Klimatiltakene monner ikke

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  lørdag 19. jan 2019
 • AV:
  Redaksjonen
Lundbrg 2
– KrF har ikke utnyttet makta si til å få gjennomslag i klima- og miljøpolitikken, mener naturvernleder Silje Ask Lundberg, Foto fra Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har gjennomgått den nye regjeringserklæringen, og finner mange gode klima-intensjoner. «Men sammenholder man disse med tiltakene som loves i utslippssektorene, er det ingen sammenheng. Det er urealistisk at klimamålene kan nås, med fortsatt storsatsing på oljeleting og -utvinning, samt vegbygging. Det er heller ingen tiltak for å begrense flytrafikken eller overføre noe av denne til tog.»

Fra regjeringsplattformen om olje og energi:

– Videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer.
– Sette helhetlige rammer for næringsvirksomhet til havs, herunder sette områdespesifikke rammer for petroleumsvirksomhet i forvaltningsplanene for havområdene. Ved revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten vil regjeringen legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær verdifulle og sårbare områder (SVO).
– Gjennomføre 25. konsesjonsrunde etter at revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdig behandlet, og ved utlysning legge vekt på miljøhensyn i tråd med forvaltningsplanen.
– Fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.
– Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum.

Naturvernforbundets kommentar:

Dette undergraver de halvgode intensjonene i klimadelen av plattformen. Her er det ingen bremser: nye konsesjonsrunder, ny kartlegging av jomfruelige områder i den hensikt å åpne disse for oljevirksomhet, og ingen faste rammer for oljeindustrien. Samtidig er det ingen områder som vernes varig mot oljeutvinning. Det legges ingen føringer for hvordan man skal trappe ned oljevirksomheten for å oppnå klimamål og omstilling, men legges til rette for fortsatt fossil avhengighet.

Se mer om saken fra Naturvernforbundet

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Svein Rognlien | 19.01.2019

  Jeg savner det politske mot som skal til for å dreie utviklingen i en bærekraftig retning.

 2. Finn Bjørnar Lund | 20.01.2019

  Jeg opplever det som skandaløst at frisleppet i Barentshavet går videre uten forbehold. Ikke engang vurderinger av leterefusjonsordninga nevnes sjøl om dette var sentralt hos Venstre. Plattformen framstår som en ren «pushing» av stadig større satsing på olje og gass inn mot Arktis. Denne Regjeringa kan ikke gis noen tillit fra klima- og miljøbevegelsen. De kjører et høyt spill mot Paris-avtalen og mot klodens framtid.

 3. Christian F. Holst | 21.01.2019

  Den nye Solbergregjeringens oljepolitikk vil bli svært ødeleggende og undergraver Parisavtalen som Norge har forpliktet seg til.
  På ny ser vi den store avstanden mellom ord og handling. Det blir viktigere og viktiger at vi mobiliserer politisk for å få stoppet en politikk som vil fortsette oljeutvinningen. Vi vet at en slik politikk vil føre til MEGET STOR SKADE på vårt livsgrunnlag. 

  Regjeringspartiene tar ikke hensyn til våre barnebarn og olderbarns fremtid her på jorden.  Klimaendringene vet vi skjer raskere enn hittil. VI HAR DÅRLIG TID! Det gir gode argumenter for at BKA og de andre miljøorgansisasjonene må bli mer aktivistiske.
  Ening i Finn Bjørnars syn. Den nye regjeringen kan ikke gis noen tillit fra klima- og miljøbevegelsen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*