Bedre klimakunnskap i skolen

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 12. mar 2019
  • AV:
    Redaksjonen
bilde skoleressurs

Norsk Klimastiftelse lanserer nå egne ressurssider for klimaundervisning i videregående skole. Pensjonert lærer Ellen Schei Tveitdal kaller det et godt innspill i rett tid. Selv har hun levert høringsuttalelse til ny læreplan, og mener at kompetansemålene framfor alt må bli mer konkrete, – hvis «skolen skal bidra til at elevene utvikler respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet», som det så vakkert heter.

Høsten 2019 skal nye læreplaner for både grunnskolen og videregående være klare, og fra høsten 2020 er det de som gjelder. Overordnet del av læreplanverket er allerede klargjort, og her heter det også at «Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.»

– Vi er jo blitt så utrolig flinke i dette landet til å lage den slags vakre målsetninger, sier Ellen Schei Tveitdal. Men etter nesten 40 år i norsk skole med erfaring fra både ungdomsskolen og videregående skole, vet jeg noe om spriket som kan være mellom overordnede ideelle mål – og det som faktisk skjer rundt om i klasseværelsene.

– Først og fremst er jeg sikker på at dette som Klimastiftelsen nå kommer med, vil fungere som gode kilder for lærere som ønsker å legge mer vekt på undervisning om klimaspørsmål. Hadde jeg vært i jobb fortsatt, ville jeg ha søkt å bruke av fellestiden for å etterutdanne oss selv og laget gode undervisningsopplegg med dette som utgangspunkt. Ressurssidene er grundigere og mer klargjørende enn noen av lærebøkene jeg kjenner til. Dessuten er språket godt, og det er jo ikke minst viktig.

– Jeg er mer usikker på hvordan dette vil bli nyttet av elevene selv. Selvstendige, motiverte og flinke elever vil kunne lære mye, ja. Men de fleste vil nok være avhengige av innsatsen fra lærere som våger å gå inn i spørsmål som kan være både kontroversielle og konfliktfylte.

Ellen legger til at det blir spennende å se resultatet av siste høring av fagplanene; den starter 18. mars. Hun er gift med Svein Tveitdal som de siste par årene har reist rundt til ungdomsskoler og videregående skoler og snakket om menneskeskapt global oppvarming. – Det har jo vært en ganske nedslående erfaring, med elever som har påfallende dårlige kunnskaper om det som skjer. Jeg håper selvfølgelig at en virkelig forandring er på vei nå.

Se også Ellen Schei Tveitdals høringssutalelse om klimaundervisning

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*