Vil ha flere med i klimakampen

Steinar valg
Steinar W Christensen innrømmet at han var i tvil da han ble spurt om å stille som ny leder. - Jeg sa ja, fordi jeg tror vi er en viktig organisasjon. Jeg har også lyst til å bidra med optimisme og tro på at det nytter.

Medlemstallet skal bli høyere, dét er sak nummer én for den nyvalgte lederen av Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen. – Jeg er overbevist om at vi kan bli en betydelig større, med langt flere medlemmer enn de 2000 vi er i dag. Men da må vi framstå som noe mer enn en aktivist-gruppe. Vi er en organisasjon for alle eldre som tar ansvar og vil ha fart i norsk klimapolitikk.

Den nye lederen er opptatt av at det ikke skal moraliseres i forhold til enkeltmennesker. Vi er alle bondefanget av systemet og tvinges til å sette mye større fotavtrykk en det som er forenlig med en økologisk bærekraftig utvikling. Hovedvekten må derfor ikke legges på det personlige ansvar, men på nødvendigheten av politiske tiltak og endringer. I dag tales det med to tunger. På den ene side slutter man seg til Parisavtalen, på den annen side går man i gang med planer om ny oljeutvinning i Arktis. – Dette henger ikke sammen. Dette er det ingen som tror på, heller ikke politikerne selv, sier Steinar Winther Christensen

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Birgitte Grimstad | 24.09.2018

    Hjertelig velkommen!!

  2. Rolf Fredly | 25.09.2018

    Dette skulle vi ha gjort på 70-80 talet når vi vel tok til å forstå kva som ville skje. Mulig er det enno litt tid igjen, men da må vi handle både brått og brutalt, for koste vil det!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*