Opprop mot økt flytrafikk

neit til 3 rullebane

Vi står i en global klimakrise som krever handling. Likevel har Stortinget bedt Avinor om å planlegge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, med mål om vekst i flytrafikken. Sammen men flere andre organisasjoner går Besteforeldrene nå ut med et opprop for at planene skrinlegges. SKRIV UNDER HER og bli med og krev at de folkevalgte tenker nytt og gir oss en samferdselspolitikk for framtida!

Organisasjoner bak oppropet er: Natur og Ungdom, Norges bondelag, Greenpeace Norge, Naturvernforbundet, Norsk forening mot støy, Besteforeldrenes klimaaksjon, WWF Norge, Norges Bygdeungdomslag og Framtiden i våre hender

Vi vil ikke ha en tredje rullebane fordi:

 • Å fly er en av reise- og transportmåtene som slipper ut mest klimagasser per kilometer, og nordmenn er allerede på toppen av land som flyr mest per innbygger. Trenger vi virkelig å benytte fly enda mer?
 • Rullebanen skal ikke bygges for å sikre eller styrke regional mobilitet innad i landet, men er ment til feriereiser, turisme og varetrafikk over lange avstander. Altså ikke for å løse en utfordring i Norge, men å styrke en luksus det finnes alternativer til.
 • Hovedflyplassene i Danmark og Sverige kjemper også om å bli hovedflyplass i Norden, og det er ikke gitt at Oslo Lufthavn vinner denne konkurransen. I tillegg kan økt klimabevissthet i befolkningen, og økte klimakrav nasjonalt og internasjonalt, gjøre store investeringene i flyplassutvidelser ulønnsomme.
 • Andre større infrastrukturprosjekter i Norge må gjennom en konseptvalgutredning (KVU), som skal kartlegge samfunnsnytten og sammenligne alternative løsninger. Dermed kan politikere ta stilling til hvilken løsning som er mest hensiktsmessig. En tredje rullebane er unntatt denne regelen, siden den etter planen skal være fullfinansiert av Avinor. En tredje rullebane kan også bygges uten et stortingsvedtak, til tross for at Avinor er heleid av staten.
 • Blir en ny rullebane lagt der Avinor foreslår, vil 3500 dekar matjord bygges ned, og flere hundre husstander må flytte. I tillegg vil det ødelegge viktige og sjeldne landskapsvernområder lokalt. Kommunene som vil bli direkte berørt av rullebanen, er imot en utbygging.
Spre klimavett,
del denne saken!

29 kommentarer

 1. Trygve Utheim Riis | 15.12.2019

  Jeg støtter denne aksjonen. Flytrafikk må begrenses, ikke økes.

 2. Ivar Seip | 15.12.2019

  Full støtte fra meg til denne aksjonen.

 3. Gunnar Brunborg | 15.12.2019

  Selvfølgelig enig i at flytrafikk må begrenses, og ikke økes.

 4. Karl Glad Nordahl | 15.12.2019

  Det blir helt feil!

 5. John Gustav Johansen | 15.12.2019

  Det må ikke skje! Støtter dette tiltaket!

 6. John Gustav Johansen | 15.12.2019

  Har vi ikke lagt mer enn nok matjord under asfalt og betong? Og utslipp fra flytrafikk må minskes, ikke økes!

 7. Øyvind Nøttestad | 15.12.2019

  Full støtte.

 8. Johan G. Ellingsen | 15.12.2019

  Galskap. Slik ensidig sektortenking må stoppes for enhver pris. Hva om de pengene heller ble brukt til en sårt trengt jernbaneutbygging?

 9. Barbro Siri Skadsem | 15.12.2019

  Støttes.

 10. Ingunn Elstad | 15.12.2019

  Ein viktig aksjon!

 11. Torgeir Havik | 15.12.2019

  Bra.
  Foreslo stopp i flyplassutvidelse på Værnes i 2009. Det var ikke populært hos NHO, Trøndelag. Nå har vel NHO Norge mer kunnskap og støtter dette kravet. De er vel kunnskapsbasert?
  Torgeir Havik

 12. Jeg støtter. Å satse på mer flytrafikk fra Gardermoen er galskap. Aud Møllendal

 13. Reidar Arnmann Nilsen | 15.12.2019

  Etter mitt syn må vi nå for alvor utnytte det store potensiale toget har for å redusere klimagassutslipp. Vi kan nå, hvis vi ønske det, bygge en effektiv transportkorridor for gods og høyhastighetstog fra Oslo til Gøteborg. På den måten kunne vi få betydelige mengder gods fra vei til bane og etablere et togtilbud som kunne konkurrere med fly mot europeiske destinasjoner.

 14. Per Fauchald | 15.12.2019

  Støtter aksjonen mot 3.rullebane på Gardermoen

 15. Arne Hatlen | 15.12.2019

  Støtter aksjonen mot ny rullebane på Gardermoen.

 16. Vidar Lillebo | 15.12.2019

  Støtter aksjonen.

 17. Terje Refsnes | 15.12.2019

  Støttes.

 18. Terje Refsnes | 15.12.2019

  Aksjonen støttes.

 19. Erling Birkedal | 15.12.2019

  Støttes. Flytrafikken bør reduseres, ikke økes.

 20. Marta | 15.12.2019

  Støttes. I en tid med videokonferanser og FaceTime ser jeg ikke behovet for så mange flyreiser. Dette gjelder også politikerne som reiser hele tiden, og sist en delegasjon til Tromsø i ambulansesaken.

 21. Torstein Fjeld | 16.12.2019

  Full støtte til aksjonen! Vi mangler i Norge en samferdselspolitikk. Vi bare bygger ut motorveger og legger til rette for økt flytrafikk etter hvert som trafikken øker. Har vi over hodet noen forpliktelser i forhold til miljø og klima og til etterslektens ve og vel?

 22. Geir Grenersen | 16.12.2019

  Støttes.

 23. Marit Storeng | 16.12.2019

  Jeg støtter aksjonen og har allerede undertegnet oppropet via Natur og Ungdom.

 24. Aud Histøl | 16.12.2019

  Jeg støtter aksjonen og håper at alle også kan begrense sine egne flyreiser.
  Hvis hver og en gjør det lille, blir det tilsammen noe stort,

 25. Kajsa Paulsen | 18.12.2019

  Min fulle støtte til aksjonen

 26. Kirsti Slettevoll | 19.12.2019

  Full støtte til aksjonen!

 27. karin gedde | 19.12.2019

  støttes

 28. Christina Wiik | 21.12.2019

  Jeg støtter aksjonen

 29. Axel Larssen | 28.12.2019

  Det er helt klart at med en tredje rullebane vil Avinor og alle andre involverte som jobber for å skaffe flyplassen nødvendige inntekter bli enda ivrigere (og antagelig også enda mer usaklige i sin propaganda). Dette må ikke skje. Flytrafikken må NED!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*