Politiker – ikke snu etter vinden!

innlegg aase dt
Drammens Tidende 15. juli

Norge er det land i Europa som kjører mest personbil. Da nytter det ikke bare med omlegging til elbiler. Det må gjøres en kraftig omprioritering til fordel for kollektivløsninger, sykkel og gange, skriver Aase Årvik fra Besteforeldreaksjonen i en kronikk i Drammens Tidende. Byens politikere snudde nylig og sa nei til Buskerudpakken som ville ha dempa videre vekst i bilbasert transport.

Levelige byer fremfor kjørbare byer

Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon er bekymret for våre barn og barnebarns fremtid, og ønsker å prioritere alle andre former for transport enn privatbilismen. Vi ønsker at våre barn og barnebarn skal ha levelige byer uten støv, støy og forurensing.

For å få dette til må det etter vår mening gjøres en omprioritering i transportbudsjettet til fordel for satsing på kollektivløsninger, sykkel og gange.

Da forslaget til ny Nasjonal Transportplan kom i 2012, ble det av politikerne bestemt noen overordnede mål; klimagassutslippene skal ned og noen generelle prinsipper; forurenser skal betale.

Det såkalte nullvekstmålet
Tanken var at det mest effektive virkemiddelet for å få ned biltrafikken, var å gjøre det dyrere å kjøre bil. Formålet var å få folk til å gå, ta sykkelen eller kollektivt. Det handlet om å få folk til ikke å kjøre bil.

Det er planlagt en ny stamvei på Vestlandet, og for å få den ferjefri innebærer det bl.a. en bro som skal bli Europas største og som i 2016 ble kostnadsberegnet til 43 milliarder. Trafikken på ferga som er der i dag er på 3 300 pr døgn, og er beregnet til å bli 7 000 i døgnet når broen er på plass. Hvorfor bygge en bro som vil føre til flere biler på veien når det er det motsatte vi ønsker?? Om vi sammenligner, så er det visstnok 7 000 biler i døgnet i Hans Hansens vei i Drammen. Den beregnete kollektivandelen i Bypakka, vil være en brøkdel av hva denne broen skal koste. Den broen alene kan dekke mange kollektivsatsninger i Norge. For ikke å snakke om den totale prisen på den planlagte ferjefrie stamvei E39. Kostnadsberegnet til formidable 340 milliarder kroner. Prosjektet ble vinner av «Sløseriprisen 2018». I forbindelse med kåringen sa administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen; «Vi snakker om et kjempestort prosjekt hvor samfunnsnytten er uklar».

Dette prosjektet og en hel rekke andre ligger i Nasjonal Transportplan.

Bilbasert transport øker
Siden 2012 har utfordringen og utslippene økt ytterligere. Det totale antall biler i Norge har økt hvert år også etter 2012. De gunstige avgifter på elbiler har ført til ekstra økning av bilparken da flere har skaffet seg nr 2 bil. En elbil har også sine forurensende sider med svevestøv og produksjon.

Følgende tall (hentet fra SSB) viser det totale antall personbiler i Norge i årene fra 2012 til 2018 og fra og med år 2013 hvor mye elbilene utgjorde av totalen. Vi ser at fra 2017 til 2018 var det for første gang en nedgang i antall bensin/diesel biler, men det totale antall biler øker for hvert år.

Ikke nok med at vi har mange biler i vårt bilglade land. I 2008 var det Italienerne som kjørte mest personbil i Europa. I 2010 overtok Norge tronen som det land i Europa som kjører mest personbil (antall km pr bil). I Norge var det fra 1990 til 2010 en voldsom økning i personbiltrafikken. I samme tidsrom ble buss og tog kraftig redusert. Dette førte til en økning av utslipp fra transportsektoren på 36% fra 1990 til 2010, mens økningen i snitt i Europa var på 16%.

Ikke rart at politikerne med et økt fokus på klima måtte se på denne problematikken og stoppe denne utviklingen, og nullvekstmålet ble dermed vedtatt i 2012.

Det å skulle omvende en generasjon av bilbrukere som var blitt vant med større og bedre bil og som ser litt ned på dette med å reise kollektivt, vel – det vil gjøre vondt for mange. Og ennå har vi ikke engang begynt. Det viser tallene over.

Vi behøver politikere som kan stå stille i stormen og ikke snu seg etter vinden før et hvert valg.

Aase Årvik er bestemor til to og sitter i styret i BKA Drammen. Aller best trives hun ute i naturen, og hun er frivillig i DNT, vedlikeholder turstier og er hyttetilsyn.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Steinar Winther Christensen | 16.07.2019

    Veldig bra, veldokumentert og viktig artikkel.

  2. Kristian Frederik Brandt | 16.07.2019

    Jeg er redd for at politikerne ikke vil treffe de nødvendige tiltak før de har rimelig sikkerhet for at folk er villige til å innrette seg efter dem, jfr all motstanden bompenger er blitt møtt med. En begynnelse kan være at vi som er opptatt av klimasaken, begrenser vår bruk av bilen til det strengt nødvendige, og avhengig av tilgangen på kollektivtransport selger den. På en slik måte foregår vi med et godt eksempel.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*