– Hurra, vi vant igjen!

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 12. okt 2018
 • AV:
  Redaksjonen
bjørghild urgenda
Bjørghild des Bouvrie er organisasjonssekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon, og også bidragsyter til miljøstiftelsen Urgenda. – Mine barnebarn har rett å vokse opp i et trygt klima, sier hun.

Tirsdag denne uka sto jubelen i taket i Fusa i Hordaland hjemme hos norsk-hollandske Bjørghild des Bouvrie, som er en av 900 medsaksøkere som har gjort det mulig for miljøstiftelsen Urgenda å føre klimarettssak – og vinne fram! – mot den nederlandske staten. Seieren i rettssalen i Haag kan få store ringvirkninger. Jeg kjenner på gleden over at mitt lille bidrag ser ut til å bære frukt, sier Bjørghild.

En medsaksøker orienterer

Stiftelsen Urgenda arbeider for å få fart på bærekraftig utvikling og innovasjon i Nederland. I november 2012 ba de statsministeren om å gjøre alt som er nødvendig for at utslippene av klimagasser i 2020 faktisk skulle bli redusert med 25-40 % i forhold til utslippene i 1990 – slik FNs klimapanel mente var nødvendig. I svaret vises det til at klimaproblemet krever internasjonal handling, og at det derfor er lite hensiktsmessig for et enkelt lands regjering «å gå alt for langt foran troppene», som det heter i et nederlandsk ordtak.

Urgenda oppfattet at regjeringen med dette ikke tok klimaproblemet på alvor, og valgte altså å gå til søksmål mot staten. Viktig inspirasjon til dette fikk de også fra boken Revolutie met Recht (Revolusjon med rett), der advokat Roger Cox argumenterer for at såvel nederlandsk lov som folkerettslige forpliktelser kan tvinge staten til å gjennomføre mer ambisiøse klimatiltak.

I første rettsrunde ble staten dømt til å redusere landets utslipp med minst 25 % i forhold til 1990. Staten anket, og denne uken falt altså dommen i ankesaken. Her slås det fast at klimaendringene er en meget alvorlig trussel og at staten har plikt til å sørge for at de nederlandske utslippene blir redusert så fort som mulig. «Det kunne ikke vært bedre», sier Urgendas direktør Marjan Minnesma. «Dommen er entydig. Vi får medhold på alle punkter. Statens innvendinger er feid vekk!»

Regjeringen ved miljøministeren sier nå at den godtar innholdet i dommen, men ikke prinsippet. «Dette handler ikke om klimapolitikk», sier han. «Vi vil ha svar på det fundamentale spørsmålet om det er legitimt for en domstol å felle dom over regjeringens politikk, for på den måten å endre den politiske kursen.»

Trolig blir saken anket til Høyesterett. I mellomtiden skal staten følge opp dommen og redusere klimagassutslippene med minst 25 %. Så langt har Nederland redusert sine utslipp med bare 13 % i forhold til 1990, og er på 20.plass blant de 28 EU-landa. Som i andre land bygges det vindparker, kullkraftverk blir stengt, boliger blir bedre isolert, osv. Men Urgenda vil ha nye tiltak – som å sette ned farten på veiene. De vurderer også mulighetem for å tvinge staten ved hjelp av tvangsmulkter.

Dommen i Urgenda-saken er utrolig viktig for oss alle, tenker jeg. Så vidt jeg vet er det første gang i verden at miljøaktivister vinner en rettssak mot en stat med krav om større klimakutt. «Ankedomstolens kjennelse er en advarsel til alle regjeringer. De må handle nå, eller så vil de bli stilt til ansvar», sier Marjan Minnesma. 


Til slutt …
Det som gleder meg opp i alt dette, er at vi møter så utrolig fornuftige, flotte mennesker på klimaforkjemperes side: Marjan Minnesma, Roger Cox, dommerne i Haag. De tar det som en selvfølge at vi skal gjøre alt vi kan for å spare menneskeheten og hele naturen for  klimakatastrofer. Jeg tenker på et sitat som jeg ikke husker opphavet til, men som klimaforkjempere alle føler er sant: «I feel that history shows that the Good always wins over the Evil. Maybe not always in the short term, but always in the judgement of later generations. It is them we should have in mind. And for me the most important issue now is the rescue of our common climate.»

Og det er vel helt innlysende at vi her i Norge bør støtte det norske søksmålet så godt vi kan!
Hilsen Bjørghild des Bouvrie
nederlender og medsaksøker i Urgenda-saken
organisasjonssekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon

Urgendas direktør, Marjan Minnesma (midt i bildet), er organisasjonens frontfigur. Foto: Urgenda, Chantal Bekkers

Spre klimavett,
del denne saken!

10 kommentarer

 1. Steinar Høiback | 12.10.2018

  Gratulerer så masse til deg Bjørghild og til Nederland. Veldig fint å lese om dette og en stor inspirasjon og oppmuntring til oss alle. Vi krysser fingrer for vår sak i Norge som kommer opp 2019.

 2. Birthe Nielsen | 12.10.2018

  Gratulerer så mye! Håper vi også vinner fram i lagmannsretten!
  Saken i Nederland har i hvert fall vist, at en stat ikke bare kan skalte og valte med fremtiden til sin befolkning.

 3. elisabeth tveter briseid | 13.10.2018

  Gratulerer, Bjørghild!
  En stor inspirasjon for oss i Norge!

 4. Signe Sandberg | 14.10.2018

  Flott!

 5. Harald Smedal | 14.10.2018

  Siden 1990 har EU redusert sine CO2 utslipp med 22 %, Nederland med 13%, og den nederlandske stat blir dømt for ikke å ha redusert sine utslipp nok. Samtidig har Norge økt sine utslipp med 27 %. Hva vil dette bety for vår ankesak mot fortsatt leting i Barentshavet og LoVeSe?

 6. Christian F. Holst | 14.10.2018

  Hei, Bjørghild!
  Slutter meg til gratulantene. Dette er svært inspirerende. Staten her hjemme bør skjelve i buksene. Takk, Bjørghild, fordi du var med å bidro

 7. Alfhild Berg Johnsen | 15.10.2018

  Gratulerer og takk. Denne saken må få ringvirkninger som også når til Norge. Dette gir nytt pågangsmot.

 8. Janet Wiberg | 15.10.2018

  Gratulerer, Bjørghild! Inspirerende!

 9. Gro Nylander | 16.10.2018

  Å, som vi gleder oss med deg, Bjørghild, med folket i Nederland og med resten av verden. En utrolig viktig dom! En sterk oppmuntring til alle oss som jobber for å bremse klimakatastrofen. Måtte det norske rettsvesenet opptre med like stor visdom og ansvarsfølelse for kommende generasjoner!

 10. Bjørghild des Bouvrie | 21.10.2018

  Tusen takk, dere, for alle gratulasjoner!
  Det var svært hyggelig å lese.

  Jeg legger til en lenke til en artikkel i Naturpress, som prof. Jørn Øyrehagen Sunde anbefalte oss å lese, om – nettopp – den nederlandske dommerens «visdom og ansvarsfølelse» slik Gro kaller det:
  http://naturpress.no/2018/10/09klar-tale-i-urgendasaken/
  . . . «skriven av Marius Gulbranson Norby, som arbeider som redaktør for juridiske fag i Fagbokforlaget. Det er ein klar og god analyse av dommen.» skrev Sunde.

  Bjørghild es Bouvrie
   

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*