Klimabombe fra norsk sokkel

Storting_plattform
Illustrasjon: Ola Dimmen

Oljelobbyen snakker om «den rene norske oljen» – som viser til relativt beskjedne utslipp ved utvinning på norsk sokkel, sammenlignet med andre land. Men dette er bare fem prosent av utslippene. Ser vi på utslippene fra forbrenning av olje og gass, ligger det en veritabel klimabombe igjen under havbunnen: – hele 360 ganger Norges årlige utslipp, viser tall fra Naturvernforbundet.

Naturvernforbundets beregninger er basert på Oljedirektoratets ressursregnskap, og viser at forbrenning av norsk olje og gass allerede har tilsvart over 330 år med norske nasjonale utslipp – og at det er enda mer igjen.

Nødvendig omstilling
– FNs klimapanel og all forskning viser at mesteparten av de fossile reservene må bli liggende under bakken for å unngå katastrofale klimaendringer. Tallene fra Naturvernforbundet viser at dagens norsk politikk om å hente ut hver dråpe, vil føre til globale utslipp som er helt uansvarlige, sier Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon. – Det Norge i virkeligheten driver med, er en gambling med at verden ikke vil greie å leve opp til målene i Paris-avtalen. Selvfølgelig kan det argumenteres med at «hvis ikke vi, så andre» – og at en nedtrapping av norsk oljeleting og utvinning raskt vil bli kompensert med tilsvarende økning fra Russland og Midt-Østen, osv. Men for det første er ikke alle økonomer enige i dette – flere SSB-økonomer har faktisk argumentert for det motsatte syn, at kutt i norsk olje er et effektivt klimatiltak. Og så dreier det seg selvsagt om mer enn økonomi, det dreier seg om moral og om vi har vilje og evne til å sette et eksempel for resten av verden. Hvis ikke vi, som verdens rikeste nasjon – hvem da?

– Dessuten er det ingen som snakker om å stenge oljekranene over natten. Det vi ber om, er en fornuftig nedtrappingsplan, og at Norge i tide begynner med den omstilling vekk fra oljeøkonomien som vi vet er tvingende nødvendig.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*