Følg med i ankesaken

klimasøksmål arktis isflak

For dagspressen og andre nyhetsmedia har klimasøksmålet som går for lagmannsretten, ikke samme nyhetens interesse som i 2017. Løsninga for den som vil være oppdatert, er å følge med på nyhetsbulletinene fra Besteforeldreaksjonen. Dessuten må man få med seg de gode daglige oppsummeringene fra Klimasøksmål Arktis. Og den som vil, kan faktisk få med seg det som skjer inne i rettssalen på video.

De daglige 5 minutter lange bulletinene er ved Steinar Winther Christensen, leder av BKA og pensjonert advokat. Knut Bryn som lager videoreportasjene, tar et lite forbehold om at han kanskje ikke kan være til stede hver dag. – Men de som følger oss, vil få et godt bilde av det som skjer, lover han. Redaktør for nettsida, Halfdan Wiik, viser til at det samme ble gjort da saken gikk for Oslo tingrett. – Jeg er imponert over Steinar som på sparket, ved avslutning av hver dag i retten, evner å formidle de vesentlige poengene på en så grei og kortfatta måte.

Klimasøksmål Arktis har grundige nettsider med en mengde bakgrunnstoff. Ved avslutningen av hver dag i Borgarting lagmannsrett blir det her også lagt ut grundige, detaljerte oppsummeringer – uunnværlige for den som er opptatt av hva som skjer og hva som faktisk blir sagt og lagt fram under rettsforhandlingene.

Merk også at nettmagasinet Energi og Klima har innsiktsfulle reportasjer og kommentarer ved bl.a. jurist og journalist Hilde Firman Fjellså.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Tone Toft | 09.11.2019

  Ja, media her virkelig svikta når det gjelder å følge opp århundrets søksmål og rettsak. Jeg er kjempeskuffa over at de ikke tar sitt samfunnsansvar på alvor. Har skrevet sinte e-poster til NRK ledelsen igjennom siste halvår – og senest nå for et par dager siden og lurer på hva de egentlig driver med når de kan tillate seg å ignorere klimasøksmålet og alt som skjer rundt det…
  Er det noen som forstår dette?
  Lokalavisene på Helgeland har faktisk tatt inn alt jeg har skrevet i den siste tia om klimasøksmålet… bakgrunnsstoff etc… og det er jo gledelig.og nesten litt overraskende.
  Men at Nrk som nasjonalt medium så totalt har uteblitt i en tid hvor Klodens og de unges fremtid står på spill vitner om total ansvarsfraskrivelse. Hva er det som skjer?

  Heller ikke riksavisene har vært særlig aktive – slik jeg har oppfatta situasjonen.
  Hva mener dere ande… er spent på eventuelle synspunkter..
  Tone

 2. Tone Toft | 13.11.2019

  ps. Jeg har mottatt svar fra Nrk`s informasjonskonsulent som mener at de gjør mye mht. klimajournalistikk. Og at de nå konsentrerer seg om NAV saken sett i et rettsikkerhetsperspektiv. De vil komme tilbake til saken når dommen er falt. Viser til ett innslag nrk har hatt på nett. (dette burde selvsagt ikke være til hinder for at de også dekker klimasøksmålet!)
  Jeg har svart at jeg ikke er beroliget av hva jeg får fortalt om nrk`rolle og prioriteringer – og mener Nrk ikke tar sitt samfunnsansvar på alvor.
  Dette historiske søksmålet og århundrets rettsak burde vært fulgt opp av vår allmenne rikskringkaster … slik at det norske folk får kjennskap til og kunnskap om hva som foregår og står på spill. Nrk har en sentral rolle i folks bevissthet og store deler av befolkningen følge rmed på radio og TV.
  I mitt svar har jeg argumentert med at Klimasøksmålet og rettsaken også har med rettsikkerhet å gjøre – og i videste forstand har saken en global agenda som dreier seg om rettsikkerheten for barn og unge som har en høyst usikker fremtid foran seg.

  ps. Klassekampen sier at de vil se på saken… innrømmer egentlig at de burde gjort noe… så får vi se..

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*