Framtidas energimuligheter

Energiseminar header

I Bergen inviterer Besteforeldrene og Naturvernforbundet til konferanse om energi for framtida. Miljøkonsekvensene av fossil energi kjenner vi altfor godt. Men hvilke konsekvenser har produksjon av energi fra kilder som vann-, sol-, vind-, bio-, geotermisk og kjernekraft? Vi vil også stille spørsmål om vi egentlig trenger all denne energien, og om hva vi kan gjøre for å få redusert behovet for den.

Klima- og naturkrisen er de to største utfordringene i vår tid. Krisen er skapt pga menneskenes omfattende aktiviteter på kloden. Denne massive og til dels ødeleggende utfoldelsen er gjort mulig fordi vi har rikelig tilgang på billig energi.

Energitilgangen er en betingelse for velstandsøkningen, men har også dramatiske konsekvenser for vårt livsgrunnlag og naturens artsmangfold. Vi ønsker å formidle nøktern kunnskap om ulike typer av energiproduksjon: teknologi, energipotensiale, økonomi, samfunnsnytte, miljøvirkninger og naturvernaspekter. Hensikten er å gi deltakerne solid kunnskap om hva de ulike former for energiproduksjon innebærer for vår fremtid.

KONFERANSE lørdag 15. februar 2020:
Energi for framtiden – hva kan berge oss nå?
Om klima, naturmangfold og de ulike energiformene. Valgene vi må ta.

Trykk her for påmelding!

Program:
Kl. 10.00-10.10 Velkommen og introduksjon
Kl. 10.10-10.40 Innledning: Hva er situasjonen? Vigdis Vandvik, professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Kl. 10.40-11.10 Presentasjon av rapporten «Fossilfritt Norge» ved Holger Schlaupitz, avdelingsleder for natur og klima i Norges Naturvernforbund
Kl. 11.10-11.30 Vannkraft: potensial og utfordringer ved Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland
Kl. 11.30-11.45 Pause
Kl. 11.45-12.30 Vindkraft på land og til havs, ved Finn Gunnar Nielsen, professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Kl. 12.30-13.00 Bioenergi – muligheter og begrensninger, ved skogforsker Oddvar Skre og Trygve Refsdal
Kl. 13.00-14.00 Lunsj
Kl. 14.00-14.30 Hvordan kan vi bruke mindre energi? Ved Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling ved Høgskolen på Vestlandet
Kl. 14.30-15.00 Kjernekraft: Muligheter og begrensninger. Ved Gry Tveten, fysiker
Kl. 15.00-15.30 Karbonfangst og lagring – en del av løsningen? Ved Jonny Hesthammer, administrerende direktør i M Vest Energy AS
Kl. 15.30-16.00 Bergvare og geotermisk energi i Norge – status og potensialet, ved Kirsti Midttømme, seniorforsker ved NORCE, UiB
Kl. 16.00-16.30 Solen som energikilde, ved Vegard Frihammer, grunnlegger av Greenstat
Kl. 16.30 Slutt

Konferansier: Gabriel Fliflet, leder Naturvernforbundet Hordaland
Ordstyrer: Halfdan Wiik, Besteforeldrenes klimaaksjon

Pris inkl. lunsj: 100 kr for studenter og medlemmer av Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Naturvernstudentene eller Besteforeldrenes klimaaksjon, 200 kr for andre.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*