum for World Economic Forum.

Unge klimaaktivister og skolestreikere fra hele verden vil være til stede for å legge press på disse lederne.

Vi krever at deltakere fra selskaper, banker, ulike institusjoner og myndigheter på årets forum bestemmer seg for å stanse alle investeringer i leting etter og utvinning av fossilt brensel, og at de umiddelbart fjerner alle subsidier på fossilt brensel.

Vi vil ikke at dette blir gjort innen 2050, 2030 eller til og med 2021. Vi vil at dette skal gjøres nå – i dette øyeblikk.

Vi forstår og vet godt at verden er komplisert, og at det vi ber om ikke er enkelt. Men klimakrisen er også ekstremt komplisert, og dette er en nødsituasjon. I en nødsituasjon må du komme deg ut av komfortsonen din og ta beslutninger som kanskje ikke er særlig behagelige eller hyggelige. Og la oss være tydelige – det er ikke noe enkelt, behagelig eller hyggelig med klima- og miljøkrisen.

Ungdom blir sviktet av eldre generasjoner og av makthavere. For noen kan det virke som om vi ber om for mye. Men dette er bare det minimum som trengs for å starte overgangen til en bærekraftig økonomi. At dette fremdeles – i 2020 – ikke allerede er gjort, er ganske enkelt en skam.

Faktum er at siden Paris-avtalen i 2015, har 33 store globale banker sprøytet nye 1900 milliarder dollar inn i fossilt brensel, ifølge Rainforest Action. IMF hevder at verden bare i 2017 brukte 5200 milliarder dollar på å subsidiere fossile brensler. Dette må stoppe.

Finansverdenen har et ansvar overfor planeten, menneskene og alle andre arter som lever på den. Faktisk burde det være i ethvert selskaps egen interesse å ta vare på planeten. Men historien har vist at slik er det ikke. Derfor faller det på oss, barna, å ta dette ansvaret. Vi ber verdens ledere om å slutte å investere i den fossile industrien som er hovedårsak til og kjernen i den planetariske krise. I stedet bør de investere pengene sine i eksisterende bærekraftige teknologier, i forskning og i å restaurere ødelagt natur. Kortsiktig fortjeneste må ikke trumfe hensynet til langsiktig økologisk stabilitet.

Temaet for årets samling i Davos er «interessenter for en sammenhengende og bærekraftig verden». I følge forumets nettsted skal lederne møtes for å diskutere hvordan de kan bidra til en bedre global klimapolitikk. Det vi ber om er ikke for mye forlangt siden de selv sier at de forstår problemene og prioriterer nødsituasjonen vi befinner oss i. Noe mindre enn umiddelbar stans i investeringene i fossil brenselindustri vil være et svik mot livet selv. Å fortsette med bussines as usual er en forbytelse mot menneskeheten. Vi krever at våre ledere gjør sitt for å få slutt på denne galskapen. Framtida vår står på spill, la heller den være noe å investere i.

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 19.01.2020

  Dette er et tydelig krav fra de unge i dagens verden til verdens finanselite. Det bør passe godt med at World Economic Forum akkurat har lagt fram sin analyse av hva som er de største truslene for verdensøkonomien. Den peker på at konsekvensene av klimakrisa er desidert størst: Branner, havstigning, temperaturer, ustabilt vær, bresmelting osv. De norske såkalte rammebetingelsene for oljenæringa fungerer som en sterk subsidiering.

 2. Harold Leffertstra | 19.01.2020

  Vi trenger ungdommen til å hamre inn budskapet, at handling trenges, ikke bare jamring over tingenes tilstand. «Alle», internasjonale institusjoner som World Economic Forum, regjeringer, og til og med olje-og gasselskaper «bekymrer» seg nå, at noe bør gjøres, men akk alt er så komplisert og dyrt og vanskelig, så det må først studeres nærmere; JAMRING.

  «Overgangen til et lavkarbonsamfunn tar tid og verden vil trenge olje og gass også i 2050, ikke minst for «å løfte de fattige ut av fattigdommen». Dette hører vi til stadighet, ikke minst i Norge i diskusjonen om norsk leteboring.

  Men hvorfor tar det så mye tid? Investeres det ikke store summer i fornybar energi? Jo da, det investeres etterhvert mye i fornybar energi, ca 280 miljarder USD i 2018. Men når det investeres samtidig årlig 800 miljarder i fossile brensler (https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019) er det ikke rart at det går sakte. Olje- og gasselskapene bruker store summer til «kommunikasjon», for å fortelle hvor bekymret de er over den globale oppvarmingen men at de er en del av løsningen, at de er iferd med å bli energiselskaper, med stor satsing på fornybar energi og karbonfangst og lagring. Nøkterne tall forteller imidlertid noe annet. Mellom 1-5 prosent av deres investeringer går til fornybar energi, resten til fossil energi. Amerikanske selskap (Exxon-mobil etc) minst, de europeiske noe bedre. Og dette vil endre seg bare sakte. Planene til de beste selskapene viser en andel på ca ….% til fornybar i 2030. Til sammenligning forutsetter 1,5 gradersmålet at allerede i 2025 må de globale investeringene i fossil energi være mindre enn i fornybar energi (IPCCs 1,5 graders rapport kap 2. pkt 2.5.2.)Med dagens trend vil vi ikke være i nærheten. På denne måten blir det selvoppfyllende at verden i 2050 vil fortsatt «trenge» fossile brensler.

  Tenk om mesteparten energiinvesteringene i løpet av noen få år ville dreies til fornybar-og lavkarbon energi og energieffektivisering. Og stopp i investeringer som er avhengig av produksjon i flere tiår. Det ville ikke bli stengte bensinstasjoner imorgen eller neste år men en gradvis utfasing av produksjon og forbruk over de nærmeste tiår. Historien viser at i krigssituasjoner har mye raskere omstillinger i samfunn og industri vært mulige uten sammenbrudd av hverken økonomi eller samfunn.

 3. Harold Leffertstra | 19.01.2020

  I min kommentar glemte jeg å fylle in et tall i setningen «Planene til de beste selskapene viser en andel på ca ….% til fornybar i 2030.» Setningen skal være Planene til de beste selskapene viser en andel på 15-20 % til fornybar i 2030.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*