Spleiselag for miljø og samferdsel

frode-bilde-1-1024x563
4. oktober: Besteforeldre i Oslo demonstrerer for renere luft. Aksjonen fikk stor oppmerksomhet. Foto: Frode R Jensen

Med sitt «ja til bompenger» har Besteforeldrenes klimaaksjon overrasket mange. Alle skjønner at framtiden for barnebarna har noe å gjøre med sykkelveier og kollektivtrafikk og minsking av utslippene. Men trenger Besteforeldrene å mene noe om hvordan dette skal finansieres og hvem som skal betale? Er det ikke nok å peke på behovet? Det har Elisabeth Briseid skrevet om i Drammens Tidende.

Bompenger, bruer og barnebarn
17.10.1018

Har vi i Drammen og omegn noe å gjøre med det som skjer i den store verden? Ja! Verden består av små og store steder, små og store byer. Drammen er én av dem. Vi må ta vårt delansvar, feie for egen dør.

Den siste rapporten fra FN om tilstanden på jorda viser dette:

Det trengs gjennomgående politiske tiltak for å oppfylle Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til under to grader. Dagens politikk vil gi en oppvarming langt utover det. Fortsetter vi som nå, vil verden ikke være gjenkjennelig i våre yngste barnebarns levetid. Ingen, selv her i Norge, vil bli uberørt.

Ingen generasjon før oss har stått med et slikt ansvar. Hva gjør vi med det? Tør vi se barna i øynene? Når de får vite om alvoret, og skjønner at vi vet det og har visst det hele tiden?

For å dra det ned på landjorda: Har framtiden for barnebarna noe å gjøre med spørsmål om bruer og gangbruer, sykkelveier og bommer?

Staten har gitt et tilbud til Drammen: Byvekstpakken.

Grunnen er at klima, miljø, helse og fremkommelighet er tjent med at vi unngår vekst i personbiltrafikken. Pakken innebærer at vi får økonomisk støtte fra staten til å sørge for at personbiltrafikken ikke øker i åra framover. Til gjengjeld skal det bli fleksible transportordninger som vil forenkle hverdagen, utslippsfrie busser som går mye oftere enn i dag og mindre kø på veiene for dem som virkelig trenger å kjøre bil.

Staten, alle nordmenns felles skatteinntekter, er ingen utømmelig pengebinge. Bedre forhold i Drammen er et spleiselag.

Kravet fra staten er at vi som bor her må betale en andel. Da blir det et spørsmål om hvor pengene skal tas fra: Skal bileierne betale, eller skal pengene tas f.eks. fra budsjettene for sykehjem og skoler i Drammen?

Mitt store ønske er at Buskerudbyen når fram med informasjon om alt det gode vi og våre etterkommere har i vente.

At endringene kombineres med god fordelingspolitikk ellers, så forskjellene i samfunnet ikke øker.

Og at politikerne holder fast på en framtidsrettet lokal samferdselspolitikk, selv om de blir utsatt for press.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Gro Nylander Privat | 18.10.2018

    VELDIG BRA AT DU SKRIVER, ELISABETH. FORSTÅR JEG DEG RETT: IKKE BEHOV FOR «BOMRING -. 1000 TAKK» I DRAMMEN? FORRESTEN, VIKTIG AT BKA SKILLER MELLOM BOMRING RUNDT BYENE, OG BOMPENGER SOM SKAL FINANSIERE YTTERLIGERE MOTORVEIER!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*