COP24: Et folkeopprør må til

svein-tveitdal-agder

Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør. Var leder av Klimavalg 2013. Akkreditert NGO-deltaker i Katowice for ForUM og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Dagene i Katowice, der han har fulgt klimaforhandlingene på nært hold, har ikke styrket Svein Tveitdal i troen på at Parisavtalen vil bli fulgt opp på tilfredsstillende vis. Håpet for framtida ligger i at folkeopinionen snur, slutter å la seg lure av lettvint optimisme og begynner å lytte til de unge menneskene som nå verden over streiker og gjør opprør mot unnvikende og handlingslammede politikere.

Gå til Svein Tveitdals blogg med daglige artikler om COP24

Oppgjør med klimaoptimismen

På vei hjem fra Katowice. Umulig å kvitte seg med tanken på at dette går skikkelig dårlig. Rapporten fra Klimapanelet før møtet levner ingen tvil. Vi må stoppe oppvarmingen på 1,5 grader. En halv grad igjen mens utslippene fortsetter å øke og temperaturen stiger med 0,2 grader per tiår. Passerer vi to grader, vil alle varme korallrev dø. Vi er godt inne i den 6. masseutryddelsen i jordens historie, godt dokumentert av WWF. Og vi er på vei mot tre, kanskje fire grader når barnebarna mine er på min alder.

Slik beskriver forfatter Sigbjørn Mostue og jeg situasjonen i en kronikk som bl.a. kan leses her:

«Utslippene av klimagasser øker for hvert år i stedet for å avta. Forbruket stiger, olje og gass pumpes opp minst like ivrig som før og det åpnes fortsatt nye kullkraftverk i et forrykende tempo. Som om ikke dette var nok, er bestanden av ville dyr, fugler, insekter, fisk og amfibier blitt redusert med 50 % på kun 40 år. Regnskogene hugges ubønnhørlig ned. Havene overfiskes og fylles med plast. Biotoper dreneres, brennes, sprenges og endevendes, for til slutt å bli lagt under plog, asfalt og betong. Men de positive kreftene som forsøker å bremse det løpske godstoget med kurs mot stupet, er så frustrerende svake. Økonomi og politikk ligger i lokomotivets fyrkjele, og det er et mektig drivstoff.»

Og til alt overmål kom det to rapporter siste uke som ser litt lengre inn i framtida. Om vi fortsetter vår utslippsstunge bane, vil mesteparten av jordens overflate i 2150 ha endret seg tilbake til hvordan den var før utviklingen av det moderne mennesket startet. Et århundre eller så etter dette vil mesteparten av livet i havet være dødt.

Mens Klimapanelet sier verden må redusere utslippene med 45 % innen 2030, vil effekten av klimaforhandlingene i Katowice, om regelverket for oppfølging av Parisavtalen og økt ambisjonsnivå blir vedtatt, trolig ikke gi særlig effekter før etter 2030.

Dette holder ikke. Det nytter ikke lenger å si at dette går bra og tro at optimistiske grønne framtidsvisjoner trigger handling. Grønn optimisme nå får folk flest til å tro at ting ordner seg. Vi må se den ubehagelige sannheten i hvitøyet og handle NÅ. Det nytter ikke å si vi har løsninger. Vi må ta dem i bruk. Det er ikke lenger mangel på kunnskap eller klimaskepsis som står i veien for handling – det er ignoranse og ønsket om at det som skjer likevel ikke skjer.

På en eller annen måte trenger vi mobilisering. Bruke forbrukermakt. Stemme på politikere som er modige nok til å ta klimakampen nå. Norge er i en unik posisjon til å ta ledelse. Vi har penger å ha råd til å redusere utslippene akkurat så raskt og så mye som klimapanelet sier. Til å gi verden håp ved å vise at det er mulig å stanse leting etter mer olje og gass og trappe ned uttak av de ressursene vi allerede har funnet. Lede grønn teknologiutvikling og ta den i bruk for å nå Parisavtalens mål hjemme. Kjempe i de internasjonale forhandlingene for å øke avgifter på utslipp dramatisk, og gjerne dele disse ut til innbyggerne for å unngå franske tilstander. Se ungdommen i øynene og utvise det motet som Penelope fra Mljøagentene etterlyste i Katowice, eller Greta i klimatoppmøtets viktigste tale.

Det er mulig å gjøre noe nå. Oslo har vist veg. Men mens Oslo viser handling synker Norge på rankingen over beste miljønasjoner. Norge må ta posisjon blant verdens land som Oslo har tatt blant byer. Dette er mulig, folkens! Men vi må brette opp ermene og starte i morgen. Vi har vår generasjons 9. april. Vi må ruste oss for krigen som kommer. Klarer vi det kan vi samtidig snakke om optimisme igjen.

">
Spre kunnskap –
del denne saken!

11kommentarer

 1. Steinar Winther Christensen | 1. des 2018

  Tveitdals tanker styrker min visshet om behovet for en aksjonistisk BKA-linje. Med åpne øyne fører de ledende politikere oss mot avgrunnen,- også vår regjering som i statsbudsjettet vender ryggen til også den siste alarmerende FN-rapporten.

 2. Christian F. Holst | 2. des 2018

  Det er helt uforståelig at vår nåværende regjering ikke viser mer handling for raskt å få ned vårt nasjonale utslipp av klimaskadlige gasser enn de utilstrekkelige tiltakene de har tatt med i statsbudsjettet for 2019. Det ser ut til at regjeringen er mest opptatt av å tilfredsstille kortsiktige økonomiske interesser represerntert ved oljelobbyen. Hensynet til etterslekten ser ut til å være plassert helt i bakgrunnen.
  Det kaller jeg et svik.
  Støtter at BKA må bli mer aktivistisk
  Min kjære Kristin Tveikra Aarø støtter disse uttalelser.

 3. Ola Dimmen | 4. des 2018

  Dei unge forstår alvoret og kjøper ikkje ideen om at nokon kanskje skal kome opp med eit eller anna som skal fikse det for oss. Ungdomen forstår godt at vi overlet problemet til dei når vi ikkje handlar no, og dei ser sviket som mange av våre politiske parti står bak når dei ikkje vil sette inn nødvendig politikk for å hindre klimakatastrofe. Dette er framtidige velgarar, så støtten til partia står i fare for å forvitre.
  Vi må arbeide for ein mykje meir ambisiøs klimapolitikk, snakke i klartekst og ikkje legge fingrane imellom når vi plasserer ansvaret hos dei folkevalde fram mot valget i 2019!

 4. Gro Nylander | 4. des 2018

  Bra med løpende rapporter, Svein! Og uhyre viktig det med ungdommen. Er det noen som har skolestreiker i Norge? Hvordan kan vi bidra til å stimulere de unge til opprør? Det må være deres «eget».

 5. Eva Nordli | 5. des 2018

  Men det er jo så si ikke noe samarbeid. Kina,som er det landet som forurenser mest,fortsetter å bygge ut kullkraftverk, og India og Japan følger etter, m.fl. Så Norge er en av få land som faktisk gjør noe, og mange mener at vi må gjøre mer, men det er ikke lett,så lenge store nasjoner øker utslippene.

 6. Tone Toft | 6. des 2018

  For det første: Svein Tveitdal er en fantastisk observatør under Klimaforhandlingene som pågår. Vi får upolert informasjon om alvoret som nå truer kloden og sivilisasjonen. Greta Thunbergs tale gjør inntrykk – og gir håp om et gryende ungdomsopprør som nå er i ferd med å spre seg til mange land. Og vi som er voksne og eldre kan bistå ved å bli mye tøffere og tydeligere i vårt budskap. Mer aksjonistitk og opprørsk. Å få norske styresmakter og politikere i Norge til å endre klimakursen har hittil vært som å stange hodet i en murvegg.
  Mye tyder på at forbilder som Greta faktisk gir grobunn for en ny bevissthet bland unge… kansksje til og med i Norge?

 7. Oddbjørg Langset | 9. des 2018

  Leser med stor interesse det SveinTveitdal skriver fra COP24 i Polen! Flott at han er BKA-medlem! Men jeg håper ikke på et ungdomsopprør – som skal skje i skoletida – så jeg vil demme opp for det. På skolen lærer elevene om globale oppvarminga, så skolen trengs ikke protesteres mot/brukes/gå ut over! Jeg vil ikke uforbeholdent støtte opp om slikt – som jeg syns Tveitdal tar til orde for, når han skriver: – Vi sier et ungdomsopprør nok må til skal vi unngå de verste konsekvensene av behandlingen vi for tiden utsetter kloden for.Og det var kanskje begynnelsen på dette vi så sist fredag i Australia. Tusenvis av skoleelever streiket over hele landet i aksjonen «Strike 4 Climate Action», inspirert av den 15 år gamle svenske eleven Greta Thunberg. (sitat slutt)

  Svenske Greta kunne ha sittet der med plakaten etter skoletid – og gjort leksa si. Why not? Jo, fordi at etterpå er det foreldrene som bestemmer/kjører – og fritidstimeplana kan være vel så viktig som skoletimeplana – kanskje viktigere, for den betales, venner, samorganisering mm. Fritt skolevalg, fører også til at foreldre kjører barn forbi nærskolen, ja forbi flere skoler, før de kommer til den såkalt beste. Gå inn og gjør nærskolen bra nok! mener jeg. Støtt og ros de gode ungdomslederne som vi har i Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Greenpeace, Spire, Miljøagentene, flere politiske ungdomsparter o.l. De får til mye ved å bruke de fredelige demokratiske makt-kanalene som vi har – og all ære til de for det! Fremtidens beste politikere finnes her! Elevdemontrasjoner i skoletida, les: kaos for skolen, kan lett utvikles til Paris-tilstander med hærverk og vold – som ikke tjener noen. Nei, få mere respekt for skolen og den fantastiske innsatsen som både lærere og elever gjør der – så godt de kan! Få mere ansvar over på foreldrene, til å bryne seg på å redusere klima-avtrykk og bli bevisst hva de overfører til barna i den sammenheng. Media har også et stort ansvar her! mener pensjonert lærer.

 8. Finn Bjørnar Lund | 10. des 2018

  Det stadig større alvoret i klimasituasjonen rykker nærmere med de økende utslippene. At Norge ikke kan feie for egen dør og legge en aktiv nedtrappingsplan for fossilindustrien, er tragisk. Svein viser til fulle at det ikke finnes en markedsløsning på dette, men at det må tas styringsgrep. Først må all støtte til fossil produksjon og leting opphøre og flyttes til fornybar-satsing. Det burde kunne gjøres raskt i Norge. Dernest må avgiftsnivået for utslipp av klimagasser opp!

 9. Olav M. Kvalheim | 12. des 2018

  CO2-utslippene kommer til å fortsette å øke i takt med befolkningsutviklingen. Det hjelper ingenting å fortsatt redusere CO2-utslippene i Vesten så lenge veksten fortsetter i Kina, India, Indonesia, Sør-Afrika og andre land med befolkningsvekst og økt industrialisering. Kina står nå for 26% av CO2-utslippet i verden, mens USA har 13%.

 10. Vidar Lillebo | 12. des 2018

  Her prates det om at vårt land liksom skal være et foregangsland. Men vi driver fortsatt med kullproduksjon på Svalbard og har ingen planer om styrt nedtrapping av olje/gass produksjon. Nei, vi må slutte å skryte og oppføre oss mot våre barn og barnebarns barn på en troverdig måte. Alle generasjoner får et ettermæle og blir vårt at vi ikke gadd å bry oss om generajonene etter oss?.

 11. Steinar Winther Christensen | 14. des 2018

  Stor takk til Svein Tveitdal for hans innsats i Katowice! Han har bidratt til vår forståelse av behovet for et folkeopprør mot Regjeringens klimapolitikk. Vi må mobilisere og kanskje ikle oss gule vester…

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*