– Vil ha Oljefondet ut av olje

nasa global warming
Fra NASA: Global Warming Projections

Risikoen knyttet til fossilt drivstoff i framtiden må få konsekvenser for hvordan Oljefondet forvaltes, mener Besteforeldrenes klimaaksjon. I en høringsuttalelse støtter BKA forslaget fra Norges Bank om at fondet bør slutte å investere i olje- og gassvirksomhet. Investeringene bør vris fra over til fornybart og bærekraftig, både av økonomiske og moralske grunner, skriver de.

Økonomiske og moralske grunner
Dette er en oppfølging av en høringsuttalelse fra BKA om samme sak våren 2018. Etter den første høringen nedsatte Finansdepartementet et ekspertutvalg som i sin utredning (NOU 2018: 12) går mot forslaget fra Norges Bank. I vår nye høringsuttalelse argumenterer vi mot ekspertutvalgets konklusjon og gir en mer utfyllende begrunnelse for hvorfor BKA mener at man bør følge rådet fra Norges Bank.

Det er nødvendig med en omlegging av SPUs investeringsstrategi, i lys av kunnskapen om en stor og økende klimarisiko og de enorme investeringsgapet som må til for å oppfylle Paris-avtalen og oppnå FNs bærekraftmål.

Ekspertutvalget skriver at både regjeringen og Stortinget har lagt vekt på at fondet skal være en finansiell investor og ikke et virkemiddel i klimapolitikken. Det er imidlertid ikke er noe skarpt skille her, mener Besteforeldreaksjonen. Når en vurderer sårbarheten av fondet i lys av effekten av pågående klimaendringer, og trekker inn risikoen for at staten også kan bli saksøkt for klimaskader, vil det være fornuftig, også finansielt, å legge klimapolitiske føringer for investeringene.

Ekspertutvalget har lagt for lite vekt på klimarisikoperspektivet i sin vurdering. I diskusjonen av dette viser BKA blant annet til hva Internasjonal Energy Agency (IEA) har sett for seg kan komme til å skje, i en situasjon der oljeselskaper og oljeland investerer i tro på at etterspørselen vil fortsette å øke i vant takt. Det kan bli en bratt nedtur, frykter IEA, hvis oljeindustrien ikke tar inn over seg betydningen annonsert klimapolitikk vil kunne få for næringen, kanskje allerede midt på tjuetallet.

BKA peker på at Norge har et ansvar for å bidra mer til omstilling i fattige land. Norge har tjent mye på olje- og gassvirksomhet som har bidratt til en global oppvarming som først og kraftigst skader fattige mennesker – som selv har bidratt svært lite til klimaskadene. Det er derfor, i tillegg til finansielle argumenter, moralske grunner til at Norge bør bruke mer av sin oljerikdom for å avhjelpe situasjonen for dem som rammes. Norges Banks forslag om at Statens Pensjonsforn Utland (SPU) trekker ut investeringer fra olje og gass er et steg i riktig retning, mener Besteforeldrenes klimaaksjon.

Høringsuttalelsen fra Besteforeldrenes klimaaksjon er skrevet av Gunnar Kvåle og kan leses HER.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*